800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Kvalitní potisk - větší a pravidelné odběry
Gitterboxy,Mars bedny,KLT přepravky,KTP boxy
Katr
Stavební stroj
Bagr
5 nejnovějších nabídek
Půjčujeme dodávky
Drť PP
Sedák rovný (Podlepený) 510x420x60
Vlastní konstrukce licích zařízení
PS Edistir SR 550 natur

Ministerstvo životního prostředí souhlasí s dostavbou JE Temelín

23/01/2013

 

MŽP ČR vydalo na základě mezistátního procesu EIA souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín, včetně výkonu do rozvodny Kočín" na životní prostředí. Zároveň stanovilo 90 podmínek nezbytných k ochraně životního prostředí. Tím ukončilo jeden z nejnáročnějších a odborně nejkomplikovanějších procesů EIA v historii. V jeho průběhu byly zpracovány tisíce stran odborných studií, analýz, posudků a dalších podkladů, na jejichž přípravě se podílely desítky odborníků, a to nejen z ČR.

Záměr „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín, včetně výkonu do rozvodny Kočín" představuje novostavbu nového jaderného zdroje, plus souvisejících stavebních objektů a technologických zařízení. Z hlediska původní koncepce JE Temelín jde o dostavbu elektrárny o 2 bloky s reaktory III+ generace, o doplnění linek vyvedení elektrického výkonu do rozvodny Kočín a o zvažované zvýšení kapacity přívodu surové vody do elektrárny z čerpací stanice Hněvkovice. V rámci záměru budou použity bloky o výkonu do 1 700 MWe s reaktorem typu PWR III.+ generace. Celkový čistý instalovaný výkon pro oba plánované bloky může tedy být do 3 400 MWe.

Proces EIA probíhal za velkou účastií veřejnosti a nevládních organizací. Převážná většina připomínek těchto subjektů byla zaslána ze sousedních zemí, konkr. Ze SRN a Rakouska. Nevládní organizace a veřejnost podaly v procesu EIA více jak 60 000 vyjádření, v nichž převažovaly obavy spojené s provozem jaderných zdrojů. Všechna doručená vyjádření se rovněž stala podkladem pro stanovisko EIA. Všechny připomínky, které MŽP v průběhu EIA obdrželo, byly důkladně vyhodnoceny a vypořádány. Relevantní připomínky pak byly promítnuty do zmíněných 90 podmínek souhlasného stanoviska EIA.

Podmínky stanoviska EIA se zaměřují na vyloučení a minimalizaci vlivů záměru na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví. Za podstatné lze považovat především podmínky vztahující se k jaderné bezpečnosti, ochraně vod a ochraně ovzduší. MŽP považuje za zásadní zejména požadavek na další průběžné zohledňování příp. nových požadavků legislativy, včetně dalších doporučení a mezinárodní praxe v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti. Tato podmínka zaručuje, že další projektová příprava záměru bude bez ohledu na dodavatele reflektovat aktuální vývoj v oblasti jaderné energetiky.

 

temelin_389

 

 

www.technickytydenik.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU