800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Stroj pro dělení a broušení
Nákup motorových pil
Výměna potrubí
Přeprava D/Pfarrkirchen - CZ/Olomouc
Barvy
5 nejnovějších nabídek
Truhlářská výroba
Ložiska a hnací řemeny
Spojovací materiál, ocel nerez
Lisování tekutého kovu
Nízkotlaké lití

Nabídka zabezpečení zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci Strážný: 68-008-E a možnosti přípravy ke zkoušce

25/06/2013

Strážný

 

Zkoušky:
14. srpna 2013, Pardubice
16. října 2013, Pardubice
10. prosince 2013, Pardubice

Novelou živnostenského zákona, provedenou zákonem č. 274/2008 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2009, byly zásadním způsobem upraveny podmínky pro získání živnostenského oprávnění a provozování koncesovaných živností "Ostraha majetku a osob" - zákon ukládá povinnost prokazovat bezúhonnost a odbornou způsobilost podnikatelů i kvalifikaci jejich zaměstnanců.
Pokud podnikatel své odborné způsobilosti neprokáže, živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.

Odbornou způsobilost u živnosti Ostraha majetku a osob splňuje držitel koncesí (podnikatel), pokud má:
a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným MŠMT nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Dále podnikatel musí zajistit a na žádost živnostenského úřadu doložit doklady o zajištění výkonu své živnosti pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, kterými jsou:
a) vysokoškolské vzdělání, nebo
b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným MŠMT nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
e) profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Pokud nesplňujete výše uedenou odbornost , osvědčení o získání profesní kvalifikace strážný můžete získat úspěšným složením zkoušky před komisí autorizovaných osob a dle současných platných právních předpisů je vydáváno na dobu neurčitou.

Zkouška

Termíny:
14. srpna 2013 od 15.00 hodin
16. října 2013 od 15.00 hodin
10. prosince 2013 od 15.00 hodin

Místo konání: DK DUKLA Pardubice, Gorkého 2573 (www.dkdukla.cz)

Zkouška se skládá z písemného testu a z ústní/praktické zkoušky, která je založena na řešení konkrétních situací.

Podmínkou účasti na zkoušce je podání přihlášky a uhrazení poplatku nejpozději před zahájením zkoušky
- přihlášku ke zkoušce zašleme na vyžádání.

Cena: 1.452,- Kč (vč. DPH)

Jako přípravu ke zkoušce naši klienti doporučují:

UČEBNÍ TEXTY (platná legislativa, vypracované otázky pro písemnou a ústní část zkoušky)
a následné KONZULTACE bezprostředně před zkouškou.

V praxi to znamená, že Vám zašleme studijní materiály (nebo si je vyzvednete osobně u nás v kanceláři), na zkoušku se připravíte samostudiem těchto materiálů a v den zkoušek jsme pro vás připravili ještě opakování, kde si budete moci vyzkoušet své znalosti formou cvičného písemného testu a v další části si s lektorem zopakujete odpovědi na ústní otázky.
Časový program: 11.00 - 14.30 konzulace, 15.00 zahájení zkoušek
Cena učebních textů: 500 Kč (vč. DPH), konzultace zdarma

 

Další možnosti přípravy ke zkoušce

Akreditovaný vzdělávací program pro pracovní činnost Strážný

Absolvent třídenního kurzu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standard resp. obsáhnout všechny požadované kompetence základní - nejnižší kvalifikační úrovně pro oblast ostrahy majetku a osob, tj. profesní kvalifikace strážný dle Národní soustavy kvalifikací, získá osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a připraví se na zkoušku. Absolvování kurzu nenahrazuje zkoušku před autorizovanou osobou.

Délka akreditovaného vzdělávacího programu (akreditace MŠMT č. j. 8 197/11-24/2484) je 20 vyučovacích hodin.

Program kurzu:
Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
Obsluhování technických bezpečnostních systémů
Uplatňování zásad součinnosti s jednotkami IZS, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
Aplikace právních základů bezpečnostní činnosti, problematika BOZP
Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
Kontrolní činnost ve střežených objektech
Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
Používání věcných bezpečnostních prostředků
Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Místo konání: DK DUKLA Pardubice

Cena: 2.420,- Kč (vč. DPH) 

Minimální počet účastníků kurzu je 10.

 

Jednodenní intenzívní příprava ke zkoušce

Délka intenzívní přípravy je 8 vyučovacích hodin:
- legislativní ustanovení upravující práva zaměstnanců soukromé bezpečnostní služby
- výklad k otázkám pro písemnou i ústní zkoušku
- základní informace o průběhu zkoušek
- zkušební test

Místo konání: DK DUKLA Pardubice

Cena: 1.079,- Kč (vč. DPH)

Po zaplacení poplatku obdrží zájemci písemné studijní materiály.

Minimální počet účastníků intenzívní přípravy je 10 osob.

Třídenní kurz, intenzívní přípravu a zkoušky lze uspořádat po dohodě také v prostorách objednatele
(minimální počet účastníků je 10, cena dohodou).
 V případě zájmu můžeme uspořádat intenzívní přípravu a zkoušky také o víkendech.

Uvedené ceny platí pro rok 2013.

 

Soubory ke stažení:

Autorizace MV ČR

Akreditace MŠMT

 

Unit, spol.s r.o.

Gorkého 2573

53002 Pardubice

+420 466 303 032

+420 602 337 780

unit@unit.cz

www.unit.cz

 

 


http://firmy.industry-eu.cz/unit-spols-ro

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU