800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Samolepící štítky potištěné a odvíječe
Fasáda
Stavební úpravy a přístavba ZŠ
Zateplení obecního úřadu a kulturního domu
Skříň
5 nejnovějších nabídek
Upevňování
LOCTITE SF 7900 CERAMIC SHIELD
LOCTITE PC 7350 pro opravy dopravníkových pásů
GTB
Stavební rozvaděč

Nová on-line sada nástrojů EU-OSHA upozorňuje zaměstnance i zaměstnavatele na výstražné symboly vztahující se k nebezpečným chemickým látkám

15/11/2012

Bilbao, 13. listopadu 2012 – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) dnes představila novou sadu nástrojů, která upozorňuje na změny v označování chemických látek v rámci projektu, jehož cílem je zvýšit povědomí o tomto novém systému chemického značení.

Nová on-line sada nástrojů zahrnuje film „Nebezpečí: chemické látky!“, plakát a leták. Hlavní postavičkou je Napo, hrdina řady animovaných filmů, jejichž cílem je představit problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zábavnou a snadno zapamatovatelnou formou.

V členských státech v současné době probíhá postupné zavádění nových výstražných symbolů vztahujících se k nebezpečnosti chemických látek v rámci globálně harmonizovaného systému. Z nedávného průzkumu provedeného Evropskou agenturou pro chemické látky však vyplývá, že mnohé z těchto symbolů nejsou správně rozpoznávány nebo chápány. Uvedená sada nástrojů zaměstnavatele a jejich zaměstnance na tyto nové symboly znovu upozorňuje a přispívá k lepšímu porozumění významu těchto symbolů pro jejich bezpečnost při práci.

Přibližně 15 % evropských pracovníků uvádí, že při své každodenní práci manipulují s nebezpečnými látkami. I minimální expozice některé z těchto látek může pracovníkům přivodit zdravotní újmu s nejrůznějšími následky: od drobného podráždění očí nebo pokožky až po astma, nepříznivé účinky na reprodukci, vrozené vady nebo rakovinu. Agentura EU-OSHA chce proto maximálně zajistit, aby pracovníci a jejich zaměstnavatelé nové výstražné symboly nebezpečnosti používané u chemických produktů dobře znali a aby s nebezpečnými chemickými látkami zacházeli s náležitou opatrností.

Agentura EU-OSHA podporuje Evropskou komisi v jejím úsilí o zvyšování povědomí o změnách požadavků na označování a o významu těchto změn pro pracoviště. Sada nástrojů je přístupná prostřednictvím zvláštní sekce webových stránek, kde naleznete rovněž celou řadu dalších vzdělávacích materiálů a pokynů, jakož i často kladené otázky (FAQ) o CLP (nařízení EU o klasifikaci, označování a balení chemických látek) a REACH (nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), které poskytují podrobnější informace k tématu.

Odkazy

Podívejte se na video „Napo ve filmu... Nebezpečí: chemické látky!’

Plakát

Leták

Klasifikace, označování a balení ve zkratce

Často kladené otázky o CLP, REACH a BOZP


Poznámky pro redaktory

1. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli, kterým je učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura provádí výzkum, vývoj a distribuci spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou zřídila v roce 1996 Evropská unie a která má sídlo ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech 27 členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní nás můžete sledovat prostřednictvím sítě Twitter, navštívit blog agentury nebo si objednat náš měsíční zpravodaj OSHmail. Můžete se i zaregistrovat k odběru pravidelného zpravodajství a informací z agentury EU-OSHA prostřednictvím RSS kanálu. http://osha.europa.eu

2. Nařízení Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) změnilo způsob informování o nebezpečnosti chemických látek. Změnily se výstražné symboly označující nebezpečnost pro zdraví a fyzikální nebezpečnost, včetně zavedení tří zcela nových symbolů, a rovněž byly provedeny určité změny v klasifikaci a označování. Tato nová pravidla musí být postupně zavedena ve všech členských státech EU. Podrobnější informace jsou k dispozici v sekci věnované CLP na webových stránkách agentury EU-OSHA a také v sekci věnované CLP na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

Informace pro tisk

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU