800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba obalu dle přílohy
Krycí deska
Výroba zábradlí
Obrábění dle přílohy
Obaly,boxy,palety
5 nejnovějších nabídek
Předúprava žárového zinku - Sweeping
Profily z kompozitu WPC
Zatravňovací plastový systém
Výměna dopravního značení
Soustruhy - polo/automatické A 40 C

Nová technologie pro obaly

11/02/2013

 

Modulární stavebnicový systém je možno nastavit podle rozlišitelnosti a barevnosti svítících částic Oled, který nabízí firma Cynora GmbH Eggenstein-Leopoldshafen. Její inovativní koncept je možno použít k výrobě obrazovek, osvětlení, displejů, světelných panelů a svítících měkkých fólií, tiskovými a zušlechťovacími procesy. Syntézou nových emitujících materiálů nechá se v budoucnu sestavit kompletní barevné spektrum.

U modulárních svítících částic Oled se jedná o molekuly, vycházející z mědi, tzv. metalkomplexy. Tyto komplexy sestávají z kovových jader a ligandénového obalu, který jádro obklopuje a je v podstatě odpovědný za vlastnosti komplexu. Modifikací ligandénové vrstvy se nechají precizně nastavit klíčové vlastnosti, jako jsou barevnost nebo rozlišitelnost. Změnami struktury, především elektronických vlastností použitého ligandénu, je možno změnit barvu světla od modré, přes zelenou k červené. Dalšími modifikacemi je možno rozlišitelnost nastavit variabilně, to má zásadní význam pro výrobu tekutých Oleds. Při výrobě organických svítících diod se vrství na sebe několik vrstev a musí být zajištěno, aby se spodní vrstvy nerozpouštěly v horních.


Tobias Grab CEO firmy Cynora začleňuje nový koncept do současného stavu techniky a říká: „Aktuální problémy asijských výrobců dokladují, že Oled technologie na bázi iridiových komplexů naráží na

 

 

obal_400_08

 

 

www.packaging-cz.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU