800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Přeprava D/Schwabach - CZ/Jičín
Gitterboxy
Výroba garážových vrat - poptávám prkna
Palety
Přeprava zboží
5 nejnovějších nabídek
Výkup rozbitých přepravek výměnou za nové bedny
Plastové odpady - výkup
Výrobní program
Historie firmy
WOODPROTECTOR

Nová vize Evropské komise pro odpadové a obalové hospodářství

14/07/2014

 

Evropská komise zveřejnila koncepci strategie nakládání s odpady a obaly a jejich využívání jako zdroje a náhrady primárních surovin ve výhledu na příštích 15 let. Navržené cíle, o nichž se bude v následujících měsících diskutovat na úrovni členských států, vedou k podstatným změnám především v rámcové směrnici o odpadech, směrnici o skládkách odpadů a směrnici o obalech a obalových odpadech. Dosažení nových cílů v oblasti odpadů by podle EK mohlo vytvořit 580 000 nových pracovních míst, zvýšit konkurenceschopnost Evropy a snížit poptávku po nákladných a vzácných zdrojích.

Návrhy rovněž přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů  a dopadů na životní prostředí vůbec. Podle plánů EK mají Evropané do roku 2030 recyklovat 70 % komunálního odpadu a 80 % obalového odpadu. Od roku 2025 má být ukládání recyklovatelného odpadu (zejména plastů, papíru, kovů, skla a biologicky rozložitelného odpadu) na skládky zakázáno. Zahrnut je rovněž cíl pro snížení množství odpadků v mořích, nebo zajištění plné sledovatelnosti nebezpečných odpadů.

Ministerstvo životního prostředí ČR povede s EK dialog a na základě dosavadních zkušeností zaujme k výhledu stanovisko, které projedná se všemi zainteresovanými subjekty na poli odpadů a obalů. „V souladu s navrženým Plánem odpadového hospodářství ČR a Programem předcházení vzniku odpadů v ČR chceme umožnit všem společnostem, svazům a asociacím vyjádřit se k návrhu Komise. Pracovní skupiny pro přípravu nové odpadové legislativy na ministerstvu paralelně zapojíme do diskuse nejen o konstrukci zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, ale i do přípravy evropské legislativy," ujistil Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů.

 

 

Technický týdeník

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU