800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Konektory
Lokální oprava střechy
Dýchací přístroje
Použité tvářecí stroje znáček TRUMPF, AMADA
Barevné kovy
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Vštřikovací HDPE drť
Drť HDPE PE 500
Převodník pro termoelektrické snímače typu K, J, S, B, L
Převodník pro odporové vysílače s proudovým výstupem 4 - 20 mA

Nové konstrukční pojetí toroidních ložisek FAG-TORB v kvalitě X-life

28/01/2015

 

schaeffler_300_02

Nové konstrukční pojetí toroidních ložisek FAG-TORB v kvalitě X-life – vysoká provozní bezpečnost při nejvyšších zatíženích

 

Společnost Schaeffler představí na veletrhu Hannover Messe 2015 nový druh konstrukce v podobě toroidních ložisek TORB značky FAG. Jedná se o radiální ložiska s čárovým stykem se stavitelným úhlem v kvalitě X-life. Toto jednořadé valivé ložisko je opatřeno dlouhými, lehce profilovanými soudečky. Spojuje tak možnost nastavování úhlu naklápěcího soudečkového ložiska s možností posouvání v axiálním směru válečkového nebo jehlového ložiska. Vzhledem k vyrovnávání axiálního posuvu uvnitř toroidního ložiska vznikají jen zanedbatelně malé třecí síly. Ložiska TORB umožňují výrazné zvýšení provozní bezpečnosti a hospodárnosti axiálně pevného a axiálně volného uložení. Program toroidních ložisek FAG řady TORB zahrnuje osm výrobních řad.

FAG TORB – ideální koncepce axiálně volného ložiska
Kvůli tepelně podmíněné délkové roztažnosti a chybám v souososti má zvláštní význam provedení axiálně volného ložiska. Toroidní ložiska TORB značky FAG se ve spojení s naklápěcím soudečkovým ložiskem (jako axiálně pevným ložiskem) osvědčují jako ideální axiálně volná ložiska. Vykazují přitom vyšší únosnost, resp. nižší náročnost na velikost montážního prostoru než v případě běžného axiálně pevného a axiálně volného uložení.
Toroidní ložiska TORB značky FAG vyrovnávají v ložisku mezi valivými drahami a valivými tělesy značné axiální změny délky. I při těch největších axiálních posuvech je zajištěno symetrické zatěžování řad valivých těles naklápěcích soudečkových ložisek na straně pevného uložení. Ložiska TORB tlumí axiální chvění celého ložiskového systému. To vede k minimálnímu namáhání naklápěcího soudečkového ložiska, což má zase kladný vliv na životnost celého ložiskového systému. Ta může být více než dvojnásobná, takže díky zkrácení doby odstávek na polovinu a nižším nákladům na údržbu dojde k poklesu celkových provozních nákladů (TCO).
Vzhledem k tomu, že se ložiska TORB vyrábějí ve stejných velikostech a rozměrových řadách dle ISO jako naklápěcí soudečková nebo válečková ložiska používaná v axiálně volném uložení, je možná jejich úplná zaměnitelnost s dosud používanými ložisky.

Dvě provedení pro velmi vysokou únosnost
Toroidní ložiska se vyrábějí ve dvou provedeních s plným počtem valivých těles nebo jako ložisko s klecí. Na minimálním montážním prostoru tak poskytují velmi vysokou radiální únosnost, a to i v případě, že musí kompenzovat naklopení nebo vyrovnávat axiální posuvy. Obzvláště vysokou únosnost vykazuje provedení s plným počtem valivých těles s přídavným označením V.
Valivé dráhy vnitřního a vnějšího kroužku jsou konkávní a jsou orientovány centricky ke středu ložiska. Vzájemně sladěné profily valivých drah přitom zajišťují optimální rozložení napětí v ložisku a minimální tření za jeho provozu. Valivá tělesa disponují vlastním vedením, tzn. zaujímají sama vždy takovou pozici, ve které se zatížení rozloží přesně po celé délce valivého tělesa. To platí i v případě, že dojde ke vzájemnému posunutí nebo naklopení kroužků.

Toroidní ložiska TORB značky FAG se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí a dlouhou životností. Zachovávají si standardně rozměrovou stálost až do provozní teploty 200 °C. Varianta s plným počtem valivých těles s přídavným označením V se díky své vysoké únosnosti hodí mj. k použití v hutních zařízeních pro plynulé odlévání.
Kromě oceláren a válcoven se toto řešení uplatní hlavně u dopravních zařízení a pásových dopravníků, papírenských strojů (např. u sušicích válců), v lodních pohonech, ve strojních zařízeních ve výrobě energie (např. u turbín), v textilních strojích, drtičích, ve strojích na zpracování potravin a v zemědělských strojích.

X-life – prémiová kvalita valivých ložisek
X-life představuje pečeť jakosti pro mimořádně výkonné produkty značek INA a FAG. Tyto výrobky se vyznačují dlouhou trvanlivostí a životností, které plynou z vyšší dynamické únosnosti oproti dosavadnímu standardu. Vyšší výkonnosti se podařilo dosáhnout nasazením nejmodernějších výrobních technologií a použitím zdokonalené vnitřní konstrukce. Výsledkem jsou dokonalejší a rovnoměrnější povrchy a přesnosti kontaktních ploch a tím i optimalizované rozložení zatížení v ložisku. Také nová toroidní ložiska TORB značky FAG se vyrábějí v osvědčené kvalitě X-life a oproti srovnatelným prémiovým produktům od konkurence vykazují až o 15 % vyšší únosnost.

 

Schaeffler CZ s.r.o., ložiska všeho druhu

Průběžná 74 a
Praha 10 - Strašnice
100 00
Česká republika

Tel.: +420 267 298 111
Fax: +420 267 298 110
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU