800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Konektory
Lokální oprava střechy
Dýchací přístroje
Použité tvářecí stroje znáček TRUMPF, AMADA
Barevné kovy
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Vštřikovací HDPE drť
Drť HDPE PE 500
Převodník pro termoelektrické snímače typu K, J, S, B, L
Převodník pro odporové vysílače s proudovým výstupem 4 - 20 mA

Nový úspěch pro modulární nástupiště Tata Steel

04/04/2013

tata_steel_300Společnost Tata Steel instalovala ve Velké Británii dvě nová modulární nástupiště, jedno ve stanici West Drayton na předměstí Londýna, druhé ve stanici Langley u města Slough (přibližně 30 km západně od Londýna). Modulární nástupiště představují cenově efektivní a rychlý způsob, jak vyprojektovat a instalovat moderní nástupiště pro osobní dopravu. Jejich povrch a doplňky mohou být přizpůsobeny požadavkům zákazníka. Nástupiště ve stanici West Drayton bylo instalováno během víkendové výluky dopravy, v Langley dokonce žádné přerušení dopravy nebylo třeba.

 

Modulární nástupiště Tata Steel jsou použita pro osmdesát projektů nových nástupišť a přístavby stávajících nástupišť v celé Evropě. Jsou bezkonkurenční v možnosti použití v obtížných podmínkách a při přísných omezeních doby výstavby.

Ve stanici West Drayton se musela společnost Tata Steel vypořádat s extrémně náročným prostředím. Nové nástupiště bylo umístěno na vrcholu původního zemního náspu z viktoriánské doby a jeho úroveň musela být zvýšena s ohledem na konstrukci púvodního nástupiště a vzhledem k množství podzemních vedení. Navíc přímo v sousedství porostlého náspu jsou umístěny obytné nemovitosti, takže přístup ke staveništi byl velmi omezený. Požadovalo se, aby hloubka konstrukce a výkopů byla minimální.

Vzhledem k tak obtížným pracovním podmínkám bylo všech dvanáct dílů modulárního nástupiště systému Long Span nejprve dodáno do výchozího místa vzdáleného osm kilometrů od stanice West Drayton a hlavní část konstrukce nástupiště byla potom instalována během jedné pracovní směny v rámci víkendové výluky dopravy. Pracovníci Tata Steel Projects potom už za provozu přesně ustavili nástupiště na vypočtenou výšku, instalovali zadní oplocení, osvětlení nástupiště, informační tabule, schodiště a provedli finální úpravu nástupiště a okolí.

Long Span je jeden ze systémů inovativních modulárních nástupišť Tata Steel. Vyznačuje se stejnou flexibilitou a možností budoucích úprav jako standardní nástupiště, ale nahrazuje početné stojky příhradovými nosníky, které překlenují vzdálenost 7,32 m mezi párem pilotů (podle potřeby lze navrhnout i nosníky s jiným rozpětím).

Stanice Langley je jiný úspěšný projekt přestavby nástupiště realizovaný společností Tata Steel. Použité komponenty byly instalovány bez pomoci jakýchkoliv jeřábů a mechanizace. Většina instalačních prací byla prováděna za bezpečnostním plotem a doprava ve stanici nemusela být přerušena.

Za své projekty ve stanicích West Drayton a Langley dostala společnost Tata Steel od společnosti Crossrail (zabývající se správou a údržbou železniční dopravní sítě v Londýně a okolí) ocenění STAR za dodržování bezpečnostních pravidel a pravidel ochrany zdraví při práci a za výbornou organizaci prací na staveništi.

Modulární nástupiště také šetří životní prostředí, protože jejich ocelová konstrukce obsahuje vysoký podíl recyklovaných materiálů a montáž mimo staveniště minimalizuje množství odpadu a požadavky na dopravu. Užití vylehčených komponent omezuje vliv na podloží, a tím potřebu časově i finančně náročných zemních prací. Navíc, konstrukce má životnost 75 let.

Nejmodernější software, jehož autorská práva vlastní Tata Steel, umožňuje rychlé přizpůsobení konstrukce nástupiště podle požadavků zákazníka. Začíná se u standardních modulů určením jejich šířky, délky a zakřivení (konvexního nebo konkávního). Automatické jsou pevnostní výpočty, výpočet rozměrů a hmotnosti.

Díky malé hmotnosti jednotlivých komponent je možné jejich montáž na místě provádět manuálně: pro každý díl jsou třeba maximálně dva ruční zvedáky. Pro finální úpravu povrchu lze použít standardní ploché panely, nebo lze finální úpravu povrchu navrhnout na zakázku a architektonicky ji přizpůsobit okolním stavbám a zařízením. 


O společnosti Tata Steel v Evropě

V Evropě je společnost Tata Steel druhým největším výrobcem oceli. Hlavními oblastmi ocelářských operací jsou Velká Británie a Nizozemí, kde dodává ocel a přidružené služby v oblasti konstrukcí, automobilové techniky, obalové techniky, zdvihání & hloubení, energie & elektřina, vzdušný průmysl a další potřebné trhy po celém světě.

Tata Steel patří mezi 10 největších výrobců oceli. Sdružení má v souhrnu kapacitu více než 28 milionů tun hrubé oceli a přibližně 80 000 zaměstnanců napříč čtyř kontinentů.

www.tatasteelrail.com

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU