800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Fyzická ostraha objektů
Oprava chodníku a dešťové kanalizace
Nadstavba informačního systému
Výstavba podélného stání a chodníku
Běžná údržba komunikací
5 nejnovějších nabídek
Drť PP
Sedák rovný (Podlepený) 510x420x60
Vlastní konstrukce licích zařízení
PS Edistir SR 550 natur
Pokládka živice

Numerická simulace jako moderní nástroj ke zvyšování kvality svařování a snižování nákladů na případné opravy

18/12/2012

Rychlost reakce na poptávku trhu je výzvou pro současný průmysl. Klíčem k úspěchu je vyrábět s nízkými náklady a vysokou kvalitou. Navíc roste tlak na urychlení procesu vývoje výrobků a zkrácení času potřebného k dodání výrobku na trh. Jednou možností řešení uvedených problémů je využití prostředků počítačové simulace. Rozvoj výpočetní techniky a numerických metod aplikovaných prostřednictvím CAE programů umožňuje prověřit vlastnosti výrobku i technologií jeho výroby virtuálně již v průběhu jeho konstrukčního a technologického návrhu. Snižuje se tak potřeba provádění reálných experimentů a tvorba skutečných prototypů nebo dodatečných oprav, což vede k výrazné úspoře nákladů. V případě numerické simulace svařování a tepelného zpracování je vedoucím produktem trhu programový systém „Welding simulation solution“ vyvíjený francouzskou společností ESI Group, který obsahuje programy SYSWELD, VISUAL WELD, VISUAL HT, WELD PLANER a PAM ASSEMBLY .

Uvedený systém umožňuje provedení numerických simulací svařování a tepelného zpracování, jak reálných průmyslových celků, tak i použití ve výzkumu a vývoji. Rozložení teplotních polí, predikce velikosti TOO, predikce materiálové struktury ve svaru a TOO, predikce tvrdosti v jednotkách HV, predikce velikosti austenitického zrna, predikce zbytkového napětí, deformací a distorzí jsou výsledky, které obdržíme z numerických simulací svařování a tepelného zpracování. Na základě obdržených výsledků lze provést optimalizaci technologického postupu svařování numerickou cestou tak, abychom obdrželi požadované parametry svarového spoje bez potřeby provedení reálných experimentů.

Vzhledem ke vzrůstajícím požadavkům na kvalitu a spolehlivost je snaha každého výrobce zaručit správnou funkci a požadovanou životnost svařovaných konstrukčních celků. Uvedeného je možné dosáhnout vytvořením robotizovaného pracoviště, modernizací svařovacích strojů, změnou technologie svařování, konstrukčními změnami svařovaných celků, použití nových progresivních materiálů apod., ale také modernizací laboratorních přístrojů, prováděním experimentálních měření a využitím numerických analýz svařování. V posledních letech dochází k mohutnému rozvoji numerických analýz založených převážně na základě metody konečných prvků. Pomocí numerických analýz svařování lze detailně simulovat průběh svařovacího procesu a zároveň dosáhnout „pokroku“ v lepším pochopení parametrů, které mají vliv na celý proces, hlavně na kvalitu výsledné struktury materiálu, na úroveň výsledných zbytkových napětí a distorzí (deformací konstrukce). Na základě výsledků je možné rozhodnout o správné volbě materiálu a technologie svařování, optimalizovat svařovací postup, svařovací parametry, tuhosti svařovacích přípravků s cílem minimalizovat distorze (deformace), optimalizovat vznik nežádoucích struktur a zbytkové napětí po svaření. Dále je možné predikovat životnost svarových spojů během provozu součásti na základě analýzy napěťového, deformačního pole a dle skutečného provozního zatížení včetně zahrnutí zbytkového napětí po svaření.

 

svar_122_04   svar1_122_04  svar2_122_02   svar3_122_01

 

 

Více informací k článku najdete zde

 

 

www.konstrukce.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU