800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Výroba dílů z čirého polykarbonátu
Spodní deska
Obrábění krytů
Mikroperforační válec na HDPE fólie
Frekvenční měnič
5 nejnovějších nabídek
Pokládka živice
Rekonstrukce a modernizace jeřábů
Jeřábové dráhy
Jednonosníkové mostové jeřáby
Stroje a linky pro zpracování technických vláken, fólií a tkanin

Olejová mlha

24/02/2015

 

plymovent_188_02

 

Co je olejová mlha

Kovoobráběcí kapaliny se používají k chlazení a mazání obráběních procesů, prodloužení životnosti nástrojů, odvodu nečistot a ochraně povrchů obrobků. Kovoobráběcí kapalina je komplexní směs, která může obsahovat oleje, přísady jako jsou biocidy a inhibitory koroze atd., jakož i znečišťující látky, částečky kovu či bakterie.

 

Olejová mlha/Aerosol

Během obrábění vzniká mlha interakce kapaliny s pohybujícími se částmi. Když kapalina zasáhne rychle se pohybujících část zařízení/obrobku, je odvržena zpět a rozptýlena ve formě jemných kapiček. Tvorba mlhy závisí především na:

  • Vyšší rychlost nástroje = vznik většího množství mlhy
  • Objem, rychlost a místo dodávky pracovní kapaliny k břitu.

Kouř z chladicí kapaliny

Pokud se kovoobrábění kapaliny příliš ohřejí, mohou se začít pálit a rozkládat. Během obrábění kovových dílů, při nichž vznikají vysoké teploty (např. broušení), lze pozorovat viditelný kouř.

 

Výpary/Plynná fáze

Plynný stav jakékoliv kapaliny vzniká opuštěním jejích molekul, resp. odpařením z jejícho povrchu. Odpařování se zvyšuje s nízkým bodem varu kapaliny a zvýšením její teploty. Odpařování emulze založené na vodní bázi zvyšuje vlhkost v prostoru pracoviště.

 

Olejová mlha

Obráběcí procesy produkují řadu nebezpečných znečišťujících látek, pocházejících z použitých obráběcích kapalin. Strojníci obvykle velmi dobře znají bezpečnostní rizika spojená s provozem a ovládáním CNC strojů. Méně známá jsou však zdravotní rizika spojená s používáním obráběcích kapalin.

Během frézování, soustružení, broušení a vrtání (ale i dalších technologií použitých při obrábění kovů) produkují kovoobráběcí kapaliny mlhu tvořenou malými kapičkami. Ty se posléze vznášejí ve vzduchu a mohou být vdechnuty nebo spolknuty. Větší kapky se také mohou dostat do nosu a hrtanu a mohou být požity. Menší kapičky se můžou ukládat uvnitř plic. To je v každém případě nezdravé a zároveň velmi dráždící pro oči, nos a hrdlo.  mlha_269_01

Limitní prahová hodnota (Threshold Limit Value TLV)
Každá země má svou vlastní hodnotu TLV, která ustanovuje standardy kvality vnitřního ovzduší v pracovním prostředí. Hodnoty TLV v oblasti mlhy/kouře z chladicích kapalin jsou uváděny v mg/m³. Měření se vždy provádí v dýchací zóně operátora, nebo v její těsné blízkosti. To znamená, že hodnota TLV udává přijatelné množství mlhy/kouře pocházející z chladiv, inhalovaného operátorem.

Firemní mezní hodnota (Corporate Limit Value)
Naopak v mnoha zemích slouží právní předpisy pouze jako průmyslový standard či doporučení. Proto si mnoho nadnárodních společností stanovuje své vlastní hygienické limitní hodnoty jako Globální výrobní standard. Důvodem toho je dodržování nejlepší možné úrovně kvality ovzduší a záruka kvality produkce v každé zemi, ve které daná společnost působí.

Krátkodobá hodnota (Short Term Value STV)
STV je přijatelná krátkodobá expozice znečišťující látce. Standardně tato expozice nepřesahuje dobu 15 minut a opakuje se maximálně 4krát denně s nejméně 60 minutami pauzami mezi jednotlivými expozicemi. Většina zemí má též vlastní předpisy pro STV, ale nejsou tak známé jako hodnoty TLV.

 

Produkty pro odsávání olejové mlhy

Náš sortiment filtrů olejové mlhy zahrnuje jak přímo montované filtry, tak centrální filtrační systémy určené pro veškeré kovoobráběcí stroje v dílně. Modularita a rozšiřitelnost filtrů zajišťují snadnou případnou změnu konfigurace – a to jak při změnách v procesech obrábění, tak při změně typu použitého chladiva.

MistWizard

MistWizard je přímo montovaný filtr určený pro jeden obráběcí stroj nebo jejich skupinu.

MistEliminator

Modulární systém mechanické filtrace olejové mlhy. Jeho flexibilita umožňuje rozšíření a přizpůsobení se změnám při procesu obrábění.

 

JVB Engineering s.r.o.

Komenského 1173
Rumburk
408 01
Česká republika

Tel.: +420 412 333 291
Mob.: +420 774 000 102
Fax: +420 412 333 291
Skype: euromate.cz
E-mail:
Internet:


Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU