800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
TDS - Revitalizace ZŠ
Dodávka dopravního značení
Svařovací robotická buňka
Výměna střešních oken
Mytí oken
5 nejnovějších nabídek
Výroba forem
Opracování plastů
Vstřikování termoplastů
Plastové drtě a regranuláty PP,HDPE,LDPE,PC,ABS,PS,PSH
Skartace papírových dokumentů

Originální, značkový či neznačkový náhradní díl?

25/02/2013

 

Vratme se zpet k problematice volné hospodárské souteže a nove platných pravidel do roku 2023 v oblasti aftermarketu.

 

Dne 31. kvetna 2010 skoncila platnost Narízení  Evropské  komise c. 1400/2002,  která upravovala cástecne právní rámec pro distribuci náhradních dílu v oblasti aftermarketu, stejne tak i pravidla opravy motorových vozidel. Nová pravidla byla právne zakotvena v narízení Evropské komise c. 461/2010, o blokové výjimce pro odvetví motorových vozidel,  dále  v  odvetvových  pokynech o vertikálních dohodách a jednání ve vzájemné shode v oblasti prodeje a oprav motorových vozidel a v oblasti distribuce náhradních dílu pro motorová vozidla, narízení Evropské komise c. 330/2010, o blokové výjimce omezení vertikálních dohod a obecných pokynu pro vertikální dohody, s platností do roku 2023.

Abychom mohli lépe pochopit celou problematiku výroby dopravní techniky a náhradních dílu vcetne servisu, predstavme si toto odvetví jako jednu velikou celosvetovou továrnu s rocním mnohasetmiliardovým obratem. Každá výrobní sekce pritom realizuje vlastní obchodne politickou, vývojovou a výrobní strategii, které se mohou dostávat i do rozporu s pravidly volné hospodárské souteže. V tomto smeru prosazení a úprava práv na koexistenci s aftermarketem, práva volného rozhodování koncového zákazníka, stejne tak i práva na volný pohyb dílu a dostupnost technických informací, ve vyjednávání s takovým gigantickým partnerem, vyžaduje vždy velké nasazení, ale i soustredení skupin specialistu v oboru vcetne právníku, kterí zpracovávají podklady pro rozhodování na vrcholové úrovni EK. Takový profesní tým vyžaduje i ekonomické zabezpecení, takže tato príprava a zpracování není ani levnou, a stejne tak ani profesionálne jednoduchou
záležitostí.  Proto došlo k soustredení odborných sil a financních prostredku díky založení sdružení doposud stávajících a nezávisle pracujících asociací v oboru aftermarketu a opravárenství, které se sjednotily pod jednotným sloganem „Právo na opravu“  (Right to Repair Campaign). Zároven se stala i reprezentantem a nadnárodním partnerem pri jednání o této problematice v Evropské unii s cílem prosazovat svobodný a volný obchod v oblasti automobilových soucástek, dílenského vybavení a volného prístupu k technickým informacím pro opravy. Jako velmi zajímavá se v této souvislosti jeví podpora ze strany firem z Ceské republiky, která se co do prístupu k problematice držela mezi nejaktivnejšími podporovateli této iniciativy. V imaginárním poradí jí patrí pomerne velmi dobrá osmá pozice.

 

dil_519

 

 

Více informací k článku najdete zde

 

IHR Autodíly s. r. o.

Hlavní 2459
Praha 4
141 00

 

Kontaktní údaje

Tel.: +420 272 765 794, 272 760 509
Mob.: +420 602 628 621
Fax: +420 272 774 546
E-mail:
Internet:

 


http://firmy.industry-eu.cz/ihr-autodily-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU