800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Tisk formulářů
Alobal svačinový 10m
Fyzická bezpečnost - PD
Nákup redukčních ventilů
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod
5 nejnovějších nabídek
Směs drti LDPE/HDPE
Vakuově tvar. HDPE drť
Balení technických výrobků do sáčků
Pěnové výplně
Výroba plastových kufříků

Pozvánka na konfernci RADIOKOMUNIKACE 2014

18/09/2014

 

unit2_587

Anotace

Na letošní konferenci RADIOKOMUNIKACE 2014 získají její účastníci aktuální informace o současném vývoji a prognózách v klíčových odvětvích oboru radiokomunikací, včetně výsledků výzkumu, technologických a aplikačních novinek.


První den a úvod druhého dne je zaměřený především na novinky

v digitálním televizním a rozhlasovém vysílání. Účastníci konference se nejprve seznámí jak s aktuálním stavem, tak i s očekávaným vývojem v digitálním zemském vysílání DVB-T/DVB-T2.


Druhý den budou prezentovány předpokládané možnosti dalšího vývoje

kabelové televize a dále témata o pokočilých architekturách rádiového přenosu (LTE-A, M2M, mobilní komunikace 5G, systémy MAS s více anténami) a o jejich vzájemném ovlivňování ostatními rádiovými přenosy.


Třetí den v bloku aplikací zazní mj. příspěvky o novinkách v letecké komunikaci a navigaci, o asistivních technologiích, o nových elektronických strukturách a materiálech a o sledování elektromagnetického záření z vesmíru.


Na závěr prvního dne konference proběhne panelová diskuse o technických, provozních a regulačních otázkách šíření televize, rozhlasu a provozu elektronických sítí. Program konference bude doplněn i o zajímavé firemní prezentace navazující na vybrané odborné přednášky.


Program


22. října 2014

Strategie správy spektra z pohledu mezinárodních souvislostí

Ing. Karel Antoušek, Český telekomunikační úřad

Novinky v televizním vysílání

Ing. Dušan Líška, CSc.

Aktuální stav v digitálním zemském vysílání a očekávaný vývoj v rozhlasové službě z pohledu regulátora

Ing. Jaroslava Nováková, Český telekomunikační úřad

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz po aukci

Ing. Martin Hanuš, Český telekomunikační úřad

Koexistence služeb digitálních televizních vysílacích sítí se systémy mobilních komunikací ve sdílených frekvenčních pásmech

doc. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D., VUT Brno

Měřicí technika pro mobilní sítě LTE

Ing. Otto Vodvářka, ROHDE & SCHWARZ - Praha s.r.o.

Koexistence LTE a DVB-T - zkušenosti z měření (šetření rušení)

Tomáš Vik, Český telekomunikační úřad

Plnohodnotné alternativní celoplošné DVB-T sítě v ČR provozované operátory Digital Broadcasting s.r.o. a Progress Digital s.r.o. se specifickou možností televizního vysílání až pro 13 regionálních okruhů

Bc. Jakub Juhas, Digital Broadcasting s.r.o.

T-DAB - novinky v ČR a ze světa

Ing. Tomáš Řapek, TELEKO s.r.o.


23. října 2014

Přežije kabelová televize dalších 10 let?

Ing. Vladimír Petržílka

Novinky v TV přijímačích

Ing. Ondřej Zach, VUT Brno

Novinky v DRM+

Ing. Karel Mikuláštík, ČVUT FEL

Výzkum šíření datových služeb ve vysílání digitálního rozhlasu v systému DRM+

Ing. Marian Felix, VÚS Banská Bystrica

Kudy vede cesta k úspěchu M2M        

Ing. Jaroslav Hrstka, Sdělovací technika

Mobilní komunikace 5G

doc. Ing. Václav Žalud, CSc., ČVUT FEL

Monitorování hlasitosti modulace při televizním a rozhlasovém vysílání

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc., ZČU

Souhrnný přehled systémů s více anténami MAS

doc. Ing. Václav Žalud, CSc., ČVUT FEL

Přístupové sítě v bezlicenčním pásmu 5 GHz

Ing. Jan Kramosil, RIO Media a.s.


24. října 2014

Elektromagnetické záření z vesmíru

Ing. Jan Kolář, CSc.

Nové elektronické struktury a materiály

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc., ČVUT FEL

Novinky v letecké komunikaci a navigaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Ing. Jiří Valenta, Ministerstvo dopravy

Asistivní radiokomunikační technologie

doc. Ing. Jiří Chod, CSc., ČVUT FEL

Praktické využití a možnosti AIS a zkušenosti v námořní komunikaci

Ing. Vladimír Štádler, STADLER Consulting s.r.o.Bližší informace o konferenci naleznete nawww.unit.cz                                                                                      Partneři

 

22. - 24. října 2014


DK DUKLA Pardubice        part_554


Konference pořádaná

pod záštitou

Ing. Mgr. Jaromíra Nováka,
předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu


Odborná garance

Ing. Pavel Gregora, Praha
Hlavní partneři

dig_180

CENA (včetně DPH)

třídenní účast

3.990,- Kč

vložné, sborník přednášek

3.720,- Kč

stravování

270,- Kč

Nabízíme možnost částečné účasti.
Studenti doktorandského studia mají vstup zdarma.


Prezentace firem v rámci doprovodné výstavy

zajištění výstavního prostoru

9.196,- Kč

          


unit1_511_01


Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU