800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Vrata do průjezdu obytného domu
Konstruktér CAD CATIA V5
Jednohřídelný drtič
PET předlisky
Výroba vzdušníků
5 nejnovějších nabídek
BMW boxy
KOMBINOVANÁ VEDENÍ PRO VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
HENSOTHERM 410 KS indoor
HENSOTHERM 310 KS indoor
Protipožární nátěry HENSEL od SIMAT a.s.

Pro smogové situace začala od září platit nová pravidla

14/11/2012

Na severní Moravě a ve Slezsku začal v říjnu lidi opět trápit smog. Povolený denní limit koncentrace polétavého prachu 50 mikrogramů na metr krychlový tam v tyto dny bývá dvakrát, případně ještě více překročen. Co na to říká legislativa?

V závěru minulého měsíce zástupci ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) informovali o změnách ve vyhlašování smogových situací a regulací, k nimž došlo 1. září s nabytím účinnosti nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. O těchto novinkách hovořili na ostarvském magistrátu ředitel pobočky Dušan Žídek a Roman Volný.

KDY NASTÁVÁ SMOGOVÁ SITUACE

Jak oba upozornili, smogovou situací se podle § 9 uvedeného zákona rozumí stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozónem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze. Z přílohy oba zástupci ČHMÚ zejména zdůrazňovali část týkající se aktuálního problému, a to polétavého prachu, konkrétně suspendovaných částic PM10.

>>Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 mikrogr./m3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10,<< uvedli zástupci ČHMÚ. Trend koncentrací částic PM10 se přitom vyhodnocuje z časové řady klouzavých 12hodinových průměrů hodinových koncentrací.

Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 mikrogr./m3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje jako v předchozím případě.

UKONČENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Smogová situace je ukončená, jestliže na žádné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi se neočekává obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty.

>>Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny, nelze-li meteorologické podmínky označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že během nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nenastanou,<< potvrdili Dušan Žídek a Roman Volný.

Smogové situace a regulace vyhlašuje/odhlašuje MŽP, resp. jím pověřená organizace - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).


Ve Věstníku MŽP ČR č.9/2012 jsou uvedena vymezená území a reprezentativní stanice pro jednotlivé znečišťující látky

Střední Moravy, severní Moravy a Slezska se týkají tyto stanice pro měření částic PM10:

1) Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (bez Třinecka) - stanice Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Ostrava-Fifejdy, Orlová, Ostrava-Zábřeh, Bohumín;

2) Třinecko - stanice Třinec-Kosmos, Třinec-Kanada;

3) Zóna Moravskoslezsko - stanice Opava-Kateřinky, Studénka;

4) Zóna Střední Morava - stanice Olomouc-Hejčín, Přerov, Prostějov, Zlín, Jeseník.

ZDROJ: ČHMÚ

Odkazy na legislativu

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (účinnost od 1. 9. 2012)

Vyhláška MŽP ČR č. 330/2012, o způsobu posuzování i vyhodnocování úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Věstník MŽP ČR 09/2012 - Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací.

 

www.enviweb.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU