800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Konektory
Lokální oprava střechy
Dýchací přístroje
Použité tvářecí stroje znáček TRUMPF, AMADA
Barevné kovy
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Vštřikovací HDPE drť
Drť HDPE PE 500
Převodník pro termoelektrické snímače typu K, J, S, B, L
Převodník pro odporové vysílače s proudovým výstupem 4 - 20 mA

Rychlá a bezpečná realizace programu Lockout/Tagout

10/02/2015

 

 

brady_262

 

Při provádění údržbových prací představuje program Lockout/Tagout zásadní ochranný systém. Díky němu lze v různých odvětvích zabránit velkému množství nehod souvisejících s údržbovými pracemi, a to ať je údržba outsourcována či organizována interně. Přestože bývá program Lockout/Tagout velmi úspěšný, jeho realizace přece jen vyžaduje intenzivní přípravu. Na základě zkušeností posbíraných po celém světě může společnost Brady pomoci s realizací osvědčených postupů pro programy Lockout/Tagout.

Procedury pro konkrétní stroje
Jedním z nejnáročnějších aspektů při realizaci programu Lockout/Tagout je příprava písemných procedur pro konkrétní stroje zajišťujících jejich kompletní izolaci od zdrojů energie. Dané procedury musejí být úplné a srozumitelné a budou vyžadovat interní diskuzi, schválení a komunikaci směrem k příslušným zaměstnancům. Společnost Brady může na vaše pracoviště vyslat techniky, kteří návrhy písemných procedur pro konkrétní stroje připraví a na vás pak bude jejich vyhodnocení. Při přípravě konkrétních písemných procedur lockout na základě osvědčených postupů identifikují technici společnosti Brady všechna místa se zdroji energie, aby se ke stroji v době jeho údržby nedostala žádná energie.


Schválení procedur
Jakmile budou písemné procedury pro konkrétní stroje připraveny tak, aby zajišťovaly odpojení strojů od všech zdrojů energie, jsou obvykle postoupeny ke schválení interními
zainteresovanými stranami. Ke snadnému zavedení, schválení či úpravám, změně rozsahu a komunikaci procedur programu Lockout/Tagout pro jednotlivé stroje navrhuje společnost Brady používat software LINK360. Bezpečné zavedení procedur do praxe na mnoha pracovištích v různých koutech světa je s oceňovaným softwarem LINK360 velice snadné.


Komunikace
Pomocí tabletu nebo chytrého telefonu na pracovišti lze obrázky zdrojů energie nebo strojů odeslat přímo do softwaru LINK360 a v komunikaci procedur je využít jako pomůcku pro odborné techniky údržby k rychlému nalezení energetických bodů, které je nutné uzamknout.

Společnost Brady dále nabízí vzdělávací moduly pro údržbové pracovníky a všechny zainteresované a dotčené strany. Příslušní odborní technici údržby sice potřebují praktické
školení, ale i ostatní zaměstnanci musí být seznámeni s bezpečnostními procedurami, aby je mohli dodržovat. Navíc si musejí být vědomi důležitosti provozních zařízení programu Lockout/Tagout, aby nedocházelo k pokusům o jejich odemčení v rozporu s pravidly dané procedury.

Optimalizované nástroje Lockout/Tagout
Na základě schválených procedur pro jednotlivé stroje dokáže společnost Brady navrhnout, které vybavení Lockout/Tagout je pro úspěšné zvýšení bezpečnosti při údržbě potřeba. K dispozici jsou systémy zámků a klíčů pro většinu průmyslových prostředí. Zařízení lockout pak lze zvolit podle míst se zdroji energie ve vašich prostorách. Procedury pro jednotlivé stroje nabízejí skvělý přehled o tom, co je potřeba, a zajišťují efektivní nákup a použití vybavení Lockout/Tagout.

Úspěšná investice do bezpečnosti
Programy Lockout/Tagout se velice osvědčily a v různých odvětvích na celém světě zabránily již mnoha zraněním při údržbě, jako jsou zlomeniny, tržné a řezné rány, amputace, popáleniny a šok. Procedura zajišťuje izolaci zdrojů energie průmyslových strojů a jejich odpojení z provozu před prováděním údržby.


Obraťte se na společnost Brady na adrese emea_request@bradycorp.com a požádejte o měsíční bezplatnou zkušební verzi oceňovaného bezpečnostního softwaru LINK360, případně si můžete přečíst další informace na webu www.bradyeurope.com/lotoservices.

bra_427_01

 

O společnosti Brady Corporation
Společnost Brady Corporation je mezinárodním výrobcem a prodejcem kompletních řešení sloužících ke značení a ochraně osob, produktů i provozoven. Výrobky Brady pomáhají zákazníkům zvýšit úroveň bezpečnosti, zabezpečení, produktivity a výkonnosti. Patří k nim vysoce výkonné etikety, bezpečnostní značky, bezpečnostní zařízení, tiskové systémy a software. Společnost byla založena v roce 1914 a má různorodou základnu zákazníků, především v sektorech elektroniky, telekomunikací, výroby, elektrotechniky, výstavby, vzdělávání, zdravotnictví, v leteckém průmyslu a v řadě dalších odvětví. Ředitelství společnosti Brady se nachází v Milwaukee ve Wisconsinu a k 1. srpnu 2014 zaměstnávala ve svých podnicích po celém světě přibližně 6 400 osob. Obrat společnosti Brady za účetní rok 2014 činil přibližně 1,23 miliardy USD. Akcie společnosti Brady se obchodují na Newyorské burze cenných papírů pod značkou BRC. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese
www.bradycorp.com.

Tom Van de Putte
emea_request_marcom@bradycorp.com

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU