800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Nákup kotoučové stacionární pily
Demolice stávajicího objektu a výstavba výrobní haly
Nákup mechanizace
Dodávka nábytku
Plně automatická balící linka
5 nejnovějších nabídek
Korozivzdorné, konstrukčni legované, pružinové, nerez a žáruvzdorné oceli a slitiny
Pryžové podlahy do fitness center a posiloven nejvyšší možné kvality
Gumové desky na podlahy - hnědý melír až do 100 %, pro posilovny, fitness i na ven
Gitterboxy, bedny mars
Vyrábíme a dodáváme brusivo z korundu pro strojírny, nástrojárny či slévárny

Svůj strom si už můžete pokácet bez běhání po úřadech

10/07/2013

Jestliže vám na zahradě překáží strom, kterého se potřebujete zbavit a dosud jste to odkládali kvůli nepříjemnému papírování, od 15. července můžete začít kácet bez správního řízení. Umožňuje to novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (č. 189/2013 Sb.).

Než však skočíte po pile nebo sekeře, ujistěte se, že vaše zahrada splňuje podmínky pro volné pokácení dřevin. Zahrada je v materiálech ministerstva definována jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí“. Všechny tyto vlastnosti musí zahrada splňovat současně.

Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou považovány např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen, a také zahrady ohraničené pouze živým plotem.

Památné a jinak významné stromy

Ačkoli se možnost kácení stromů na vlastním pozemku značně uvolnila, existují výjimky, kdy jen tak kácet stále nelze. Týkají se dřevin, jež jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí, anebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Speciálně památný strom lze kácet jen ve veřejném zájmu, například je-li v havarijním stavu.

Vydržte do vegetačního klidu

Ačkoli vám od 15. července již nikdo nemůže mluvit do záměru pokácet strom na vlastní zahradě, měli byste respektovat alespoň přírodní zákonitosti.

Je obvyklé, že se stromy kácejí v období vegetačního klidu, který začíná od 1. října a končí 31. března. Kácet v této době je i praktičtější, protože stromy jsou bez listů a tedy lehčí. Také nejsou už plné mízy, čili vlastní práce je čistší.

V době vegetačního klidu především však neponičíte hnízda ptáků na stromě a nevyrušíte je při hnízdění nebo při péči a mladé, což je trestné. (Zákon zakazuje úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pozn. red.)

Kolik to stojí
Pokud si netroufáte pokácet strom sami, můžete se obrátit na specializované firmy. Ty si mohou účtovat částku od 500 korun za strom, až po několik desítek tisíc, v závislosti na obtížnosti zákroku. Obzvláště v rizikových případech, kdy například korunou stromu prochází vedení vysokého napětí, nebo se příliš naklání nad dům nebo jiným nepatřičným směrem atd.

 

 

www.novinky.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní?
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU