800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Servis - řetězové kladkostroje
Výroba dílů dle přílohy
Měřící hřídel
Aplikace na propojení iPhone s PC s OS Windows
Aktualizace webu
5 nejnovějších nabídek
BRUSKA DVOUKOTOUČOVÁ BSL 500
Opracování / čištění / finální úprava a balení polotovarů z výroby - volná kapacita
Nabízíme volné kapacity - balení / pytlování – např. pelety, uhlí na gril….
Nosič kontejnerů DAF LF
Truhlářská výroba

Technologické čištění a likvidace nebezpečných odpadů

25/01/2013

Provádíme čištění nádrží, jímek, lapolů, cisteren a kontejnerů apod.
Monitoring kanalizačního potrubí.
Detektorování a vyhledání kanalizace a kanalizačních připojek (určení směru a hloubky kanalizace).
Odvoz a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, s obsahem těžkých kovů a emulgovaných vod a všech druhů odpadních vod s obsahem kalu.
Čištění a vymývání tlakovou vodou.
Čištění myček a čerpacích stanic, průmyslových lapolů, kanalizace a kanalizačních šachet.


dora_174_02

 

Vysokotlaké čištění

Nabízíme vysokotlaké čištění pomocí samostatného VYSOKOTLAKÉHO zařízení Hammelmann s dlouhotrvajícím maximálním provozním tlakem v rozmezí 230-2500 barů s průtokem 20 l/min. Toto zařízení lze využít při velmi široké škále nabízených prací průmyslového čištění, stavebnictví, strojírenství, chemickém průmyslu, v oblastech komunální služeb a.j.

Na základě vysokotlakého vodního paprsku se zařízení používá pro čištění znečištěného potrubí, otryskávání rzi, odstranění starého nátěru, čištění betonových stěn a podlah, čištění mramorů, dlažby a.j. V kombinaci vysokotlakého zařízení s likvidací kapalného odpadu pomocí kombi vozů, nabízíme kompletní údržbu v čištění zařízení jak v chemickém, teplárenském nebo uhelném průmyslu.

Čištění kanalizací

Provádíme čištění kanalizačního potrubí tlakovou vodou od průměru 1000 mm, pomocí kombi vozů V-FORCE COMBI s výkonem 230 barů/ 325 l vody/min. Dále disponujeme speciálními rotačními řetězovými tryskami, které slouží k vyřezávání kořenů, tuků a zhutněného materiálu ze dna kanalizace, což umožňuje zprovoznění zanesené kanalizace bez nutnosti stavebních úprav. V nabídce našich služeb nabízíme řetězovou trysku turbo II, která umožňuje vyřezávání kořenů prorostlých do kanalizace až do průměru 400 mm.

Monitoring kanalizací

Provádíme kamerové zkoušky pomocí vlastního kamerového systému s vlastním osvitem, vyvažovací hlavou a měřením vzdálenosti – průměr monitorovaného potrubí 80 – 1000 mm. Součástí kamerového systému je barevný display 17“ + přenosný osobní počítač umožňující na místě vytvořit DVD záznam sledovaného úseku. Kameru lze použít též na monitoring potrubních systémů v průmyslu, zjišťování skutečného stavu potrubí či kanalizace, nebo odhalování netěsností u stoupajícího potrubí či dešťových svodů.

Likvidace nebezpečných odpadů

Nabízíme likvidaci kapalných odpadů obyčejné i nebezpečné povahy. Kombi vozy i jejich obsluha je plně vybavena dle požadavků dohody ADR pro třídy nebezpečných věcí 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9. Vozidla splňují nejpřísnější požadavky při práci ve výbušném prostředí. Nabízíme také likvidaci pevného odpadu souvisejícího s provozem průmyslových ropných lapolů jejich čištění a znovuuvedení do provozu. Výměnu čistícího sorbentu a zajištění jejich dlouhodobé činnosti.

Čerpání kalu

Pomocí kombi vozu s maximálním výkonem sání 3200m3/hod provádíme čerpání kalů pro rafinérské společnosti, odsávání písků a tuhých usazenin z dešťových vpustí, čištění pařících stanic od mazutu, ropných zbytků, odsávání zhutněného kalu ze sací hloubky až 10 m a více. Nabízíme čerpání kalu a jiných nečistot v těžko přístupných místech do vzdálenosti až 150 metrů pomocí sacích hadic v průměru 80 mm až 150 mm. Nabízíme likvidaci kalu ve vyhnívacích nádržích a čističek odpadních vod se zajištěním jejich znovu zprovozněním.

 

 

TECHNOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ A LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 • Práce kombi vozů včetně možnosti vysokotlakého čištění
  • Čištění kanalizačního řádu a kanalizačních šachet, odstraňování tvrdých nánosů na stěnách kanalizačního potrubí speciálními řetězovými tryskami, včetně vyřezávání kanalizace zanesené tukem, kořeny, písky, betony, štěrky.
  • Čištění kanalizačních vpustí, vybrání pevných úsad, pročištění přípojek do hlavní kanalizace
  • Čištění dešťových svodů včetně vymývání tlakovou vodou
  • Čištění potrubních a technologických systémů a zařízení.
  • Čištění nádrží, jímek, tukových lapolů, průmyslových myček vozidel, cisteren, roštů, žlabů, lamel apod.
  • Odsávání kalu a tuhých částí z kanalizačního řádu, nádrží, jímek i o hloubce nad i pod 10 m a vzdálenosti až 80 m.
  • Práce za pomocí vysokotlakého zařízení s regulovaným tlakem až 2500 barů.
   • Otryskávání betonů a betonových podlah, otryskávání pro sanace betonových a ocelových konstrukcí
   • Odstranění nežádoucích nátěrů a rzi
   • Čištění fasád, odstraňování omítek
   • Čištění mramorových a jiných ploch, kašen, pomníků, schodů a podlah
 • Čištění a údržba ČOV, navážení aktivačního kalu, čištění kalových polí
 • Likvidace pevných odpadů a odpadů vzniklých při čištění
  • Přeprava odpadů dle katalogu odpadů rozhodnutí příslušných úřadů daného kraje.
  • Velkoobjemové kontejnery, odpad kategorie N a O, kontejnery na tříděný odpad, veškerý servis v odpadovém hospodářství
  • Poradenství v oblasti ADR (přeprava nebezpečných odpadů)
 • Kamerové systémy – zjištění skutečného stavu
  • Provádění kamerových zkoušek kanalizací, dešťových svodů a potrubních systémů včetně možnosti provedení DVD záznamu s protokolem o stavu.

 

Reference

SČVK Most, Czech Coal Services, AVE Ústí nad Labem, Česká voda (Czech water a.s.), , Mero Kralupy, Mondi Štětí, Metrostav, Skanska, Klement, Unipetrol RPA Doprava

Magistrát města Most, České dráhy a.s

 

 

DORA Services s.r.o.
Záluží 182
436 01 Litvínov - mapka

tel.: +420 476 765 311
fax: +420 476 765 375
e-mail: info@dora.cz

web: www.doraservices.cz

http://firmy.industry-eu.cz/dora-services-sro

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU