800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Oprava místní komunikace
Ostraha vánočních trhů a funkce správce tržiště
Ochranné pracovní prostředky
Oprava výtluků na MK
Vrata
5 nejnovějších nabídek
SADA - komplet těsnění na 1 italský vršek 1/2" - U2/268H
Kolečka Steinco
Přepravní EUROBOX 1200x800x900 5VVL
Papír antikorozní - Role, SVIK š.750, 106g/m2
Paleta lisovaná INKA F10 - 1200x1000x140 - nosnost 900kg

Třídění druhotných surovin

30/01/2015

 

Proč třídit odpad?

Komunální a průmyslové odpady jsou veškeré odpady, které vznikají v domácnostech, firmách, průmyslu, školství apod. Tento směsný odpad obsahuje na jedné straně řadu využitelných složek, jako je sklo, papír, plast, bioodpad, elektroodpad a na straně druhé odpad nebezpečný, tj. galvanické články (baterie) a akumulátory, zářivky a výbojky, léky, ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

A proto je právě na nás, občanech, zaměstnancích, studentech, důchodcích..., abychom tyto oddělitelné složky správně vytřídili do příslušných kontejnerů na tříděný odpad, popř. předali nebezpečný odpad do sběrných dvorů nebo mobilních zařízení.
Odpady, které vhodíme do barevných kontejnerů, sváží svozové firmy na dotřiďovací linky a pak putují do zpracovatelských závodů, kde z odpadů vznikají nové výrobky. Budeme li třídit, umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové zdroje surovin a energie a také ušetříme místo na skládkách. Důvody, proč třídit jsou jak ekologické, tak i ekonomické. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více dostaneme zpátky materiálů a energie.

Každou zbytečně vyhozenou tunu recyklovatelných odpadů musí nahradit přírodní suroviny, které je nutné pokácet nebo vytěžit a průmyslově zpracovat. Důsledkem jsou zbytečné ekologické škody z dolů a lomů, zbytečné mýcení lesů, zbytečné emise z továren, zbytečné toxické odpady, zbytečná spotřeba uhlí a ropy k výrobě energie…

Víte, že?

• Každý průměrný člověk v ČR vyprodukuje v průměru 200 kg odpadů ročně
• Za rok může každý z nás vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla
• Recyklace tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2
• Z 10 recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi
• 5 recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jednoho trička

 

pet_380

 

SKS-separace s.r.o.

náměstí Starosty Pavla 13
Kladno
272 01
Česká republika

Tel.: +420 312 246 240
Mob.: +420 602 220 048
Fax: +420 312 246 265
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU