800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Poptáváme materiál 19 452
Servis - řetězové kladkostroje
Výroba dílů dle přílohy
Měřící hřídel
Aplikace na propojení iPhone s PC s OS Windows
5 nejnovějších nabídek
BRUSKA DVOUKOTOUČOVÁ BSL 500
Opracování / čištění / finální úprava a balení polotovarů z výroby - volná kapacita
Nabízíme volné kapacity - balení / pytlování – např. pelety, uhlí na gril….
Nosič kontejnerů DAF LF
Truhlářská výroba

Veřejné zakázky v roce 2013 a v letech dalších - seminář

04/09/2013

dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář


V E Ř E J N É   Z A K Á Z K Y   v  r o c e  2 0 1 3  a  v  l e t e c h   d a l š í c h


(pro pokročilé) s důrazem na praktickou aplikaci


1. - 2. října 2013, Léčebné lázně Bohdaneč


Druhý den semináře je specializován na sektorové zadavatele


Úterý 1. října 2013


URČENO veřejným zadavatelům, dodavatelům, uchazečům a všem zájemcům o veřejné zakázky


9.00 -   9.30    Prezence účastníků

9.30 - 17.30    Přednášky (12.30 - 13.30 oběd)


Tematický blok


» Přehled dosavadních legislativních změn se zaměřením na změny v roce 2012 - 2013 a jejich dopad do praxe

» Připravovaná technická novela (plánovaná účinnost od 1. 1. 2014) a její dopad do praxe

» Připravované evropské zadávací směrnice

» Aktuální problémy aplikační a výkladové praxe (předmět veřejné zakázky, kvalifikace, subdodavatelé, zadávací dokumentace, úkony zadavatele v zadávacím řízení, atd.)


Konzultační blok zodpovězení dotazů posluchačů


Přednáší:


Mgr. Tomáš Machurek                                        

advokát, partner advokátní kanceláře MT Legal s. r. o.                

předseda Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky                        

spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách                        

Mgr. Pavel Herman

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Středa 2. října 2013


URČENO sektorovým zadavatelům a uchazečům o veřejné zakázky zadávané sektorovými zadavateli


9.00 -   9.30    Prezence účastníků

9.00 - 17.30    Přednášky (12.30 - 13.30 oběd)


» Přehled dosavadních legislativních změn  se zaměřením na změny v roce 2010 - 2013

» Připravované evropské zadávací směrnice

» Vymezení a výkladové aspekty pojmu sektorový zadavatel (definice sektorového zadavatele, podmínky a předpoklady, relevantní činnost, souběh činností)

» Výjimky z působnosti zákona (obecné výjimky aplikovatelné sektorovým zadavatelem, zvláštní výjimky pro sektorové zadavatele)

» Kvalifikace v oblasti sektorového zadávání

» Zadávací řízení (obecná zadávací řízení a podmínky použití, specifika zadávacích řízení u sektorových zadavatelů, otevírání obálek s nabídkami, posuzování nabídek, 

   hodnocení nabídek, uzavření smlouvy)

» Specifické instituty zadávacích řízení (zadávání části veřejných zakázek, opční právo, rámcové smlouvy)

» Opravné prostředky námitky, řízení před ÚOHS


Konzultační blok zodpovězení dotazů posluchačů


Přednáší:


Mgr. Pavel Herman

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Mgr. Milan Šebesta, LL.M.

advokát, partner advokátní kanceláře MT Legal s. r. o.

spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Koncepce semináře


1. část (dopoledne) - tematický blok bude věnován novelizacím zákona o veřejných zakázkách se zaměřením na změny v roce 2012 - 2013

     a připravované technické novele zákona pro rok 2014


2. část (odpoledne) - konzultační blok, v rámci něhož si budou moci posluchači ověřit své názory a obdržet odpovědi, resp. názory lektorů na dotazované okruhy problémů.


Vaše konkrétní dotazy a náměty nám prosím napište přímo do poznámky přihlášky nebo zašlete na náš e-mail - unit@unit.cz nejpozději do 24. září 2013. Děkujeme.


Cena semináře


účast oba dny  - 4.490,- Kč

účast jeden den (1. nebo 2. října) - 2.300,- Kč


Ceny jsou uvedeny včetně DPH, textových materiálů, občerstvení a obědů


Seminář byl akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, jako průběžné vzdělávání,

č. akreditace AKI./PV-9/2006.


Možnost elektronického přihlášení a podrobné informace - www.unit.cz


Stejně jako v loňském roce mohou účastníci využít možnost zajištění lázeňských procedur za zvýhodněné ceny.


Na Vaši účast se těší pořadatel seminářeUNIT, spol. s r. o.                www.unit.cz

Gorkého 2573                    tel.: 466 304 952, 602 33 77 80

530 02 Pardubice               tel., fax: 466 303 032

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU