800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
TDS - Revitalizace ZŠ
Dodávka dopravního značení
Svařovací robotická buňka
Výměna střešních oken
Mytí oken
5 nejnovějších nabídek
Výroba forem
Opracování plastů
Vstřikování termoplastů
Plastové drtě a regranuláty PP,HDPE,LDPE,PC,ABS,PS,PSH
Skartace papírových dokumentů

Veřejní investoři vyhlašují nové stavební zakázky rekordním tempem, zadávání zakázek ale vázne

12/11/2013

kavz1_357

Počet zahájených výběrových řízení na stavební zakázky financovaných z veřejných prostředků oproti minulému roku rapidně vzrostl. Jejich hodnota se ale nadále propadá. Samotné zadávání zakázek je navíc zdlouhavé a i přes rostoucí počet zahájených výběrových řízení dochází ke konstantnímu poklesu objemu stavebních zakázek zadaných k realizaci.  Jak zároveň uvádí nejnovější analýza Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ), ceny stavebních prací jsou v průměru o 31 % nižší, než mají veřejní investoři připraveno ve svých rozpočtech.  Stát tak nedokáže využít této výhody na rozdíl od některých privátních investorů.

 

V lednu až září 2013 byla zatím vyhlášena výběrová řízení na 2,1 tisíce stavebních zakázek, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo nárůst o 39,8 %. Předpokládaná hodnota těchto zakázek však činila jen 78,1 mld. Kč, což je meziroční propad o 27,9 %. Aktuálně dochází k vypisování zejména menších zakázek, velké stavební realizace spíše chybí.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 (tj. leden – září) vzrostl počet zadaných zakázek (o 33,0 %), ale to jen díky tomu, že od 1. dubna 2012 došlo s účinností novely zákona o zadávání veřejných zakázek ke snížení hranice pro podlimitní VZ na stavební práce z 6 mil. Kč na 3 mil. Kč. Pokud bychom modelově porovnali data při zachování původních limitů, dostaneme meziroční pokles počtu zadaných stavebních zakázek o 9,3 %.  

 

Hodnota zakázek zadaných v lednu až září 2013 činila 66,2 mld. Kč, a meziročně tak rovněž poklesla a to o 6,0 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle původně platných limitů, dostaneme meziroční pokles až o 11,9 %. Přitom znatelným poklesem již sektor prošel i v minulém roce (13,9 %), při zachování původních limitů byl pokles o 16,2 %. „Jedním z hlavních problémů veřejných zakázek zůstává vysoký podíl stavebních zakázek, jejichž zadání k realizaci se protahuje. Jen z roku 2012 stále ještě nejsou uzavřena podle Věstníku VZ výběrová řízení v hodnotě 33,6 mld. Kč (jen pro srovnání, celkový propad stavební výroby v minulém roce činil cca 40 mld. Kč),“ uvádí Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek.

Současná krize ve stavebnictví přitom veřejným investorům více než nahrává. Jak ukazují závěry analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek, hodnota zadaných stavebních zakázek byla oproti předpokládané, rozpočtované ceně v roce 2013 v průměru až o 31 % nižší, než kolik investoři předpokládali (v roce 2012 v průměru o 22 %). Konkrétním příkladem může být například zakázka na rekonstrukci železniční stanice Olomouc v předpokládané hodnotě 2,5 mld. Kč, která byla zadána za 1,9 mld. Kč, tedy o 24 % nižší cena nebo např. stavba Mezinárodního centra klinického výzkumu v neuropsychiatrii v předpokládané hodnotě 471 mil. Kč, která byla zadána za 305 mil. Kč, tedy o 35 % nižší cena.

U části privátních investorů je naopak situace odlišná. Podle nejnovější analýzy mezinárodní poradenské společnosti DTZ například v Praze odstartoval závod developerů ve výstavbě kanceláří. Podle této analýzy vzniká nyní v Praze největší množství nových kanceláří od krizového roku 2008/2009.

Meziroční změny hodnoty oznámení o zadání zakázky v letech 2012 až 2013

Stavební zakázky

Meziroční změna v %

Celkem

při zachování původních limitů

2012

1. čtvrtletí

È

-8,5

È

-9,4

2. čtvrtletí

È

-16,2

È

-17,5

3. čtvrtletí

Ç

+19,1

Ç

+16,1

4. čtvrtletí

È

-33,1

È

-36,3

leden až září

È

-3,6

È

-5,4

Rok

È

-13,9

È

-16,2

2013

1. čtvrtletí

È

-35,4

È

-38,2

2. čtvrtletí

È

-6,7

È

-13,9

3. čtvrtletí

Ç

+13,9

Ç

+8,0

leden až září

È

-6,0

È

-11,9

 

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

 

Kontakt pro média:       

Mgr. Robert Pergl                                                                                        

mob.: +420 602 221 963

e-mail: robert.pergl@KAVZ.cz

 

Informace k analytickým podkladům:

Ing. Alena Setničková

e-mail: setnickova@ceec.eu

mob.: +420 777 299 790

 

 

O KAVZ

Komora administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) vznikla na podzim 2010 jako občanské sdružení spojením několika významných subjektů zabývajících se organizací zadávacích řízení a v poslední době odborníky tolik diskutovanou problematikou veřejných zakázek. Zakladatelé si dali za cíl nastavit přesné základy profesních, odborných a etických standardů, a stát se tak garantem kvality poskytování profesionálních služeb v oblasti administrace veřejných zakázek. Komora se chce do budoucna vyprofilovat v přirozeného odborného partnera – prostředníka mezi všemi účastníky zadávacích procesů, s cílem zlepšit odbornost a profesionalitu subjektů zúčastněných na průběhu zadávacího řízení, potažmo jeho celkovou kvalitu. Více informací na www.kavz.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU