800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Konektory
Lokální oprava střechy
Dýchací přístroje
Použité tvářecí stroje znáček TRUMPF, AMADA
Barevné kovy
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Vštřikovací HDPE drť
Drť HDPE PE 500
Převodník pro termoelektrické snímače typu K, J, S, B, L
Převodník pro odporové vysílače s proudovým výstupem 4 - 20 mA

Zkušebna

30/09/2015

 

pavlinek_300

 

zkouz_475

 

V rámci našeho zkušebního střediska provádíme:

- tahové zkoušky do 1500 kN tahové síly
-     cyklické tahové zkoušky do 250 kN tahové síly
-     magnetickou defektoskopii
-     revize a servis.


Tahové zkoušky do 1500 kN tahové síly dle následujících norem:

-     ukončení ocelových drátěných lan - splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky - ČSN EN 13411-2
-     ukončení ocelových drátěných lan - objímky a zajištěné objímky - ČSN EN 13411-3 - tahová a tahová cyklická 
zkouška
-     ukončení ocelových drátěných lan - zalévání kovem a pryskyřicí - ČSN EN 13411-4
-     ukončení ocelových drátěných lan - třmenové svorky - ČSN EN 13411-5
-     ukončení ocelových drátěných lan - nesymetrické klínové vidlicové objímky - ČSN EN 13411-6
-     ukončení ocelových drátěných lan - symetrické klínové vidlicové objímky - ČSN EN 13411-7
-     textilní vázací prostředky - vázací popruhy - ČSN EN 1492-1
-     textilní vázací prostředky - vinuté smyčky - ČSN EN 1492-2
-     vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken - ČSN EN
1492-4
-     součásti pro vázací prostředky - kované ocelové součásti - třída 8 - ČSN EN 1677-1
-     součásti pro vázací prostředky - kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - třída 8 - ČSN EN 1677-2
-     součásti pro vázací prostředky - kované ocelové samouzavírací háky - třída 8 - ČSN EN 1677-3
-     součásti pro vázací prostředky - články - třída 8 - ČSN EN 1677-4
-     krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - ČSN EN 818-1
-     krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - třída 8 - ČSN EN
818-2
-     krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - vázací řetězy tř. 8 - ČSN EN 818-4
-     přivazovací řetězy - ČSN EN 12195-3
-     přivazovací popruhy - ČSN EN 12195-2
-     ocelová lana délková - tahová zkouška - ČSN EN 12385-1 + A1
-     tahová zkouška vázacích ocelových lan dle ČSN EN 13411-3 - od 20 mm do 36 mm
-     tahová zkouška vinutých smyček o nosnosti 1 - 20 tun dle ČSN EN 1492-2


Cyklické tahové zkoušky do 250 kN tahové síly dle následujících norem:

-     ukončení ocelových drátěných lan - splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky - ČSN EN 13411-2
-     ukončení ocelových drátěných lan - objímky a zajištěné objímky - ČSN EN 13411-3 - tahová a tahová cyklická
zkouška
-     ukončení ocelových drátěných lan - zalévání kovem a pryskyřicí - ČSN EN 13411-4
-     ukončení ocelových drátěných lan - třmenové svorky - ČSN EN 13411-5
-     ukončení ocelových drátěných lan - nesymetrické klínové vidlicové objímky - ČSN EN 13411-6
-     ukončení ocelových drátěných lan - symetrické klínové vidlicové objímky - ČSN EN 13411-7
-     textilní vázací prostředky - vázací popruhy - ČSN EN 1492-1
-     textilní vázací prostředky - vinuté smyčky - ČSN EN 1492-2
-     vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken - ČSN EN
1492-4
-     součásti pro vázací prostředky - kované ocelové součásti - třída 8 - ČSN EN 1677-1
-     součásti pro vázací prostředky - kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - třída 8 - ČSN EN 1677-2
-     součásti pro vázací prostředky - kované ocelové samouzavírací háky - třída 8 - ČSN EN 1677-3
-     součásti pro vázací prostředky - články - třída 8 - ČSN EN 1677-4
-     krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - ČSN EN 818-1
-     krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - třída 8 - ČSN EN
818-2
-     krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - vázací řetězy tř. 8 - ČSN EN 818-4
-     přivazovací řetězy - ČSN EN 12195-3
-     přivazovací popruhy - ČSN EN 12195-2
-     ocelová lana délková - tahová zkouška - ČSN EN 12385-1 + A1
-     přípravek pro tahovou zkoušku vázacích ocelových lan dle ČSN EN 13411-3 - od 4 mm do 20 mm (součástí nabídky
bude i popis a výkres uvedených přípravků)
-     přípravek pro tahovou zkoušku ocelových lan délkových o průměru od 0,5 mm do 20 mm dle ČSN EN 12385-1 + A1
(součástí nabídky bude i popis a výkres uvedených přípravků)


Magnetická defektoskopie:

-     řetězových vázacích prostředků
-     speciálních mechanických uchopovacích zařízení
-     manipulačních traverz
-     C-háků
-     vidlicových manipulačních závěsů
-     EURO závěsů
-     a dalších


Revize a servis:

-     Jednou z nejnutnějších podmínek pro bezpečné a správné používání vázacích a manipulačních prostředků je jejich
pravidelná kontrola stavu.
-     U těchto prostředků při běžné manipulaci dochází k opotřebování nebo dokonce k poškození jejich jednotlivých
komponentů. V tomto případě tyto prostředky přestávají plnit svou funkci a stávají se nebezpečnými jak pro osoby,
tak i majetek a v mnoha případech dochází při používání vadných vázacích a manipulačních prostředků k tragickým
smrtelným úrazům a značným hmotným škodám.
-     Těmto případům se dá předejít pravidelnými kontrolami technického stavu těchto prostředků formou revizních
prohlídek stanovenými normami nebo návody výrobců těchto prostředků.

-     Firma Pavlínek s.r.o. nabízí provedení těchto služeb:
-     jednoleté revizní prohlídky
-     tříleté revizní prohlídky, včetně magnetické defektoskopie pro zjištění trhlin
-     provedení kompletní opravy, včetně výměny vadných komponentů, a to přímo v místě sídla objednatele bez
narušení jeho provozu
-     ke všem revidovaným prostředkům Vám zhotovíme kompletní dokumentaci (evidenční karty a revizní
protokoly) v souladu s platnými normami

-     Prostředky, které u Vás můžeme kontrolovat:
-     řetězové, lanové a textilní vázací prostředky, včetně jejich kombinací
-     vakuové manipulátory - samonasávací i elektrické
-     břemenové magnety a zvedací svěrky, včetně odtrhových zkoušek do nosnosti 3000 kg na mobilní trhací
stolici, včetně jejich oprav
-     uchopovací technika - traverzy, eurozávěsy, C-háky, apod., včetně magnetické defektoskopie svárů
-     kladkostroje, lanové zvedáky, včetně jejich oprav
-     revize dílenských a mostových jeřábů, včetně jejich oprav
-     revize VZV, manipulačních vozíků, apod.

-     Veškeré revize provádí certifikovaní pracovníci, vlastnící certifikáty zahraničních výrobců.
-     Revize jsou prováděny pomocí špičkových certifikovaných přístrojů a zařízení jak domácí, tak i zahraniční produkce.

 

PAVLÍNEK s.r.o.

Šalounova 31
Ostrava - Vítkovice
703 00
Česká republika

Tel.: +420 595 693 911 - 915
Fax: +420 595 693 958 - 959
E-mail:
Internet:

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU