800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Konektory
Lokální oprava střechy
Dýchací přístroje
Použité tvářecí stroje znáček TRUMPF, AMADA
Barevné kovy
5 nejnovějších nabídek
Prodej brambor konzumních odrůd Adéla a Terka žluté, dále Bela a Redana červené
Vštřikovací HDPE drť
Drť HDPE PE 500
Převodník pro termoelektrické snímače typu K, J, S, B, L
Převodník pro odporové vysílače s proudovým výstupem 4 - 20 mA

Zpracování dřevní hmoty

06/01/2015

 

save_120_03

 

Společnost SAVE CZ s.r.o. se zabývá spalováním BIOMASY v našem spalovacím zařízení v Hlinsku. Jedná se o spalování nekontaminované dřevní hmoty o velikosti pilin, dřevní štěpky až kusového dřeva s následným využitím tepla pro vytápění sídliště a dalších objektů v Hlinsku.

Ve speciálním zařízení dochází za přívodu regulovaného množství primárního vzduchu postupně k ohřátí a vysoušení paliva, poté k jeho zplynování a v poslední fázi k dohoření zbytků dřeva. Vzniklé plyny jsou zavedeny do spalovací komory, kde za přívodu regulovaného sekundárního vzduchu a za katalytického působení rozžhavených povrchů spalovací komory a odhořívací mříže velmi rychle a dokonale shoří s vysokou účinností. Dokonalé vyhořelé horké spaliny s minimálním obsahem úletu popílku jsou vedeny do tepelného výměníku. Zde dochází k převodu tepla do vody, která je pak rozvedena již stávajícím systémem ke spotřebitelům.

Díky využití tohoto alternativního zdroje je možno zajistit plynulý chod tepla a teplé vody pro případ výpadku dodávky zemního plynu a to v plném rozsahu po celém sídlišti.

Mezi nejrozsáhlejší služby, které poskytujeme patří:

Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadu (spalovna biomasy):

 

 • v součastné době, dodáváme 50% tepla obyvatelům sídliště v Hlinsku
 • do našeho zařízení přijímáme nekontaminovaný přírodní materiál (dřevo, piliny, větve, papír,..)
 • vyrábíme certifikované palivo DPK I. a DPT 1.
 • vlastníme drtič dřevní hmoty

Seznam odpadů, pro které je zařízení určeno:

 

 • 03 01 01 O Odpadní kůra a korek
 • 13 01 05 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy
 • 03 03 01 O Odpadní kůra a dřevo
 • 15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly
 • 15 01 03 O Dřevěné obaly
 • 17 02 01 O Dřevo
 • 19 12 07 O Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 N
 • 20 01 01 O Papír a lepenka
 • 20 01 11 O Textilní materiály
 • 20 01 38 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 N

Povolení bylo vydáno Krajským úřadem Pardubického kraje:

 

 • oddělení ochrany ovzduší dne 26.11.2003, č.j. OŽPZ/19179/03/NE
 • oddělení odpadového hospodářství dne 13.10.2008, č.j. 40456-6/2008/OŽPZ/BT

drevo_555

 

SAVE CZ s.r.o.

Rváčovská 1639
Hlinsko
539 01
Česká republika

Tel.: +420 469 314 461
Fax: +420 469 314 462
E-mail:
Internet:

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU