banner
5 nejnovějších poptávek
Oprava eternitové střechy po vichřici
Poptávám - Posuvné dveře
Zateplení podlahy
Garážová vrata a vchodové dveře
Dodání solárního vytápění
5 nejnovějších nabídek
0,18kW / 2800 IE1 GLEJ 63 B2 brzdový motor
HUTNÍ Materiál - Ocelové Profily - ihned k prodeji!
HUTNÍ Materiál, trubky - ihned k prodeji!
HUTNÍ Materiál - ihned k prodeji!
AKCE!! Nejžádanější obálky nyní prodáváme za zvýhodněné ceny!!

Nabídka: Permanentní magnety

Datum vložení: 22.01.2021 / Datum platnosti: 05.02.2021

Základní informace

Magnet

je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole. Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy. Vyskytují se přirozeně v některých kamenech, ale dají se také vyrobit. Elektromagnety potřebují k vytvoření magnetického pole elektrický proud – když se zvětší proud, zvětší se i magnetické pole.
Vlastnosti magnetů

Magnety jsou přitahovány nebo odpuzovány jinými materiály. Materiál, který je silně přitahován k magnetu má vysokou permeabilitu (propustnost). Železo a ocel jsou dva příklady materiálů s velmi vysokou permeabilitou a jsou velmi silně přitahovány magnety. Voda má tak nízkou permeabilitu, že je magnetickým polem lehce odpuzována. U všeho se dá změřit permeabilita: u lidí, plynů a také u vakua ve vesmíru. SI jednotkou magnetické indukce, která je nesprávně považována za „intenzitu“ magnetického pole, je tesla (značka T). Homogenní magnetické pole, mající magnetickou indukci 1 T působí na každý metr přímého vodiče protékaného elektrickým proudem 1 ampéru silou 1 newtonu. Skutečnou jednotkou SI intenzity magnetického pole je ampér na metr (A/m). Jednotkou SI magnetického toku je Weber (značka Wb). Magnetický tok je součinem magnetické indukce a plochy, kterou pole prochází; 1 Wb = 1 T•m2. Je to velmi vysoká hodnota magnetického toku.

Adresa a kontakty

ADREMOT Technologies s.r.o.
IČ: 25818821
Čs. exilu 473/17,Ostrava-Poruba,708 00
Telefon: + 420 591 158 816
Fax: + 420 591 158 816
E-mail: adremot@adremot.cz
WWW: www.adremot.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU