banner
logo logo logo Vytisknout

Mapa

Základní informace

EKO-SERVICE 2000 s.r.o. se sídlem v Náchodě je distribuční a servisní společností, která nabízí obalové řešení a služby, které optimalizují celkové náklady v dodavatelském řetězci našim zákazníkům. Náš individuální servisní systém ušetří čas a pracovní náklady nám a našim zákazníkům, vytvoří přidanou hodnotu, a umožní Vám soustředit se pouze na Vaše obchodní činnosti.

HLAVNÍ NABÍDKA:

1. ) PRODEJ A SERVIS IBC KONTEJNERŮ firmy Schütz - Schütz kontejnery Ecobulk jsou ideálním obalem pro dopravu a skladování nebezpečných chemických kapalných látek, jakož i farmaceutických nebo potravinářských výrobků. Firma EKO-SERVICE 2000 s.r.o. je smluvním partnerem firmy SCHÜTZ v systému zpětného odběru použitých obalů “Schütz-Ticket-Service”.

2. ) LIKVIDACE A RECYKLACE ODPADŮ - Zajišťujeme likvidace všech druhů odpadů - Katalogu odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb. a to jak odpadů nebezpečných, tak odpadů kategorie ostatní, zajišťujeme recyklace druhotných surovin (kovů, plastů, folií, papíru).

Firma EKO-SERVICE 2000 s.r.o. Náchod si Vám touto cestou dovoluje nabídnout službu bezpečnostního poradce ADR, držitele osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce vydaného Ministerstvem dopravy pod č. 1704 pro přepravu nebezpečných věcí..

3. ) PORADENSTVÍ V EKOLOGIE - poradenství v odpadovém hospodářství,
vodohospodářskou činnost, kontrolu dodržování limitů vypouštění odpadních vod , zajišťování plnění povinností provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší dle zákona o ovzduší a příslušných vyhlášek atd...

Více informací na výše uvedených tel. číslech nebo na naši www stránkách www.ekoservice2000.cz...Těšíme se na spolupráci!

Adresa a kontakty

Českých bratří 563

Náchod

547 01

Česká republika


Tel.:+420 491 447 935-6

Mob.:+420 604 341 853

Fax: +420 491 447 935

E-mail: heinzel@ekoservice2000.cz

Internet: www.ekoservice2000.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU