banner
5 nejnovějších poptávek
Obnova chlazení
Oprava zdravotechniky
Kanalizační a vodovodní přípojka
Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ
Opravy a udržovací práce na objektech pavilonů
5 nejnovějších nabídek
STŘIHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SIMA CEL-36P
Soustruh S50 CNC (ZPS Zlín) GO mechanické části ukončena 9/22
VOLNÁ KAPACITA ! NA VÝROBU VSTŘIKOVACÍCH FOREM
Barevné struny ABS, ABS-T, PLA, PET-G
Provádíme ochranný nano nástřik vnitřních a venkovních ploch.

100% kontrola, třídění a kontrola dílů od společnosti KOVO-ZACH s.r.o.

12/02/2019

 

 

Naše společnost zabývající se tříděním a kontrolou dílů, provádí 100% kontrolu tak, jak je smluvně vázána. K této kontrole navíc aplikuje v rámci svých interních postupů statistickou přejímku, což je statisticky podložená metoda efektivní kontroly; je účinější a poskytuje větší záruky, než tzv. 100% fyzická kontrola.

Statistická přejímka je metoda, která umožňuje pomocí statistických tabulek zkontrolovat velké výrobní dávky, aniž by musely opět projít 100% kontrolou. Mohlo by se zdát, že 100% kontrola je účinnější a dává větší záruky. Opak je pravdou. Obzvláště u velkého počtu kontrolovaných výrobků nebo zboží existuje velké riziko, že tzv. 100% kontrola nebude 100% účinná.

Pracovník provádějící kontrolu velké výrobní dávky kontroluje kus za kusem a tato práce je velmi monotónní. S postupujícím časem se pozornost pracovníka snižuje a riziko možné chyby naopak roste. Proto je vhodné na 100% kontrolu nasadit ještě statistickou přejímku, kdy je kontrolován relativně malý vzorek, za to s větší pečlivostí. Velikost vzorku je daná statistickou tabulkou a ovlivňuje ji rozsah dávky a záruka, kterou garantujeme, že je celá dávka v pořádku. Tyto tabulky jsou vydávány v technických normách zabývajícími se statistickou přejímkou.

Maximální záruka, kterou dává statistická přejímka je 99.96%. Oprávněně se můžeme ptát proč používat statistickou přejímku, když nedává 100% záruku. Je logické, že 100% záruka za kvalitu neexistuje, stejně jako neexistuje nepotopitelná loď, nesestřelitelné letadlo apod. Špičkové zahraniční společnosti dávají záruku 1 ppm (tj, že 1 díl z miliónu je vadný) nebo 1 ppb (tj, že 1 díl z miliardy je vadný).

Příklad z praxe

Vezmeme si průměrné auto, které má 20 000 dílů. Každý díl má 10 kritických vad, které se mohou vyskytnout. Při záruce 1 ppm za každý díl v autě je v každém pátem automobilu vadný díl!!!

Záruku 1 ppm, nebo 1 ppb lze dát pouze při zavedení statistické regulace procesů přímo ve výrobě. Pokud je potřeba překontrolovat došlé díly nebo výrobní dávku, která opustila linku, nelze aplikovat jinou statistickou metodu s větší zárukou, než je statistická přejímka.

 

KOVO-ZACH s.r.o.

Krasonická 258

Nová Říše

588 65

Česká republika

 

Tel.:+420 567 318 333

Mob.:+420 603 267 303

Fax: +420 567 318 333

E-mail: miroslav.zach@kovo-zach.cz

Internet: www.kovo-zach.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/kovo-zach-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU