banner
5 nejnovějších poptávek
Zakázková zámečnická výroba
Dodání vrat
Dodavatel hutních materiálů
Dodavatel fólie
Obrábění dílů dle výkresové dokumentace
5 nejnovějších nabídek
VOLNÉ KAPACITY PRO LAKOVÁNÍ !!! Kusová a sériová výroba !!
Třífázový frekvenční měnič GD10-0R7G-S4-B GD10
Koše do šachtových pecí
Vrtací nástroje
Kotevní a upínací technika

Autorizované měření účinnosti spalování a emisí

18/05/2016

scomplet_120

Zákon 86 z roku 2002 o ochraně ovzduší ukládá povinnost majitelům nebo uživatelům malých spalovacích zdrojů zajistit měření účinnosti spalování vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest. Jedná se o spotřebiče na tuhá paliva od 15 do 200 kW, na plynná paliva od 11 do 200 kW. (Zák. 86/2002 § 12 odst. f).

Doklad o provedeném měření. obdrží 1 x obecní úřad, 1 x min. životní prostředí, 1 x objednatel .

Zákon přesně stanoví firmu, která může tyto práce provádět tak, aby protokoly min. životního prostředí považovalo za platné. Může to být pouze kominická firma, která má na tuto činnost speciální živnostenský list, autorizaci a má potřebnou délku praxe. (§ 12 f) Toto uvádíme z toho důvodu, že v současné době tuto práci nabízí množství firem, které nemají na tuto práci oprávnění. Takový protokol min. živ. prostředí nepřijme a vzniknou náklady na další měření.

Naše firma vlastní veškeré doklady pro tuto práci a chce Vás touto cestou provádění této činnosti nabídnout.
V případě dohody zajistíme evidenci na OU a min. živ. prostředí sami. V případě drobných závad také po dohodě
s Vámi zajistíme jejich odstranění. Pokud bude sepsána smlouva na delší dobu, zajistíme také hlídání termínu a po celou dobu dodržíme sjednanou cenu bez navýšení.

Měření se provádí 1 x za dva roky. Nabízíme Vám provedení této práce a evidenci na min. živ. prostředí. V případě objednávky na delší dobu, dodržíme sjednané ceny a budeme hlídat termíny za Vás. Pokud budete mít o spolupráci zájem, náš pracovník Vás navštíví, předloží Vám originály dokumentu, vysvětlí postup práce a sepíše s Vámi smlouvu.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Technické specifikace MRU Spectra 1600 GL
   
Standardní vybavení: kontinální měření O2, Co, teplota spalin, teplota vzduchu, tah
     
Měřící rozsahy: Kyslík (O2) 0 – 20,9%
  Oxid uhelnatý(CO) 0 – 10000 ppm
  Teplota vzduchu 0 –150 0C
  Tah -100hPa - +100hPA
Sensory: Kyslík (O2) elektrochemický článek
  Oxid uhelnatý(CO) elektrochemický článek
  Teplota vzduchu NiCRNI termočlánek
  Tah piezoelektrický senzor tlaku

 

KOMINICKÉ PRÁCE

Provádíme veškeré kominické práce pro komíny malé
(rodinné domy, byty, chaty) střední, velké a tovární

  • revize komínů
  • opravy porevizních závad
  • kontroly komínů
  • čistění komínů (tuhá, kapalná i plynná paliva)
  • autorizované měření spalin a účinnost spalování malých zdrojů
  • prohlídky komínů komínovou kamerou
  • kouřové zkoušky atd ...

 

Více informací k článkou najdete zde

 

Stavby COMPLET s.r.o.

Družstevní 276/15
Mohelnice
789 85
Česká republika

Tel.: +420 583 430 025
Mob.: +420 777 707 860
Fax: +420 583 431 735
E-mail:
Internet:

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU