800 400 464
banner
5 nejnovějších poptávek
Palivové dříví
Kovové regály a gitterboxy
Bukové dřevěné podvaly 155 kusů
Dodávka a montáž chladícího zařízení do skladu
Kancelářská židle
5 nejnovějších nabídek
Dráty pro svařování v ochraných atmosférách
Výroba výpalků
Hutní výrobky
Vstupní/výstupní kontrola, montáž a opracování dílů - VOLNÁ KAPACITA !!!
PVC Granuláty

AZ SMART: Zahraniční studenty táhne do Česka levné vzdělání

01/08/2013

Praha, 30. červenec 2013 – Několik desítek studentů z jiných zemí nalezlo útočiště v Česku. Velká poptávka je proto i o studium v cizích jazycích. Ačkoli to pro školy není zatím primární zdroj příjmu, je určitě zajímavý a do budoucna se očekává, že poptávka poroste. Podle vyjádření AZ smart, českého centra pro pomaturitní a specializované vzdělávání k nám lákají studenty ze zahraničí poměrně nízké ceny za studium s kvalitou, která se vyrovná jejich školám. Studenti k nám jezdí i za výukou cizích jazyků a připravit se na další vzdělání.

 

Přestože z dat vysokých škol nevyplývá národnost zahraničních studentů, většina je jich z východu. Studentům se snaží mnoho ze škol vyhovět alespoň v jednom oboru v cizím jazyce, nejčastěji jde o angličtinu, v menší míře pak francouzštinu či němčinu či ruštinu. Ze zákona jsou cizojazyčné programy zpoplatněné a studium se může pohybovat v desítkách tisíc korun za akademický rok, některé z prestižních oborů jsou však i ve výši stovek tisíc.

 

„Pro studenty ze zahraničí, například z východu, je Česko zastávka na cestě na Západ, kde jsou ceny studia někde jinde. Logicky jim vychází naše země výhodně v poměru ceny a kvality. Mezi studenty jsou i tací, kteří přiznají, že by si studium u nich dovolit nemohly a tak volí i dočasný přesun třeba k nám,“ říká Ing. Martin Vaněk, MBA, ředitel centra AZ SMART, o kterém se lze více dozvědět na http://www.az-smart.cz/.

 

Ačkoli se poplatky za studium blíží v některých případech západním školám, pořád jsou i obory s polovičními cenami. Důraz na cenu je znát. Rozhoduje i schopnost rychlé reakce na požadavky studentů a odpovědi na spleť dotazů poradcem.

 

Přestože zatím zisk z cizojazyčných oborů tvoří jen pár procent u veřejných škol. Některé jsou na výuku v cizím jazyce specializované. Očekává se i nárůst počtu studentů do budoucna, proto se zahraničním studentům většina škol věnuje stále s větší péčí, zavádí nové programy a zavadí propagační akce.

 

Kupříkladu vzdělávací centrum AZ smart od svého počátku nabízí jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuka a doučování, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy či intenzivní jednoleté denní pomaturitní studium, koncepci takzvaných nultých ročníků VŠ – studium práva a historie, psychologie a společenských věd, studium na lékařské a přírodovědné obory, ekonomie a managementu ve výši školného, které je méně než 20 tisíc korun za akademický rok. Láká i prestižní studium BBA a MBA.

 

Jednoleté denní pomaturitní studium je celoroční intenzivní a komplexní přípravné studium, jež zajistí kvalitní přípravu studentů na nejžádanější obory VŠ, a to právo a historie státu, psychologie a základy společenských věd, ekonomie a management a příprava na lékařské fakulty. Zvláštní kategorii tvoří denní pomaturitní studium anglického jazyka s možností přípravy na certifikaci FCE, KET, PET a CAE. Využívají toho i zahraniční studenti. Výuka je vedena týmem zkušených pedagogů, kteří působí na tuzemských i zahraničních vysokých školách (UK, VŠE, Y/N, VŠFS, v Akademii věd ČR, apod.)

 „Skupinky se skládají z menšího počtu studentů. Studenti mají možnost bezplatných konzultací, při kterých se mohou se svým lektorem poradit o konkrétních problémech, Každý lektor má bohaté zkušenosti s přípravou na vysokoškolské vzdělání, o které se se svými studenty rád podělí,“ vysvětluje důvody zájmu studentů Ing. Martin Vaněk, MBA, ředitel centra AZ SMART.

 

Více informací na http://www.az-smart.cz/ nebo na kontaktu:

 

Pavel Kašpar             

PR manažer                

 

T: +420 739 290 708

E: pavel.kaspar@justC.cz

 

Just Communication s.r.o.

Dlouhá 16

110 00  Praha 1

 

 

O vzdělávacích centrech AZ SMART

Vzdělávací centrum AZ SMART s.r.o. bylo založeno v roce 1998, od roku 2001 následně funguje pod právní formou typu s.r.o. Nyní působí na třech místech republiky – v Praze, Brně a Ostravě, vždy v centrální části metropolí. Dnes se AZ smart pyšní jako jedno z mála center až s 93% úspěšností při přijetí jeho studentů na vysoké školy.

 

Od počátku vyvíjela agentura svou činnost v několika stěžejních oblastech – jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuka a doučování, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy - právnické, pedagogické a filozofické fakulty, dále na ekonomické směry, jako VŠE, Českou zemědělskou univerzitu, VŠB ad., a v neposlední řadě vzdělávací a sportovní pobyty dětí a mládeže.

Vzdělávací centra AZ SMART poskytují svým klientům kompletní vzdělávací a jazykové služby vysoké kvality. To je jeden z důvodů, proč vedle svých aktivit věnuje AZ SMART značnou část svého potenciálu úzké spolupráci s předními pedagogy a odborníky, kteří působí na tuzemských i zahraničních vysokých školách, jsou autory naučné literatury a posluchačům mají co nabídnout.

 

Jednoleté denní pomaturitní studium je celoroční intenzivní a komplexní přípravné studium, jež zajistí kvalitní přípravu studentů na nejžádanější obory VŠ, a to právo a historie státu, psychologie a základy společenských věd, ekonomie a management a příprava na lékařské fakulty. Zvláštní kategorii tvoří denní pomaturitní studium anglického jazyka s možností přípravy na certifikaci FCE, KET, PET a CAE. Studium je doplněno o přípravu na národní srovnávací zkoušky - tzv. OSP Scio testy, které tvoří přijímací řízení na některé tuzemské vysoké školy se získáním Závěrečného Certifikátu o absolvování pomaturitního studia angličtiny. Studium je určeno také pro žáky, kteří letos neuspějí u státních maturit, či přijímacích zkoušek na vysněnou vysokou školu.

 

Výuka probíhá čtyři dny v týdnu v celkovém rozsahu až 400 hodin (u pomaturitního studia angličtiny 5 dnů/týden v rozsahu 680 hodin). Je vedena týmem zkušených pedagogů, kteří působí na tuzemských i zahraničních vysokých školách (UK, VŠE, Y/N, VŠFS, v Akademii věd ČR, apod.) a vedou výuku formou vysokoškolských přednášek, jazykových seminářů, diskuzí, poskytují osobní konzultace a samozřejmostí jsou závěrečné testy či složení zkoušek. Více o vzdělávacích centrech AZ SMART naleznete na stránkách http://www.azsmart.cz.

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU