banner
5 nejnovějších poptávek
Zámečnické práce
Zámečnické a stavební práce
Stavba rodinného domu
Hledáme výrobce plastových dílů s volnou kapacitou
Pravidelný dodavatel drtí
5 nejnovějších nabídek
HUTNÍ Materiál - Ocelové Profily - ihned k prodeji!
OHÝBAČKA KARI SÍTÍ A ROHOŽÍ - HAMBI KSE603V
Barevné struny ABS, ABS-T, PLA, PET-G
Horizontální vyvrtávačka WHN 13.8B CNC
AKCE!! Nejžádanější obálky nyní prodáváme za zvýhodněné ceny!!

Celoplastové nádrže a celoplastové žumpy

16/11/2017

 

Společnost Gonap spol. s. r. o. nevyrábí jen domovní a komunální čistírny odpadních vod, ale také:

* žumpy a jímky
* celoplastové polypropylénové bioseptiky
* čerpací jímky pro podzemní shromažďování a čerpání odpadních vod
* domovní vodoměrné šachty
* zemní filtry, které slouží k dočišťování odpadních vod
* těsnění
* celoplastové a válcové nádrže

Při výrobě nádrží striktně dodržujeme všechny zákonné požadavky. Všechny naše nádrže splňují podmínky ČSN 756081.


Celoplastové nádrže

Celoplastové nádrže slouží ke skladování sypkých materiálů, granulátů, potravin, kapalin včetně pitné vody, chemikálií aj. (nesmí se v nich přechovávat hořlavé kapaliny). Na rozdíl od nádrží pro čistírny odpadních vod, kdy je častěji volen tvar válce, je pro uskladnění kapalin a jiných sypkých materiálů využíván tvar čtverce nebo obdélníku. Celoplastové nádrže jsou vyráběny podle nejnovějších technologií za použití vysoce odolných plastů. Každá nádrž je opatřena výztuží, která účinně brání případnému zhroucení. Tloušťka stěny se pohybuje od 5 mm do 80 mm. Tato tloušťka stěny však nezabrání promrzání nádrže v zimních měsících. Před zimou je třeba volně stojící nádrže zazimovat a to buď vyčerpáním či přemístěním do interiéru, kde nehrozí působení nepříznivých klimatických podmínek. Na přání klienta lze vyrobit stupňovité nádrže, opatřit je technologickými přepážkami či plastovým žebříkem. Vstupní otvor může být pevný nebo s odnímatelným víkem. Většina nádrží není chráněna před UV zářením, proto je nutné ustavit nádrž tak, aby nedocházelo k přímému oslňování sluncem. Našimi zákazníky jsou oblíbené všechny tvary ať už čtvercové, obdélníkové nebo válcové a kruhové. Každý tvar se hodí k uložení něčeho jiného. Při použití nádrží jako zásobárny pitné vody je třeba před prvním použitím celou nádobu řádně vydezinfikovat. Celoplastové nádrže se vyznačují dlouhou životností a pro svou nízkou hmotnost se s nimi snadno manipuluje. Při dodržení základních pravidel vám budou bezproblémově sloužit po mnoho let.


Výroba nádrží

Všechny naše nádrže jsou vyráběny pomocí moderních technologií ze 100% polypropenylu. Tloušťka materiálu se pohybuje od 5 mm do 80 mm. Všechny nádrže obsahují kvalitní vnitřní nebo vnější výztuhy. Vnitřek nádrží lze přizpůsobit dle konkrétních přání zákazníka. Výroba válcových celoplastových nádrží probíhá pomocí skružování a svařování 100% polypropylenových desek. Tato metoda zajišťuje odolnost a vysokou životnost nádrží ať už jsou umístěny nadzemí či podzemí.
Nádrže k uchování potravin a pitné vody

Nádrže určené k uchovávání potravin či pitné vody navíc splňují požadavky vyhlášky MZd č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející přímo do styku s vodou a na úpravu vody a také splňují kritéria vyhlášky MZd č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami. Zabýváme se nejen výrobou a prodejem, ale také vývojem těchto nádrží. Neustále úzce spolupracujeme s firmami zabývajícími se novými technologiemi a inovací, tak abychom stále nabízeli nejkvalitnější nádrže.


Nadzemní nádrže

Nadzemní nádrže jsou hojně využívány a montovány do objektů jako zásobní nádrže technologických vod, usazovací nádrže nebo jako domovní či komunální čistírny odpadních vod.  Pro instalace nadzemních nádrží, je důležité takové architektonické řešení, které nepříliš zasahuje od vzhledu interiéru. Nadzemní verze nádrží je  využiváná zejména tam, kde není možné či vhodné osazení do země, nebo kdy se plánuje po určité době přemístění nádrže. Dalším faktorem pro tuto volbu je možnost vybavit nádrž prakticky libovolným počtem technologických prvků (čerpadel, ventilů, čídel..). Díky snadné montáži i demontáži ji v případě potřeby použijete na jiném místě.


Podzemní nádrže

Podzemní nádrže jsou využívány jako žumpy, septiky, zásobní nádrže dešťových vod, nádrže pro pitnou vodu, čerpací nádrže pro závlahové systémy, domovní či komunální čistírny odpadních vod. Pokud není možno daný objekt napojit na obecní či městskou kanalizaci a z nějakých důvodů nelze vybudovat čistírnu odpadních vod, nabízí se řešení v podobě celoplastové nepropustné žumpy. Podmínkou pro vybudování je dobrý přístup pro pravidelné vyvážení žumpy a minimální vzdálenost, při málo propustném terénu 12 m od domovních studní a zdrojů pitné vody. Velikost nádrží záleží na množství napojených osob, resp. na potřebné zásobě vod pro požadovaný proces. Nádrže lze vhodně upravit pro konkrétní podmínky a potřeby. Instalují se do výkopu na připravenou vybetonovanou desku nebo zhutnělý podsyp tak, aby byl strop nádrže kryt nádrže cca 25 cm pod povrchem. Při výskytu spodní vody je vhodné se poradit se stavebním projektantem, nebo uložení nádrže zadat stavební firmě.
Nádrže, které jsou uloženy hluboko nebo v nepříznivých geologických podmínkách a jsou často vyprazdňovány je nutno obetonovat a řádně ukotvit k základové betonové desce.

 

Doprava nádrží

Dopravu si může zajistit odběratel sám. V takovém případě je na výrobek poskytnuta sleva. Výše slevy je předmětem samostatné smlouvy. V případě, že je požadován odvoz vozidlem fy GONAP spol. s r.o. je účtovaná cena 8,- Kč / km + DPH. Pro závoz na vzdálenost nad 90km v jednom směru (180km tam a zpět) je účtovaná paušální částka 1.500,- Kč + DPH. Odběratel zajistí složení výrobku na místě určení. Upozornění! Je nutno vyloučit silné mechanické namáhání při dopravě a instalaci.

Záruka

Záruční lhůta na jakost, kompletnost a provedení svařovaného výrobku je 36 měsíců. Vady vzniklé prokazatelně následkem vady materiálu, chybné konstrukce nebo montáže odstraní firma GONAP spol. s r.o. nebo oprávněná servisní firma.

Majitel ( provozovatel ) má právo na bezplatnou opravu za následujících předpokladů:

  • uplatnění reklamace v době trvání záruční lhůty
  • zařízení bylo odborně instalováno a připojeno (dle Podmínek pro osazování firmy GONAP)
  • zařízení nebylo mechanicky poškozeno
  • na zařízení nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neodborná manipulace

 

GONAP spol. s r.o.

č.p. 1030

Mosty u Jablunkova

739 98

Česká republika

 

Tel.:+420 558 368 040

Fax: +420 558 368 261

E-mail: info@gonap.cz; tesnicisystemy@gonap.cz

Internet: www.gonap.cz

http://www.industry-eu.cz/firmy/gonap-spol-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU