banner
5 nejnovějších poptávek
Hliníkové profily
Zakázkový tisk
Realizace přestavby administrativní budovy
Nákup betonových výrobků
Dodávka nábytku
5 nejnovějších nabídek
Dvou pólový trojfázový asynchronní motor
Výroba pryžové moučky
Rozpustidlové vrchní materiály
Rovingy
Automatické rozpoznání státních poznávacích značek GPP LPR

Chytrý systém evidence odpadů ECONITod soplečnosti EPRIN spol. s.r.o.

17/05/2018

 

Spolu s naším strategickým partnerem JRK Česká Republika představujeme systém ECONIT. Jde o chytrý evidenční systém odpadu pro samosprávy, díky kterému jsou všechny složky odpadu přehledně tříděné a evidované dle online katalogu odpadů. ECONIT je synonymem  systému pro efektivní nakládání s odpadem.
 

Výhody zavedení online systému:

 • Chytré elektronické řešení vašich odpadů
 • Komplexní přehled nakládání s odpady ve vaší obci
 • Faktury za služby od svozové firmy pod kontrolou
 • Součástí konceptu "SMART VILLAGE"
 • Motivační nástroj pro občany k odpovědnému třídění odpadů
 

Důležitým krokem ke snižování množství odpadů je zvyšování míry třídění ostatních složek odpadu. Jak ale motivovat občany, aby více 

třídili? Efektivním nástrojem jak toho dosáhnout je chytrá evidence odpadů ECONIT. Bonusový systém na jedné straně motivuje občany k poctivému tříděním a obec na druhé straně získává kvalitní evidenci ostavu svých odpadů. Jak to ale vypadá v praxi?

Příkladnou obcí jsou Trojanovice. Obec dokázala za poslední roky výrazně snížit svoje odpady. A to díky kombinaci systému domácího kompostování a bonusovému systému elektronické evidence odpadů. Teď již nahlíží na své odpady jako na ZDROJ a ne jako na zátěž. Přesvědčte se o tom sami.

Po instalaci a spuštění odpadového softwaru ECONIT získáte kompletní přehled o nakládání s odpady v obci a na sběrném dvoře, a to v kteroukoliv denní dobu a přímo z vaší starostovské kanceláře. K zapojení do systému evidence odpadu vyzvete i občany vaší obce, kteří také získají přístup k evidenci svých vyprodukovaných odpadů. Za vzorné třídění budou moct navíc získat bonusy s možností úlevy na poplatky za odpady.
 
V každé zapojené domácnosti vytřídíte plast, papír, sklo a biologicky rozložitelný odpad, díky čemuž společně zredukujete množství směsného komunálního odpadu. Každá popelnice či pytel bude nasnímána do systému evidence přes QR kódy a vaše obec tak bude vědět, jak se jí daří.
 
Na základe dat o třídění z domácností, pak může vaše obec odměnit své občany slevou z ročního poplatku za odpady a navíc má možnost vytříděný odpad zobchodovat a získat další finanční příjem pro obec. Tak co, chtěli byste to ve vaší obci taky zkusit?
 

Odpad jako zdroj pro samosprávy

Co získá občan?

 • možnost slevy z ročního poplatku za odpady
 • čisté okolí domu
 • přispívání k zlepšení životního prostředí
Co získá obec?
 • možnost měření naplněnosti směsného komunálního odpadu
 • úbytek komunálního odpadu - úspora financí za svoz
 • měření množství separace v domácnostech
 • přehled o tom, jak jednotlivé domácnosti třídí
 • vyšší odměny od společnosti EKO-KOM
 • možnost zobchodování vytříděných odpadů a tím další finanční příjem
 • čisté ulice = zodpovědná obec 

 

 

EPRIN spol. s.r.o.

Podnikatelská 2956/6, B3

Brno

612 00

Česká republika

 

Tel.:+420 538 707 200-2

Fax: +420 543 212 033

E-mail: eprin@eprin.cz

Internet: www.eprin.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/eprin-spol-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU