banner
5 nejnovějších poptávek
Hutní materiály ocel
Kovovýroba z nerezu, spolupráce
Dodavatel kvalitních dveří
Zámečnická výroba + montáž
Zakázková výroba z plastu
5 nejnovějších nabídek
0,18kW / 2800 IE1 GLEJ 63 B2 brzdový motor
STŘÍHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI SIMPLEX AL300
STŘÍHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI SIMPLEX 45H
AKCE!! Nejžádanější obálky nyní prodáváme za zvýhodněné ceny!!
PLASTOVÉ OBÁLKY PRO VAŠE ZÁSILKY, sáčky pro balení roušek

ČISTÍRNY PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH VOD - ABESS, s.r.o.

22/04/2020

Realizace systémů uzavřených okruhů technologické vody je z ekonomického i ekologického hlediska vysoce efektivní. Návratnost vynaložených investičních prostředků je obvykle rychlejší, než je tomu u investic do výrobních zařízení.

Snižování spotřeby technologické vody i úroveň jejího čištění představuje v mnoha provozech významný intenzifikační faktor, který umožňuje zásadně snížit provozní náklady, zlepšit rentabilitu a konkurence schopnost a současně omezit negativní vlivy na životní prostředí.

 • používáme vlastní koncepci čistíren
 • umožňuje recirkulaci technologické vody
 • dodávky kompletního zařízení pro recirkulaci technologické vody
 • možnost dlouhodobého využití vod v uzavřených systémech
 • plní s rezervou limitní hodnoty pro vypouštení odpadních vod do kanalizace

POUŽITÍ

Využití čistíren průmyslových odpadních vod

Čištění odpadních vod s obsahem anorganických látek

Čištění odpadních vod s obsahemanorganických látek

Pro provozy zabývající se výrobou a zpracováním skla, kamenickou výrobou, výrobou stavebních hmot apod.

Čištění odpadních vod s obsahem organických látek

Čištění odpadních vod s obsahemorganických látek

Například ropné látky, rostlinné ale i živočišné tuky, aromatické uhlovodíky apod.

Čištění odpadních vod
            s obsahem kovových částic

Čištění odpadních vod s obsahemkovových částic

Například olovo, cín, stříbro, měď, chrom, zinek, kadmium apod.

TECHNOLOGIE A PRODUKTY

Používané technologie a produkty

Technologické vody jsou nezbytným médiem pro zajištění výroby. V mnoha případech dochází ke znečištění technologické vody a následně je jako odpadní voda vypouštěna jako odpadní. Tento způsob nakládání s vodou je z ekonomického i ekologického hlediska nežádoucí.

V provozech, kde to hygienické hledisko umožňuje, tzn. zejména ve strojních provozech, je možné realizovat systém, který v první fázi zajistí účinné čištění upotřebené technologické vody a v druhé fázi vyčištěnou vodu vrátit zpět do výrobního procesu. Lze vytvořit uzavřený okruh technologické vody, který je doplňován pouze o ztráty při výrobě nebo odparem.

Biologické materiály a biotechnologie EcoSafe

Jsou určeny pro biochemický rozklad polycyklických aromatických uhlovodíků, alifatických a aromatických uhlovodíků, příp. dalších organických látek kontaminujících jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, vzduch) a odpady.

Biologické materiály a biotechnologie EcoSafe jsou schváleny pro aplikace v ČR Státním zdravotním ústavem Praha č.j. CHŽP-35-254/97.

 

ABESS, s.r.o.

Türkova 828

Praha 4

149 00

Česká republika

 

Tel.:+420 233 313 086

Mob.:+420 720 180 028

Fax: +420 233 313 086

E-mail: abess@abess.cz

Internet: www.abess.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/abess-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU