banner
5 nejnovějších poptávek
Poptávka - Střešní FVE, bez dotace
Poptávka - Kartonové krabice
Poptávka - Elektrikářské práce, fotovoltaika, kabely, jistič, rozvaděč
Poptávka - Dodavatel obalových materiálů, dlouhodobá spolupráce
Poptávka - Hutní materiál nerez
5 nejnovějších nabídek
Výroba a prodej pryžových granulátů
Armatury, kulové kohouty, ventily
Výkup autovraků
Kabelové příslušenství - smrštitelné
STŘÍHAČKA BETONÁŘSKÉ SÍTÍ MAFIX 6000

ČISTÍRNY PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH VOD - ABESS, s.r.o.

22/04/2020

Realizace systémů uzavřených okruhů technologické vody je z ekonomického i ekologického hlediska vysoce efektivní. Návratnost vynaložených investičních prostředků je obvykle rychlejší, než je tomu u investic do výrobních zařízení.

Snižování spotřeby technologické vody i úroveň jejího čištění představuje v mnoha provozech významný intenzifikační faktor, který umožňuje zásadně snížit provozní náklady, zlepšit rentabilitu a konkurence schopnost a současně omezit negativní vlivy na životní prostředí.

 • používáme vlastní koncepci čistíren
 • umožňuje recirkulaci technologické vody
 • dodávky kompletního zařízení pro recirkulaci technologické vody
 • možnost dlouhodobého využití vod v uzavřených systémech
 • plní s rezervou limitní hodnoty pro vypouštení odpadních vod do kanalizace

POUŽITÍ

Využití čistíren průmyslových odpadních vod

Čištění odpadních vod s obsahem anorganických látek

Čištění odpadních vod s obsahemanorganických látek

Pro provozy zabývající se výrobou a zpracováním skla, kamenickou výrobou, výrobou stavebních hmot apod.

Čištění odpadních vod s obsahem organických látek

Čištění odpadních vod s obsahemorganických látek

Například ropné látky, rostlinné ale i živočišné tuky, aromatické uhlovodíky apod.

Čištění odpadních vod
            s obsahem kovových částic

Čištění odpadních vod s obsahemkovových částic

Například olovo, cín, stříbro, měď, chrom, zinek, kadmium apod.

TECHNOLOGIE A PRODUKTY

Používané technologie a produkty

Technologické vody jsou nezbytným médiem pro zajištění výroby. V mnoha případech dochází ke znečištění technologické vody a následně je jako odpadní voda vypouštěna jako odpadní. Tento způsob nakládání s vodou je z ekonomického i ekologického hlediska nežádoucí.

V provozech, kde to hygienické hledisko umožňuje, tzn. zejména ve strojních provozech, je možné realizovat systém, který v první fázi zajistí účinné čištění upotřebené technologické vody a v druhé fázi vyčištěnou vodu vrátit zpět do výrobního procesu. Lze vytvořit uzavřený okruh technologické vody, který je doplňován pouze o ztráty při výrobě nebo odparem.

Biologické materiály a biotechnologie EcoSafe

Jsou určeny pro biochemický rozklad polycyklických aromatických uhlovodíků, alifatických a aromatických uhlovodíků, příp. dalších organických látek kontaminujících jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, vzduch) a odpady.

Biologické materiály a biotechnologie EcoSafe jsou schváleny pro aplikace v ČR Státním zdravotním ústavem Praha č.j. CHŽP-35-254/97.

 

ABESS, s.r.o.

Türkova 828

Praha 4

149 00

Česká republika

 

Tel.:+420 233 313 086

Mob.:+420 720 180 028

Fax: +420 233 313 086

E-mail: abess@abess.cz

Internet: www.abess.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/abess-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU