banner
5 nejnovějších poptávek
Kompletní výroba dopravníku dle výkresové dokumentace
Poptáváme kompletní výrobu dílů dle výkresové dokumentace, rotační série
Dodání kartonů
Výroba obalu + zakázkový tisk
Čištění a oprava fasády
5 nejnovějších nabídek
Pelety
FLEXO KABEL 3m 2x1,5mm2 H07RN-F PRYŽ
Zařízení BPS-12.250AV-DC-v17 pro odporové svařování rovinných svařenců
Mokré lakování
Konzolová frézka FGV 32

Distribuce a technická zařízení

05/09/2017

 

Aby se plyny mohly používat s maximální bezpečností a účinností, nabízí SIAD svým zákazníkům kvalifikovaný technický servis, který pomáhá ve výběru nejvhodnějších zařízení a materiálů.

Distribuce stlačených a zkapalněných plynů z výrobních závodů, z distribučních center popřípadě z prodejních míst je odvislá od použitého „obalu“. Veškerá námi a našimi partnery provozovaná doprava splňuje požadavky dohody ADR.

Při dodávkách zkapalněných plynů cisternami se využívá systém TGP. Jedná se o "hardware a software", který přímo při dodávce produktu zdokumentuje dodané množství do zásobníku u uživatele a z mobilní tiskárny vytiskne i příslušný protokol (dodací list). Data uložená v paměti jsou pak následně vyexportována do fakturačního programu NAVISION. Dřívější několikadenní cyklus: dodávka - dodací list - faktura se zkrátil použitím tohoto programu řádově na několik hodin.
Program TGP však umožňuje sledovat a následně zkvalitňovat řadu agend a činností spojených s dopravou a dodávkami. Umožňuje dispečerské řízení a poskytuje statistické výstupy (agregace pořízených dat, provádění výpočtů a export dat v požadovaném tvaru k dalšímu využití).

V technických zařízeních SIAD buduje centralizované závody na distribuci plynů a našim zákazníkům je k dispozici široká řada redukčních stanic, vícekomponetní plynové mixery, zásobníky na zkapalněné plyny, odpařovací stanice, bezpečnostní systémy, dekompresní panely a koncová zařízení odběrových míst; techničtí pracovníci firmy rovněž studují, navrhují a vyrábějí řešení na zakázku pro jakékoli specifické požadavky.

 

SIAD Czech spol. s.r.o.

K Hájům 2606/2b

Praha - Stodůlky

15500

Česká republika

 

Tel.:+420 235 097 520

Fax: +420 235 097 525

E-mail: siad@siad.cz

Internet: www.siad.cz

http://www.industry-eu.cz/firmy/siad-czech-spol-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU