banner
5 nejnovějších poptávek
Poptávka - Plechová střecha, natěračské práce
Poptávka - Poptávám zhotovení vnějších omítek
Poptávka - Plechová střecha
Poptávka - Poptávám malířské práce, jedná se o výmalbu domu, zakrytí, úklid, výmalba na bílo, úklidové práce
Poptávka - Pochozí zelená střecha včetně projektu a zhotovení
5 nejnovějších nabídek
Certifikáty - Schwer Fittings
H2-lok šroubení se dvěma svěrnými prstenci
Chemie pro čistění vod
Balící linky - Ovinování palet
Nabídka - permanentní magnety - feritový blok - 19,8x15,2x6 (MA) mm

Injektážní systémy od DRIZORO CZ, s.r.o.

24/07/2019

 

 

VÝROBEK
STRUČNÝ POPIS
ODKAZ
MAXURETHANE INJECTION
MAXURETHANE INJECTION  je dvousložkový systém na bázi polyuretanových pryskyřic se 100% obsahem pevných částic a bez rozpouštědel, který reaguje v kontaktu s vodou, vytváří pěnu a zvětšuje až 15x svůj počáteční objem.
Jedná se o hydrofobní (ne hydrofilní) systém reagující s vodou, který potřebuje pro svoji reakci malé množství vody. Výsledná pěna zůstává stabilní – nesmršťuje se ani nerozpíná, neabsorbuje vodu, ani se nemění v suchém stavu. Dobu želatinace výrobku lze upravovat přidáním určitého množství katalyzátoru MAXURETHANE INJECTION CAT.
MAXURETHANE INJECTION  se používá jak pro zastavení průsaků vody, tak ke zpevňování půd.
MAXURETHANE INJECTION MONO
MAXURETHANE INJECTION MONO je jednosložkový prepolymer na bázi polyuretanu, který při kontaktu s vodou reaguje a vytváří pěnu, přičemž zvětší až 15x svůj objem. Po reakci s vodou se vytvoří hydrofobní pěna (nikoliv hydrofilní), která neabsorbuje vodu, což znamená, že její objem není závislý na vlhkosti prostředí - po vytvrzení se nesmršťuje ani  nerozpíná. Dobu želatinace je možno ovlivnit přidáním určitého množství urychlovače tuhnutí (dále akcelerátor) MAXURETHANE INJECTION MONO CAT.
MAXURETHANE INJECTION MONO CAT
MAXURETHANE INJECTION MONO CAT je jednosložkový katalyzátor se 100% obsahem pevných látek a bez rozpouštědel, pro injektážní polyuretanové pryskyřice MAXURETHANE INJECTION MONO.
MAXURETHANE INJECTION FLEX
MAXURETHANE INJECTION FLEX (MIF) je jednosložkový prepolymer na bázi polyuretanu, který reaguje v kontaktu s vodou a vytváří pěnu zvětšující svůj objem až 15krát.
Je to hydrofobní (nikoliv hydrofilní) polyuretanová pryskyřice reagující s vodou. Výsledná pěna neabsorbuje vodu, na druhé straně její nepřítomnost neovlivňuje vlastnosti pěny, která je trvale stabilní a nepodléhá smršťování.
Doba gelovatění se dá regulovat v závislosti na přidaném množství MAXURETHANE INJECTION FLEX CAT (MIFC).
MAXURETHANE INJECTION FLEX CAT
MAXURETHANE INJECTION FLEX CAT je jednosložkový katalyzátor se 100% obsahem pevných látek a bez rozpouštědel, pro injektážní polyuretanové pryskyřice MAXURETHANE INJECTION FLEX.
MAXURETHANE INJECTION-LV
MAXURETHANE INJECTION-LV (dále MI-LV) je dvousložkový systém na bázi polyuretanových pryskyřic o vysoké kvalitě a s extrémně redukovanou viskozitou, se 100% obsahem pevných částic, bez obsahu rozpouštědel a bez chlor-fluorovaných uhlovodíků (CFC). Po smíchání obou složek bez přítomnosti vody tvoří flexibilní gel.
MAXCLEAR INJECTION CREAM
MAXCLEAR INJECTION CREAM je vodoodpudivý výrobek na bázi silan/siloxanů v krémovité konzistenci, bez obsahu rozpouštědel, vysoce účinný pro injektáž zdiva a pro vytváření horizontální bariéry proti vlínající kapilární vlhkosti.
MAXURETHANE INJECTION TUBE
Injektážní hadice MAXURETHANE INJECTION TUBE (dále jen MI TUBE) je hadice z PVC opatřená drobnou podélnou perforací, speciálně navrženou pro vytlačení a rozptýlení pryskyřice, která cirkuluje uvnitř hadice, do okolí, která však neumožňuje pronikání cizorodých částic nebo částic cementu dovnitř hadice zvenčí. Injektážní hadice se umisťuje uprostřed šířky jakékoliv desky nebo stěny do spáry vytvořené během procesu betonáže.
Injektážní hadice v kombinaci s injektážní pryskyřicí na bázi polyuretanu s velmi nízkou viskozitou MAXURETHANE INJECTION-LV (dále jen MI-LV) – technický list č.218, vytváří flexibilní a spolehlivý systém pro utěsnění pracovních spár v betonových konstrukcích, stejně tak pro spojení různých konstrukčních prvků. Během procesu injektáže prochází pryskyřice skrz podélnou perforaci a infiltruje se do celého povrchu spáry a vyplňuje a utěsňuje stávající dutiny a kaverny.

 

Více informací najdete zde

 

 

DRIZORO CZ, s.r.o.

Bánov 98

Bánov

687 54

Česká republika

 

Tel.:+420 572 635 052

Fax: +420 572 635 052

E-mail: info@drizoro-cz.cz

Internet: www.drizoro-cz.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/drizoro-cz-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU