banner
5 nejnovějších poptávek
Kompletní výroba dopravníku dle výkresové dokumentace
Poptáváme kompletní výrobu dílů dle výkresové dokumentace, rotační série
Dodání kartonů
Výroba obalu + zakázkový tisk
Čištění a oprava fasády
5 nejnovějších nabídek
Pelety
FLEXO KABEL 3m 2x1,5mm2 H07RN-F PRYŽ
Zařízení BPS-12.250AV-DC-v17 pro odporové svařování rovinných svařenců
Mokré lakování
Konzolová frézka FGV 32

Kalicí oleje a polymery od společnosti AZ PROKAL s.r.o.

16/09/2018

 

 

Charakteristika

Kalicí oleje řady PARAMO TK jsou ropné hluboce rafinované oleje obsahující přísady pro zvýšení ochlazovací rychlosti, termické a termooxidační stability. Mají vysoký bod vzplanutí a bod hoření, malou odpařitelnost a velmi malý sklon k tvorbě kalů.

Vlastnosti

PARAMO TK jsou vysoce kvalitní kalící oleje sestavené z vybraných velmi čistých základových olejů. Obsahují moderní přísady pro dosažení předepsaných kalících charakteristik: smáčecí činidla, antioxidační látky a akcelerátory ochlazovací rychlosti. Pro snazší odstranění z povrchu tepelně zpracovaných součástí lze přidat emulgátory.

Hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201, teplotní třída T2. Bod vzplanutí: nad 215 °C, bod hoření: nad 250 °C, teplota vznícení: nad 340 °C. Doba použitelnosti je minimálně 3 roky od data plnění.

Použití

PARAMOL TK 22 je vysoce výkonný kalící olej určený pro rychlejší kalení, zajišťuje kaleným dílům výborné mechanické vlastnosti, je zejména vhodný pro kalení menších součástí.

PARAMOL TK 46 je středně viskózní kalící olej určený pro široký rozsah kalení za dodržení dlouhodobých konstantních podmínek. Vyznačuje se velmi nízkou odparností a tzv. čistým procesem kalení.

PARAMOL TK 150 je kalící olej určený pro termální (horké) kalení při teplotě lázně do 150°C. Kalení probíhá v oleji zahřátém na danou teplotu. Minimalizuje vnitřní pnutí, snižuje a řídí deformace vznikající při tepelném zpracování. Je zejména vhodný pro větší součástky.

Tabulka parametrů

  TK 22 TK 46 TK 150
  Hodnoty dle normy Hodnoty typické Hodnoty dle normy Hodnoty typické Hodnoty dle normy Hodnoty typické
Kinematická viskozita při 100°C v mm2/s 3,0 až 6,0 4,3 5,0 až 8,0 6,4 7,0 až 9,0

8,5

Kinematická viskozita při 40°C v mm2/s 20 až 25 19,8 40 až 50 43 50 až 73 70
Viskozitní index, min. 100 113 90 98 87 95
Bod vzplanutí OK ve °C, min. 210 215 215 234 215 254
Bod vzplanutí PM ve °C, min. 197 180 200 226 205 230
Bod hoření ve °C, inf. 250 250 250 250 250 250
Bod tekutosti ve °C, max. -5 -17 -5 -16 -5 -14
Obsah popela v % hm., inf. 0,15 0,14 0,15 0,16 0,5 0,5
Odparnost NOACK 1h při 2500C v % 24,9 24,9 12,2 12,2 10,5 10,5

 

AZ PROKAL s.r.o - servis pro kalírny

Srbská 116/4

Brno

612 00

Česká republika

 

Tel.:+420 776 677 600

Mob.:+420 776 677 600

E-mail: servis@azprokal.cz

Internet: www.azprokal.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/az-prokal-s-r-o-servis-pro-kalirny

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU