banner
5 nejnovějších poptávek
Poptávám posekání dvou pozemků
Poptávka - Provětrávána fasáda
Poptávka - sklepní okna 70 x 40 cm
Poptávka - Provedení SDK v podkroví
Poptávka - Stavba garáže
5 nejnovějších nabídek
Zvýhodněná nabídka nového lisu za skladovou cenu !!!!
Prodej PP/PE fólií
Absorbér vlhkosti
Plnič / Filler Masterbatch
Soustruh SN 50 C

Kurz radiační ochrany

22/02/2018

 

Kurz radiační ochrany

 

Tento kurz má statut odborné přípravy pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany na pracovištích se zdroji ionizujícího záření v průmyslu, na zdravotnických radiodiagnostických i radioterapeutických pracovištích. Včetně pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji. Je to ve smyslu zákona č. 263/2016 a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 409/2016 Sb.

Absolvování tohoto kurzu je nutnou podmínkou ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

 

Akce je započítána do kreditního systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů České republiky.


Lektoři

Ing. Jiří Filip | Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

RNDr. Zdeněk Rozlívka  |  ředitel, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

MUDr. Hana Žárská  |  Ústí nad Labem

Mgr. Jaroslav Storm | radiologický fyzik, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika

Ing. Zuzana Pašková, MBA  | výkonná ředitelka, M.G.P. Ltd. Zlín
RNDr. Čestmír Berčík  | vedoucí Regionálního centra SÚJB Ústí nad Labem
MUDr. Jana Melková  |  Jevíčko

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kurz radiační ochrany
při zubních radiodiagnostických vyšetřeních

 

Odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu na stomatologických pracovištích (registranti) probíhá na základě § 20 vyhlášky č. 409/2016 Sb. formou vzdělávacího kurzu.

Obsah kurzu je v souladu s „Náplní vzdělávacího kurzu k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta“ uvedeného v příloze č. 7, vyhlášky č. 409/2016 Sb.

 

Lektoři

Ing. Jiří Filip  |  Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno

MUDr. Jana Melková  |  Jevíčko13. 4. - 15. 4. 2018

Hotel  TRIM  |  Pardubice

 

Cena

vložné, textové materiály   
6.400,- Kč vč. DPH

  

Odborná garance

Ing. Jiří Filip

Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

Formulář přihlášky ke zkoušce obdrží účastníci u prezence.


------------------------------------------------

 

14. 4. 2018

Hotel TRIM  |  Pardubice

Cena

vložné, textové materiály   
2.500,- Kč vč. DPH

  


UNIT s.r.o.

Gorkého 2573 | 530 02 Pardubice

 

Mobil: (+420) 777 175 958

Email: david.tomiska@unit.cz

Web: www.unit.cz

        

http://www.industry-eu.cz/firmy/unit-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU