731 155 268
banner
5 nejnovějších poptávek
Pokládka zámkové dlažby
Zhotovení návrhu a vypracování projektové dokumentace pro přestavbu
Výroba rámů dle výkresu
Střecha - instalace plechové krytiny
Výroba svařenců
5 nejnovějších nabídek
Hydroizolační stěrka Drizoro MAXSEAL FLEX standard, šedý - 7 kg
Stroje - Válcovačky závitů UPWS16
Hydraulický pojízdný jeřáb 2t HJ-2
Hydraulický zvedák Proma HZP-15 panenka 15t
Elematic

Kurz radiační ochrany

18/03/2018

 

Kurz radiační ochrany

 

Tento kurz má statut odborné přípravy pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany na pracovištích se zdroji ionizujícího záření v průmyslu, na zdravotnických radiodiagnostických i radioterapeutických pracovištích, včetně pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji - ve smyslu zákona č. 263/2016 a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 409/2016 Sb.

Absolvování tohoto kurzu je nutnou podmínkou ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

 

Akce je započítána do kreditního systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů České republiky.


Lektoři

Ing. Jiří Filip | Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

RNDr. Zdeněk Rozlívka  |  ředitel, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

MUDr. Hana Žárská  |  Ústí nad Labem

Mgr. Jaroslav Storm | radiologický fyzik, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika

Ing. Zuzana Pašková, MBA  | výkonná ředitelka, M.G.P. Ltd. Zlín
RNDr. Čestmír Berčík  | vedoucí Regionálního centra SÚJB Ústí nad Labem

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kurz radiační ochrany při zubních
a veterinárních radiodiagnostických vyšetřeních

 

Odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu na stomatologických a veterinárních pracovištích (registranti) probíhá na základě § 20 vyhlášky č. 409/2016 Sb. formou vzdělávacího kurzu.

Obsah kurzu je v souladu s „Náplní vzdělávacího kurzu k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta“ uvedeného v příloze
č. 7, vyhlášky č. 409/2016 Sb.

 

Lektoři

Ing. Jiří Filip  |  Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno

MUDr. Jana Melková  |  Jevíčko
13. 4. - 15. 4. 2018

Hotel TRIM  |  Pardubice

 

Cena

vložné, textové materiály   
6.400,- Kč vč. DPH

 

Odborná garance

Ing. Jiří Filip

Fakultní nemocnice u svaté Anny BrnoVÍCE INFORMACÍ ...

------------------------------------------------

 

14. 4. 2018

Hotel TRIM  |  Pardubice

Cena

vložné, textové materiály   
2.500,- Kč vč. DPH

  

VÍCE INFORMACÍ ...

UNIT s.r.o.

Gorkého 2573 | 530 02 Pardubice

Email: unit@unit.cz

Web: www.unit.cz

 

http://www.industry-eu.cz/firmy/unit-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU