731 155 268
banner
5 nejnovějších poptávek
Olověné autobaterie s elektrolyty
Plastový materiál ABS lisované balíky
Oprava vozovky III/11741
Odkanalizování částí města - TDI + KBOZP
Kontrola PD - zajištění technického dozoru investora
5 nejnovějších nabídek
Prodej palivového dříví
Horizontální vyvrtávačka WH 10 CNC po generální opravě a modernizaci
VOLNÁ KAPACITA ( ruční montáže, balení a kompletace výrobků...) V PROSTORÁCH HALY
Kontejner EPC 50 žluté barvy
VOLNÁ KAPACITA !!!! Svařování, řezání ...

Kurz radiační ochrany

21/02/2019

 

Kurz radiační ochrany

Tento kurz má statut odborné přípravy pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany na pracovištích se zdroji ionizujícího záření v průmyslu, na zdravotnických radiodiagnostických i radioterapeutických pracovištích, včetně pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji - ve smyslu zákona č. 263/2016 a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 409/2016 Sb.

 

Absolvování tohoto kurzu je nutnou podmínkou ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.


Lektoři

Ing. Jiří Filip | Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno, vedoucí Oddělení radiační ochrany

RNDr. Zdeněk Rozlívka  |   Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., ředitel

MUDr. Hana Žárská  |  Ústí nad Labem, specialista

Mgr. Jaroslav Storm | Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika, radiologický fyzik
Ing. Zuzana Pašková, MBA  | M.G.P. Ltd. Zlín, výkonná ředitelka
RNDr. Čestmír Berčík  | Regionální centrum SÚJB Ústí nad Labem, vedoucí
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kurz radiační ochrany při zubních radiodiagnostických vyšetřeních

Odborná příprava osob zajišťujících radiační ochranu na stomatologických pracovištích (registranti) probíhá na základě § 20 vyhlášky č. 409/2016 Sb. formou vzdělávacího kurzu.

Obsah kurzu je v souladu s „Náplní vzdělávacího kurzu k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta" uvedeného v příloze
č. 7, vyhlášky č. 409/2016 Sb.

 

Lektoři

Ing. Jiří Filip  |  Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno, vedoucí Oddělení radiační ochrany

MUDr. Jana Melková  |  Centrum laserové medicíny Jevíčko, chirurg

5. 4. 7. 4. 2019

Hotel TRIM  |  Pardubice

 

Cena

vložné, textové materiály   
6.590,- Kč vč. DPH

  

 VÍCE INFORMACÍ ...------------------------------------------------

 

6. 4. 2019

Hotel TRIM  |  Pardubice

Cena

vložné, textové materiály   
2.500,- Kč vč. DPH

  


VÍCE INFORMACÍ ...UNIT s.r.o.

Gorkého 2573 | 530 02 Pardubice

Email: dana.horakova@unit.cz

Web: www.unit.cz

        

 

https://www.industry-eu.cz/firmy/unit-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU