banner
5 nejnovějších poptávek
Stavební práce
Visutá terasa
Stavební úpravy
Stavební úpravy
Rotační tabletovací lis
5 nejnovějších nabídek
Váš tryskací stroj nepracuje správně?
Mokré lakování
PC vytlačovací - čirá - 20 t.
HDPE vstřikovací , MFI 5-7 40 t tříděno na jednotlivé barvy
Frézky nástrojářské - FN 32, výrobce TOS

Kyslík - SIAD Czech spol. s.r.o.

16/01/2022

 

Kyslík

 

Kyslík, který tvoří 21 % zemské atmosféry, je nezbytný k životu a umožňuje hoření. Je to nejhojnější ze všech prvků na zemi, tvoří 85 % pozemských oceánů a jako složka většiny hornin a minerálů 46 % pevné zemské kůry. Kromě toho tvoří 60 % lidského těla.

Kyslík reaguje se všemi prvky, s výjimkou vzácných plynů, za vzniku sloučenin zvaných oxidy. Rychlost reakce známé jako oxidace je různá. Například hořčík se oxiduje velmi rychle, přičemž se samovolně vznítí na vzduchu. Avšak vzácné kovy, jako zlato nebo platina, se oxidují jen při velmi vysokých teplotách.
Ačkoli kyslík sám o sobě není hořlavý, podporuje hoření a umožňuje, aby všechny materiály zápalné na vzduchu hořely intenzivněji. Tyto vlastnosti podporující spalování nacházejí uplatnění v řadě průmyslových aplikací.

Technické vlastnosti
Produkt: kyslík
Chemická značka: O2
Čistota: ≥ 99.5%
Relativní hustota (vzduch = 1): 1.1
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Mez hořlavosti ve vzduchu: nevztahuje se
Další vlastnosti: špatná rozpustnost ve vodě

 

Kyslík se používá v různých aplikacích uvedených dále:

Potravinářský a nápojový průmysl
V potravinářském a nápojový průmyslu se kyslík používá:

 • k balení v modifikované atmosféře;
 • v chovu a transportu ryb;
 • k výrobě ozónu; ozón se používá k odstranění hmyzu a sterilizaci v průmyslových výrobních procesech.

Výroba oceli
Ve výrobě oceli se kyslík používá:

 • k obohacení vzduchu a zvýšení spalovací teploty ve vysokých a martinských pecích;
 • ke zvýšení teploty oceli a zlepšení recyklace kovového šrotu v elektrických obloukových pecích;
 • při náhradě koksu ve spalování.

Výroba kovů a kovovýroba
Ve výrobě kovů a kovovýrobě se kyslík používá:

 • k náhradě nebo obohacení vzduchu pro zvýšení spalovací teploty ve výrobě železných a neželezných kovů;
 • k vytvoření horkého plamene ve vysokoteplotních svařovacích hořácích používaných k řezání a svařování;
 • k podpoře řezání se směsí plynného paliva a klientu;
 • někdy se přidává v malých množstvích do ochranných plynů.

Chemický průmysl
V chemickém průmyslu se kyslík používá:

 • ke změně struktury vstupní suroviny oxidací při výrobě kyseliny dusičné, etylenoxidu, propylenoxidu, monomerního vinylchloridu a dalších základních chemikálií;
 • ke zvýšení kapacity a účinnosti rozkladu spaloven odpadů.

Průmysl papíru a celulózy
V průmyslu papíru a celulózy se kyslík používá:

 • na pomoc výrobcům dodržovat přísná ekologická pravidla v různých papírenských procesech, jako je odstraňování ligninu, bělení, oxidační extrakce, chemická regenerace, oxidace bílého/černého výluhu a obohacení procesu ve vápence.

Výroba skla
Ve výrobě skla se kyslík používá:

 • k podpoře spalování ve sklářských pecích a předehřívačů, snižování produkce oxidů dusíku (NOx).

Ropný průmysl
V ropném průmyslu se kyslík používá:

 • ke snížení viskozity a zlepšení toku ropných a plynových vrtů;
 • ke zvýšení kapacity krakovacích závodů s fluidním katalyzátorem a k podpoře použití těžších vstupních surovin;
 • ke snížení emisí síry v rafineriích.

Voda a odpady
Kyslík se používá v úpravě vody a v čistírnách odpadních vod.

Zdravotnictví
Ve zdravotnictví se kyslík používá:

 • k resuscitaci nebo v kombinaci s jinými plyny k anestézii;
 • jako základní součást systémů podporujících životní funkce na pohotovosti nebo při dlouhodobé léčbě pacientů s respiračními potížemi.

Energetika
Ve výrobě elektřiny se kyslík používá:

 • při přeměně uhlí na elektrickou energii.

 

Kyslík je považován za netoxický a ekologicky bezpečný; je to oxidant značně podporující hoření. Kromě toho kontakt s kapalným produktem může způsobit chladové a mrazové popáleniny. 


Aby se zabránilo těmto škodlivým jevům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci s kyslíkem a řídit se naším bezpečnostním listem pro kyslík.

 

Způsoby dodávky kyslíku a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují:

 • doprava v tlakových lahvích, svazcích tlakových lahví, v kontejnerech a nebo do zásobníků;
 • projekce a instalace systémů distribuce plynů;
 • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
 • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

. Kyslík je rovněž možné dodávat:

 • s třídou čistoty 3.5 - 5.0 - 6.0;
 • s třídou čistoty kapalného kyslíku až 5.0;
 • ve svařovacích směsích o různém složení;
 • ve speciálních a kalibračních směsích různého složení na zakázku;
 • v syntetickém vzduchu.

SIAD Czech spol. s.r.o.

K Hájům 2606/2b

Praha - Stodůlky

15500

Česká republika

 

Tel.:+420 235 097 520

Fax: +420 235 097 525

E-mail: siad@siad.cz

Internet: www.siad.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/siad-czech-spol-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU