banner
5 nejnovějších poptávek
Kovovýroba, zámečnické práce viz příloha
Povrchová úprava dílů
Dodávka hydraulické ruky s drápákem
Dodavatel dveří
Zhotovení stavebních a zednických prací v bytě
5 nejnovějších nabídek
0,18kW / 2800 IE1 GLEJ 63 B2 brzdový motor
Portálové obráběcí centrum FREP-D 20×40 A
Obráběcí centrum typ FFЕQ 100-R/A6
NAFTOVÉ INFRAČERVENÉ TOPIDLO XL9 E
HYDRAULICKÝ AGREGÁT 22 kW

LAT kalibrační směsi

04/03/2017

 

Během několika posledních let se ukázalo, že potřeba certifikovaných referenčních materiálů a návazností metrologických kalibračních směsí se postupně zvyšuje. Průkazná a zdokumentovaná návaznost na jednotky SI vedených národními a mezinárodními metrologickými instituty je stále žádanější.

Díky svým zkušenostem, technické odbornosti a zvyšování know-how SIAD Research Laboratory získala akreditaci jako LAT Calibration Centre (LAT kalibrační středisko) No. 143 v roce 2001. V souladu s normou ISO / IEC 17025, LAT Centre č.143 může produkovat:

 • gravimetricky kalibrované směsi plynů podle ISO 6142 a ověřené analyticky; To jsou Accredia (ACCREDIA je italský národní akreditační orgán jmenovaný státem) dohledatelné směsi G-CRM a W-CRM.
 • směsi plynů kalibrované analyticky ve srovnání s ostatními sledovatelnými etalony střediska v souladu s normou ISO 6143; Jedná se o sledovatelné směsí A-CRM.

V souladu s ISO Guide 34, LAT Centre No. 143 může produkovat certifikované referenční plynové materiály (CRM). Jsou to směsi plynů vyráběné gravimetricky a následně analyzovány. Středisko pak může zajistit a deklarovat osvědčení o stabilitě. Tato záruka vychází ze studií stability, které středisko LAT Centre absolvuje od roku 2004.

Navíc je LAT Centre akreditováno podle normy ISO 17025 pro kalibraci přístrojů pro analytická měření, pro plynové chromatografy a analyzátory. Směsi jako referenční plyn se používají jako kalibrační vzorky a související postupy kalibrace se provádí podle mezinárodní normy ISO 6143. Atribut, který odlišuje LAT Centre, je měření sledovatelnosti certifikovaných hodnot, který umožňuje:

 • zlepšení kvality měřicích systémů a tím i zvýšení kvality konečného výrobku;
 • srovnání měřicích systémů s mezinárodními normami, které má za následek stále přesnější měření;
 • mezinárodní uznání výsledků procesu měření: osvědčení vydaných LAT střediska jsou uznávány a přijímány na mezinárodní úrovni díky dohod o vzájemném uznávání ze strany akreditačních organizací. To znamená konkurenční výhodu při jednání na světových trzích;
 • mezinárodní uznání provedených kalibrací umožňuje účinně srovnávat měření s ostatními laboratořemi.

Středisko může vyrábět směsi, které mohou být použity v oblasti životního prostředí:

 • monitorování emisí plynů do ovzduší;
 • pro řízení kvality ovzduší a pracovního prostředí;
 • pro monitorování průmyslových emisí;
 • pro kontrolu emisí vozidel a motorů.

Navíc LAT Centre může produkovat směsi:

 • s maticí metanu k reprodukci složení zemního plynu;
 • obsahující sloučeniny síry, zemní plyn a aromatické látky;;
 • pro kontrolu rafinérských plynů;
 • obsahující etylalkohol pro kalibraci alkohol testery;
 • pro kontrolu koncentrace vody v plynech.

 

SIAD Czech spol. s.r.o.

K Hájům 2606/2b

Praha - Stodůlky

15500

Česká republika

 

Tel.:+420 235 097 520

Fax: +420 235 097 525

E-mail: siad@siad.cz

Internet: www.siad.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU