banner
5 nejnovějších poptávek
Poptávka - Střešní FVE, bez dotace
Poptávka - Kartonové krabice
Poptávka - Elektrikářské práce, fotovoltaika, kabely, jistič, rozvaděč
Poptávka - Dodavatel obalových materiálů, dlouhodobá spolupráce
Poptávka - Hutní materiál nerez
5 nejnovějších nabídek
Výroba a prodej pryžových granulátů
Armatury, kulové kohouty, ventily
Výkup autovraků
Kabelové příslušenství - smrštitelné
STŘÍHAČKA BETONÁŘSKÉ SÍTÍ MAFIX 6000

Likvidace automobilu - Agentura D-K spol. s r.o.

12/09/2022

Důležité informace k likvidaci automobilu.

 

Pro bezproblémovou likvidaci Vašeho automobilu je nutné doložit, že vozidlo je Vaše.

 

  • občanský průkaz / řidičský průkaz / pas
  • velký technický průkaz

 

  • výpis z obchodního rejstříku nebo jiné oprávnění k podnikání
  • kopie dokladu o ukončení leasingu, je-li v technickém průkazu záznam o leasigové smlouvě

Pokud je majitel vozu nepřitomen, likvidaci může provést jiná osoba na základě plné moci nebo jiného právoplatného dokladu.

 

Automobil musí mít vyražené výrobní číslo (pokud je číslo nečitelné majitel musí podepsat čestné prohlášení, že vůz je shodný s automobilem, který je uveden v technickém průkazu).

Automobil může být v jakémkoliv stavu.

 

Novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech účinná od 1.5.2004 definovala povinnosti nakládání s autovraky v České republice a zahrnovala povinnosti vyplývající ze Směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, přičemž byl zaveden termín „vybrané autovraky“. Vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady specifikuje povinnosti pro nakládání s autovraky a následně s vybranými autovraky. Také zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění platných předpisů reaguje na povinnosti nakládání s autovraky.

 

Zákon ukládá majiteli vozidla, před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel provést tzv. ekologickou likvidaci vozidla a to ve schváleném zpracovatelském zařízení, ve kterém obdrží  protokol o ekologické likvidaci, který posléze poslouží jako potřebný podklad pro odhlášení z registru vozidel na příslušném úřadě.

 

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
Takové zařízení vám poté vystaví tzv. protokol o ekologické likvidaci, který má své dané náležitosti. Pokud si nejste jisti zda firma která vám likvidaci vozidla nabízí má k této činnosti náležitá povolení, máte možnost si ji prověřit na následujících stránkách MA ISOH (portál Ministerstva životního prostědí).

Pokud předáte vozidlo k likvidaci neoprávněné osobě ať již je to z důvodu vidiny zisku či neznalosti zákona vystavujete se nemalým problémům v budoucnu a to hlavně finančním.

 

O správném formálu likvidačního protokolu se můžete přesvědčit na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

 

 

 

Agentura D-K spol. s r.o.

Škroupova 53

Chrudim

53361

Česká republika

 

Tel.:+420 603 466 589, 604 749 149

Mob.:+420 603 466 589, 604 749 149

E-mail: info@desensky.cz

Internet: www.desa.cz

 

https://www.industry-eu.cz/firmy/agentura-d-k-spol-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU