banner
5 nejnovějších poptávek
Světlé palety CP3
Olověné autobaterie s elektrolyty
Dodavatel hutních materiálů
Zámečnická výroba + povrchová úprava částí
Poptávám stretch fólii v Jumbo rolích
5 nejnovějších nabídek
VOLNÁ KAPACITA! Drcení plastových výlisků
ASV 7-SET - „Kapesní“ akumulátorový šroubovák
Frekvenční měnič GD10-1R5G-S2-B; 1x230VAC; 1,5kW/ výstup 7,5A, 3x230VAC
HUTNÍ Materiál - ihned k prodeji!
STŘÍHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI SIMPLEX AL300

Minimalizace spotřeby technologické vody

02/12/2016

Technologické vody jsou v mnoha provozech nezbytným médiem pro zajištění výroby. Řada výrobních procesů vyžaduje značnou potřebu vody. Technologická voda je v mnoha případech ve výrobním procesu významně znečištěna a je jako odpadní voda vypouštěna do kanalizace, případně, při nesplnění limitů stanovených kanalizačním řádem, je likvidována jako kapalný odpad.

 

S vývojem evropských i světových trendů v nakládání s odpadními vodami vzrůstá legislativní, ekonomický i ekologický tlak na provozy, kde spotřeba vody představuje podstatnou část provozních nákladů. Tento stav nutí výrobní sféru nejen přehodnotit dlouholetou spotřebu vody, ale i způsob nakládání s technologickými vodami a hledat opatření, která sníží spotřebu technologické vody na minimum.

 

Zejména ve strojních provozech hygienické hledisko umožňuje uvažovat s recirkulací technologické vody. Podmínkou je zajistit účinné čištění použité technologické vody a snížit koncentrace polutantů, které v průběhu výrobního procesu technologickou vodu znečistí.

 

S úspěchem se daří zásadním způsobem snížit spotřebu technologické vody ve sklářských provozech. Výrobní lisy a brusné stroje jsou chlazeny vodou s přídavkem chladící emulze. Technologická voda je při těchto procesech kontaminována mazivy obvykle na bázi ropných a minerálních látek a jemnými částicemi obrusu skla. Vlivem teploty chladící vody po průtoku výrobním zařízením je podstatná část polutantů ve vodě v emulgované formě. Koncentrace C10-C40 ve vodě i při tzv. „ztrátovém“ způsobu využití chladící vody obvykle překračuje limitní hodnoty kanalizačního řádu. V případě recirkulace chladící vody v uzavřeném okruhu bez čištění by v krátké době došlo k poškození chladicího systému a zanesení potrubních rozvodů vody. Náklady na vodné a stočné by v případě „ztrátového způsobu“ hospodaření s vodou překročily reálné parametry rentability výroby.

 

Naše společnost již řadu let řeší projekty minimalizace spotřeby vody v různých výrobních odvětvích a čištění vysoce znečištěných průmyslových odpadních vod. Naše koncepce čištění technologické vody umožňuje dlouhodobě vodu recirkulovat v uzavřeném okruhu.

 

Základní parametry realizovaných projektů:

 

Sklárny Kavalier, a.s. – výroba varného skla

 • průtok chladící technologické vody ………………………..  100 m3/hod.,
 • koncentrace C10-C40  v chladicí vodě po průtoku výrobním zařízením …  15 – 25 mg/l,
 • uzavřený okruh technologické chladící vody včetně systému chlazení.

koncepce ČOV:

 • realizace mechanicko biologické ČOV s aerobním biochemickým rozkladem C10-C40 ,
 • mechanický stupeň: ručně stírané česle, vírový lapák písku,
 • biologický stupeň: aktivační nádrž s vloženými nosiči biomasy,
 • separace kalu: automatický mikrosítový bubnový filtr,
 • nepřetržitý provoz,
 • kontinuální čištění chladící vody,

efekty projektu:

 • 100% recirkulace chladící vody,
 • uzavřený okruh chladící vody,
 • ekonomická návratnost 15 měsíců.

 

 

 

 

AGC Automotive Czech a.s.Autoskla – broušení skla na přípravných linkách výroby autoskel

 • průtok chladící technologické vody ………………………..  40 m3/hod.,
 • koncentrace NL v chladící vodě po průtoku výrobním zařízením …  800 - 1000 mg/l,

koncepce ČOV:

 • chemické srážení a mikrofiltrace,
 • nepřetržitý provoz,
 • kontinuální čištění chladící vody,

efekty projektu:

 • uzavřený okruh technologické chladící vody,
 • 100% recirkulace chladící vody,
 • zachování vlastností chladící emulze,
 • ekonomická návratnost 1 rok.

voda_522

 

 

 

ABESS, s.r.o.

Türkova 828
Praha 4
149 00
Česká republika

Tel.: +420 233 313 086
Mob.: +420 720 180 028
Fax: +420 233 313 086
E-mail:
Internet:

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU