banner
5 nejnovějších poptávek
Olověné autobaterie s elektrolyty
Obrábění dle výkresové dokumentace
Kovovýroba
Zámečnická výroba, svařování
CNC obrábění
5 nejnovějších nabídek
Dvouobrátkový patkový elektromotor B3.
Balící linky - Ovinování palet
PC vytlačovací - čirá - 20 t.
HDPE vstřikovací , MFI 5-7 40 t tříděno na jednotlivé barvy
OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SPECIAL 42S

Mobilní úpravna vody UMUV

25/11/2016

 

vodaservis_300

 

  • Standardní provedení mobilní kontejnerové úpravny vody UMUV je chráněno v České republice u Úřadu průmyslového vlastnictví Užitným vzorem č. 15277.
  • UMUV - VHODNÁ K RYCHLÉMU NASAZENÍ V POSTIŽENÝCH OBLASTECH S PŘERUŠENOU DODÁVKOU PITNÉ VODY
  • Zařízení UMUV 1 bylo v roce 2006 dodáno i pro Armádu České republiky.

 

Novinky:
– v současnosti společnost VODASERVIS s.r.o. vyvinula malou mobilní úpravnu vody UMUV 01 s maximálním výkonem upravené    
    vody 400 litrů za hodinu. Umístění UMUV 01 na europaletu. Zařízení slouží nyní na HAITI v rámci humanitární pomoci.
– v přílohách naleznete anglický překlad technického listu k UMUV 01

Obecně:
UMUV je univerzální mobilní úpravna vody, která umožňuje úpravu vody z různých zdrojů podzemní i povrchové vody. Využívá vybraných technologií, které ve svém souhrnu umožňují zapojení v různých režimech provozu v závislosti na složení a charakteru vstupní vody na požadovanou kvalitu výstupní vody.

Technologické prvky úpravny vody tvoří integrovaný systém instalovaný ve standardním kontejneru (ISO 1C, apod.), umožňující její rychlé nasazení s minimálními náklady. Platí pro UMUV 1 až UMUV 15.

Standartně UMUV obsahuje - elektrický benzinový generátor, základní čerpadlo ze zdroje pro max převýšení 15 m, akumulaci čerpané vody, dávkovací systém chemikálií, filtraci, dvojitou desinfekci, výstupní akumulaci upravené vody 400 l a čerpadlo s tlakovou nádobou pro výtlak do max 20 m, sestavu odběrných kohoutků. Trubní propojení je provedeno standartně z nerezového materiálu AISI 1.4301. Dle požadavku zákazníka lze provést v plastovém PVC U.

Úpravna vody ze surové vody odstraňuje nerozpuštěné látky, železo, mangan, hliník, huminové látky, barvu , zákal ionty NH4 a těžké kovy (Pb, As, Cd). Částečně agresivní CO2,
α - aktivitu a radon. Pro odstranění vysoké solnosti vody (brakická, mořská) lze doplnit stávající zařízení o reverzní osmózu.

Tato úpravna je určena k rychlému nasazení v postižených oblastech, nebo při použití ozbrojenými složkami pro zásobování týlu, polních nemocnic, či jiných podobných zařízení.

Využití:

  • armáda - týlová oblast, ve vojenských polních táborech, při cvičeních nebo při nasazení v rámci vojenských mírových misí, odmořovacích činností v rámci ženijní činnosti;
  • humanitární pomoc – při humanitárních zásobovacích akcích, v táborech pro uprchlíky, zásobování pitnou vodou v kontaminovaných, zamořených oblastech;
  • civilní ochrana – jako pevná součást integrovaného záchranného systému. Nasazení zejména při živelných pohromách, zemětřeseních nebo záplavách, při kontaminaci tradičních zdrojů pitné vody, při narušení místní infrastruktury, při ekologických a přírodní katastrofách apod.
     

 voda_504

 

VODASERVIS

Jamská 2362/53
Žďár nad Sázavou
591 01
Česká republika

Tel.: +420 566 620 587
Mob.: +420 724 367 929
E-mail:
Internet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU