banner
5 nejnovějších poptávek
Stavební práce - pokládka vinylové dlažby
Poptáváme plastové odpady PE film
Malířské práce
Stavební práce - dlažba
Poptáváme manipulátor s min. zdvihem 6-7m
5 nejnovějších nabídek
Zakázková kovovýroba
nabídka služeb průmyslové čištění hal, budov a strojů, výmalba, nátěry
Prace
OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SPECIAL 32S
Zabýváme se prodejem návleků na MOPY, rozmýváků a žínek

Moderní výroba je základ - HAAS+SOHN Rukov s.r.o.

27/06/2020

 

 

Dovolte nám představit dalšího člena vedení firmy – Martina Baráta, výrobního ředitele. Od července 2012 se pod jeho taktovkou vyrábějí kamna v HAAS+SOHN Rukov. Přišel k nám z oblasti automotive a nově zaváděné procesy nesou tento rukopis. Položili jsme mu několik otázek.

 

 

 

Jak se za dobu vašeho působení změnila výroba – procesy, technologie, konstrukční řešení?

V době, kdy jsem do firmy HAAS+SOHN Rukov nastupoval, připomínaly výrobní procesy nejednotný celek, kdy jednotlivá výrobní střediska si, v podstatě, zajišťovala materiál a informace sama. Teprve zavedením logistiky, která „externě“ zajišťovala pohyb materiálů, zakázek a obalů, se začaly procesy více jednotit a více se soustředit na efektivitu a kvalitu. Díky tomu jsme byli také schopni od základů změnit princip montáží, kdy bez logistiky nebylo možné montážní linky standardizovat a dosáhnout jejího efektivního využití.

Také logistika umožnila zvýšení flexibility výroby a to především jako reakci na úplně jinou produktovou strukturu, kdy produkty velkosériového charakteru nahradily produkty s menším obratem, ale zato v širší variabilitě. Také nástup, teď už vlajkových produktů, peletových kamen nás přinutil k úplně jinému, doposud neznámému, systému montáží s využitím elektronických prvků apod.

Dalším stupněm zefektivnění výroby byla kompletní digitalizace přenosů informací, jako jsou informace o plánu, kvalitativní požadavky, aktuální výkresová dokumentace apod.   

 

Jsou technologické změny či změny ve výrobě odrazem chování a požadavků ze strany zákazníka? Má na to vliv i stále zmiňovaný Průmysl 4.0?

Samozřejmě, jak jsem již vzpomněl, tak změnou produktové škály, přichází u nás ke kontinuálnímu přizpůsobování všech procesů ve výrobě - od skladování materiálů až po samotné balení hotových výrobků. Nechci příliš konkretizovat, jelikož tolik prostoru zde nemám, ale myslím, že toto se děje ve většině výrob našeho charakteru a my v tomto určitě nemůžeme být výjimkou.

Tyto nároky na změny se netýkají jen samotných procesů, ale i strojů, zařízení a technologií. Typickým příkladem toho je v naší společnosti velká investice do nové lakovny, kde jsme museli reagovat nejen na zvýšené kvalitativní požadavky koncových zákazníků, ale i na zpřísnění legislativních požadavků a to především v oblasti životního prostředí.

Jestli je tento všeobecný jev směrem k „Průmyslu 4.0“, to nedokáži posoudit, jelikož jeho definice je předmětem debat, ale určitě je naše společnost připravena i do budoucna více využívat automatizace a robotizace. Uvidíme, co přinesou další roky a desetiletí.

 

V listopadu 2019 prošla firma úspěšně certifikací na ISO 9001 a 14001, Byly pro to nutné výrazné změny ve výrobě?

Určitě je získání těchto certifikátů důkazem toho, že je naše společnost silná v systémech řízení a je to, více méně, nějaké oficiální vyhodnocení naší kontinuální snahy posouvat naši společnost moderním směrem. I když jsme si byli jisti, že naše procesy již delší dobu tyto standardy splňují, nebrali jsme certifikaci na lehkou váhu, tak jako jsme nebrali na lehkou váhu splněné audity některých našich významných zákazníků, kteří jsou v tomto směru naprostou světovou špičkou.

 

Co lidé a jejich kvalita? Mění se nějak kvalita lidí, přístup k práci za poslední roky? Obzvláště v době dařící se ekonomiky a téměř nulové míry nezaměstnanosti? Změnilo se to nějak v době koronaviru?

Abych pravdu řekl, toto téma je spíš na psychologa nebo sociologa. Pokud bych to měl vztáhnout na mé 15let zkušenosti v managementu, tak hodnocení nastupující generace nebude příliš pozitivní. Úkolem každého manažera je, umět na tento stav reagovat a přizpůsobit procesy tak, aby se minimalizovaly ztráty způsobené nekvalitou absolventů středních škol a vysokou fluktuací způsobenou nízkou nezaměstnaností a bojem o každou kvalitní pracovní sílu.

Co se týče fenoménu „Covid-19“, tak si nejsem jist, a jsem dokonce přesvědčen, že tuto situaci nezlepší. Můžu jen doufat, že by to mohlo přispět k lepší pozici opravdu kvalitních pracovníků.

Jen bych chtěl k této otázce na závěr dodat, že kvalitní pracovníci a lidé jsou ve všech generacích a nekvalitní taktéž. Jen mám pocit, že nejsme schopni s nimi pracovat již od útlého mládí.

Co říci závěrem?

Určitě bych rád touto cestou poděkoval našim zaměstnancům za to, jak jsme dokázali zvládnout krizi tohoto roku po všech těch omezeních a zůstali nám věrní.

 

 

HAAS+SOHN Rukov s.r.o.

Nádražní 260

Jiřetín pod Jedlovou

407 56

Česká republika

 

Tel.:+420 412 332 909

Mob.:+420 725 997 742

E-mail: martin.sazama@haassohn.com

Internet: www.haassohn-rukov.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/haas-sohn-rukov-s-r-o-kooperace

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU