banner
5 nejnovějších poptávek
Obráběné díly, výroba dle výkresové dokumentace
Hydraulický vstřikovací lis na plasty
Hutní materiály
Zámečnické práce
Uskladnění bio lupiny, loupání lupiny, 50 tun
5 nejnovějších nabídek
Brusný kotouč na hliník
NAFTOVÉ INFRAČERVENÉ TOPIDLO XL9 E
Barevný Masterbatch
Zvýhodněná nabídka nového lisu za skladovou cenu !!!!
Opravy a servis obráběcích strojů

Neviete si poradiť s GDPR? Absolvujte kurzy v TÜV SÜD Akadémii

08/11/2017

 

Najväčšia európska regulácia v ochrane osobných údajov za posledných 20 rokov známa pod skratkou GDPR sa dotkne takmer každej firmy na Slovensku. Hoci začne platiť až v máji budúceho roka, pre jej rozsah je dôležité, aby ste s prípravou a najmä vzdelávaním začali už dnes.

Môžete na to využiť viacero foriem:

  • E-learningový kurz pre manažérov alebo administratívnych pracovníkov spracúvajúcich osobné údaje.
  • Kurz certifikovaného koordinátora pre zosúladenie firmy s GDPR zameraný na výklad nariadenia, oboznámenie sa s implementačným procesom, právnymi a technickými požiadavkami.
  • Vzdelávanie zodpovedných osôb, tzv. DPO (Data Protection Officer-ov).

„Každý zamestnanec firmy, ktorý prichádza do styku s osobnými údajmi by mal vedieť, aké sú jeho povinnosti podľa nariadenia GDPR. Neznalosť a nekonanie môže mať pre firmu až likvidačné následky. Najčastejšie bezpečnostné incidenty vznikajú práve z nedostatočného povedomia o legislatíve a pravidlách. Keďže GDPR prináša menšiu revolúciu v oblasti ochrany dát, vzdelanie v tejto oblasti považujem za absolútne kľúčové,“ upozorňuje audítorka TÜV SÜD Slovakia Katarína Heiserová.

Pokuty za nedodržiavanie požiadaviek nariadenia môžu dosiahnuť až 20 miliónov eur alebo 4 % z celosvetového obratu firmy.

Online vzdelávanie

E-learningový kurz je určený pre manažment a zamestnancov. Obsahuje praktické informácie. „E-learning dáva základné povedomie o nových pravidlách. Účastníci kurzu získajú potrebný prehľad o tom, ktoré z požiadaviek GDPR sa týkajú priamo ich firmy a aké náročné to pre nich bude, ako vlastne začať s prípravou a ako nastaviť implementačný plán,“ vysvetľuje Heiserová.

E-learningový kurz v jednotlivých kapitolách rozoberá najdôležitejšie oblasti nariadenia, popisuje, ako predísť chybám pri spracúvaní osobných údajov, aké riziká vznikajú pri ich úniku a aké kroky vtedy zvoliť, či ako kontrolovať a odhaľovať riziká spojené s ochranou osobných údajov. Po absolvovaní záverečného testu získajú účastníci online kurzu certifikát – potvrdenie od TÜV SÜD o úspešnom oboznámení sa s nariadením.

Vyskúšajte si e-learningový kurz

Certifikovaný koordinátor pre zosúladenie firmy s GDPR

  1. Okrem online vzdelávania môžu firmy využiť aj 2-dňový kurz. Účastníci sa oboznámia s tým, ako procesne, právne a technicky nastaviť ochranu spracovávaných osobných údajov. Je pripravený na mieru pre tých, ktorí sú vo firmách určení pre zosúladenie firmy s nariadením GDPR.
  2. Počas kurzu sa naučíte pochopiť pravidlá a dozviete sa ako krok po kroku zosúladiť firmu s GDPR a zaistiť kontinuálnou ochranou osobných údajov. Školiteľmi sú špecialista na implementáciu GDPR a renomovaný právnik.
  3. Súčasťou kurzu sú študijné materiály, GDPR návod implementácie a certifikát o absolvovaní kurzu.


  4. Viac informácií o kurze certifikovaného koordinátora pre zosúladenie firmy s GDPR

Vzdelávanie zodpovedných osôb – DPO

Nariadenie GDPR určuje vybraným subjektom povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu za spracovávanie osobných údajov, takzvaného Data Protection Officer. Ide o týchto prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje:

  • Všetky orgány verejnej moci a verejnoprávnych subjektov s výnimkou súdov,
  • Prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí pravidelne a systematicky monitorujú dotknuté osoby vo veľkom rozsahu,
  • Prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov.

Podľa odhadov EÚ bude potrebných viac ako 75 000 DPO, teda odborníkov na ochranu osobných údajov. Zodpovednou osobou môže byť zamestnanec v rámci podniku alebo zodpovedná osoba určená pre skupinu subjektov.

Pre vzdelávanie DPO ponúka TÜV SÜD Slovakia 3-dňové školenia, ktoré spĺňajú prísne medzinárodné požiadavky TÜV SÜD Group a sú v súlade s akreditáciou ISO/IEC 17024. Výsledkom kurzu je certifikačná skúška a vydanie certifikátu pre DPO.

 

Viac informácií o kurze zodpovedných osôb, tzv. DPO (Data Protection Officer-ov).

Preukázanie súladu firmy s nariadením GDPR

Podľa nariadenia GDPR musia firmy preukázať súlad s novými požiadavkami auditom alebo kódexom správania.

 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jášíkova 6

Bratislava

821 03

Slovensko

 

Tel.:+421 248 291 271

Mob.:+421 902 929 160

Fax: +421 248 291 266

E-mail: sykora@tuvslovakia.sk, tuvslovakia@tuvslovakia.sk

Internet: www.tuv-sud.sk

http://www.industry-eu.cz/firmy/tuv-sud-slovakia-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU