banner
5 nejnovějších poptávek
Dodávka zvedáků
Veřejné WC
Vybudování spisovny
Výměna dožilých osvětlovacích těles
Dodávka olejů, maziv a dalších produktů
5 nejnovějších nabídek
Certifikáty - Schwer Fittings
H2-lok šroubení se dvěma svěrnými prstenci
Chemie pro čistění vod
Balící linky - Ovinování palet
Nabídka - permanentní magnety - feritový blok - 19,8x15,2x6 (MA) mm

OPRAVY A MODERNIZACE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ - UNIOS SERVIS s.r.o.

08/09/2020

Opravy a modernizace obráběcích strojů

 

 

OPRAVY A MODERNIZACE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

Na provoze firmy v Lipníku nad Bečvou provádíme střední a generální opravy strojů (včetně nového laku, ovládání, elektroinstalace, revizní zprávy elektro, protokolu přesnosti a prohlášení o shodě), modernizace obráběcích strojů, montáže digitálního odměřování polohy, návrhy a stavby elektrorozvaděčů dle aktuálních norem.

 
 
UNIOS SERVIS

K opravám v rozsahu GO dodáváme veškerou potřebnou dokumentaci – od nových elektroschémat pro nový menší elektrorozvaděč umístěný na zadní části rychlostní skříně, po protokol přesnosti dle výrobce, revizní zprávu elektro a prohlášení o shodě.

Rozsah generální opravy (GO) - hrubý popis prací

Mechanická část:

 • demontáž stroje na podskupiny, očištění, příprava
 • přebroušení a zaškrabání všech vodících ploch – lože, suporty, vřeteník, koník
 • odstranění starého laku, tmelení a nový lak odstín Ral
 • oprava vodících klínů suportů, přebroušení a zaškrabání přítlačných lišt, oprava mazacích drážek
 • egalizace / výměna pohybových šroubů a výroba nových matic
 • kompletní oprava nožové hlavy včetně dosedací plochy a středícího segmentu, nové upínací šrouby
 • přebroušení kuželu a čela vřetene – oprava uložení – výměna ložisek
 • zaškrabání vřeteníku, suportů na rovinnost a kolmost
 • oprava uložení pinoly koníku, výroba a výměna pinoly koníku, zaškrabání a ustavení na osu
 • oprava všech stupnic a noniusů, včetně výroby nových štítků stroje
 • kompletní demontáž všech komponentů převodové, suportové a závitové skříně, nátěr oleji odolnou barvou, výměna ložisek, kontrola, proměření, přebroušení nebo výměna ozubených kol a hřídelí skříní, oprava mazání, výměna rozvodů, kompletace
 • výroba nových vodících tyčí, včetně opravy uložení a ovládacích nábojů
 • oprava chlazení včetně nových rozvodů, doplnění a oprava všech krytů, van a kapotáží
 • výroba nových stěračů vodících ploch
 • výroba a osazení stroje sklopným krytem sklíčidla včetně funkce nouzového zastevení stroje
 • nákup a montáž nového sklíčidla včetně nové příruby
 • kompletace stroje, funkční zkoušky

Elektro:

 • zpracování projektu včetně funkce brždění
 • výroba a instalace nového el. rozvaděče včetně kabeláže a propojení
 • osazení stroje rozvaděčem a novými ovládacími prvky
 • bezpečnostní snímač krytu, osazení stroje bezpečnostními tlačítky Total Stop s funkcí nouzového zastavení
 • nové LED osvětlení, zásuvka na rozvaděči pro napájení odměřování
 • výměna ložisek, včetně proměření vinutí všech elektromotorů a čerpadel
 • nákup a montáž digitální indikace polohy

Předání:

 • technická přejímka na provoze zhotovitele předání na protokol přesnosti
 • po TP finální lak a osazení novými štítky, expedice
 • možnost dopravy, výměny strojů – odvoz Vašeho starého stroje.
 • po ustavení stroje na místo možnost výjezdu servisních techniků na uvedení stroje do provozu (vyvážení stroje, doplnění olejových náplní, předání na protokol přesnosti)

Ke stroji bude po opravě dodáno:

 • předávací protokol, protokol přesnosti,
 • elektro dokumentace vč. výchozí revizní zprávy
 • návod k obsluze a údržbě stroje
 • návod na obsluhu a údržbu digitální indikace

Možnost doplnění stroje o příslušenství: luneta pevná, pohyblivá, kuželové pravítko, lícní desku aj.

FU10
shadow
S32
shadow

 

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU