banner
5 nejnovějších poptávek
Obnova chlazení
Oprava zdravotechniky
Kanalizační a vodovodní přípojka
Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ
Opravy a udržovací práce na objektech pavilonů
5 nejnovějších nabídek
STŘIHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SIMA CEL-36P
Soustruh S50 CNC (ZPS Zlín) GO mechanické části ukončena 9/22
VOLNÁ KAPACITA ! NA VÝROBU VSTŘIKOVACÍCH FOREM
Barevné struny ABS, ABS-T, PLA, PET-G
Provádíme ochranný nano nástřik vnitřních a venkovních ploch.

Paketovací lisy od PRACOVNÍ STROJE TEPLICE spol. s r. o.

04/09/2019

 

 

V základním výrobním sortimentu těchto strojů jsou paketovací lisy na zpracování obvyklého lisovatelného odpadu. Tyto paketovací lisy se tak používají k zhutňování papíru, lepenkových krabic, PET lahví, umělých folií z obalů, odpadu textilních látek ze stříhacích lisů, odpadu ze zpracování molitanu atp.  Robusní provedení lisovacích komor a vodorovné vedení lisovacích beranů svislými vodícími tyčemi je zárukou bezporuchového využití strojů.  Vodící tyče jsou vedeny v bezúdržbových pouzdrech. Řízení ovládání lisů je naprogramováno v automatech Crouzet – Millenium a bezpečnost je zajišťována bezpečnostními moduly Preventa.

Podle velikosti balíků a lisovací síly od 63 kN do 500 kN najdou tyto lisy uplatnění v sběrných dvorech odpadů, v třídírnách, v průmyslu při likvidaci obalů a technologického odpadu z výroby, ve velkých prodejnách.

Zvláštním sortimentem jsou paketovací lisy na balení textilu v třídírnách textilu. Tyto lisy umožňnují balíky textilu zabalit do ochranných folií.

Za využití principu malých vodorovných paketovacích lisů na balení textilu je v sortimentu zařízení na výrobu slisované  a do polyetylénového pytle zabalené cupaniny z desek skelné vaty. Vyráběné balíky mají požadovanou hmotnost danou vážením vsázky do lisovací komory.

Doplněním  vertikálních paketovacích lisů na balení textilu s výsuvnou komorou plnícími pásy je možno zhutňovat a balit  i cupaninu textilního a jiného odpadu do objemných balíků

Pro zpracování kovového odpadu jsou určeny  horizontální  lisy s lisovací sílou až 1500 kN, které vyhovují potřebám zhutňování objemu drobného kovového odpadu  v lisovnách a podobných provozech.

Dalším sortimentem jsou  lisy na likvidaci plechových sudů.

Na základě požadavku navrhneme hydraulický paketovací lis pro nasazení v technologickém procesu zvláštní manipulace s lisovatelným materiálem.

Více informací k článku najdte zde

 

 

 

PRACOVNÍ STROJE TEPLICE spol. s r. o.

Důlní 106

Teplice

415 10

Česká republika

 

Tel.:+420 417 560 679

Mob.:+420 602 168 330, 602 421 602, 728 496 305

E-mail: info@pracovnistroje.cz

Internet: www.pracovnistroje.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/pracovni-stroje-teplice-spol-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU