banner
5 nejnovějších poptávek
Poptávka - Máme zájem položení střešní krytiny na domech
Poptávka - Dřevěné pelety
Poptávka - Oprava ploché střechy, natěračské práce
Poptávka - Zateplovací práce kolem celého domu, zateplení RD, stovky m2
Poptávka - Zateplení fasády, perlinka, stěrka, penetrace, tepelně izolační fasáda
5 nejnovějších nabídek
Použité oktabíny k prodeji
Diamantová tělíska Rockwell a Vickers
Filtrační písky
ForMIG 220
PICOMIG 180 multifunkční invertor

Pohoda plus EasyTechnology - TD-IS, s.r.o.

06/02/2024

 

 

Pohoda plus EasyTechnology

 

Jste výrobní firma, jako účetní software používáte POHODU a potřebujete sledovat detailněji vaši výrobu, připravovat kalkulace výrobků do nabídek, zaplánovat zakázku ještě před akceptací abyste zjistili, zda jste schopni dostát kapacitně i časově svému závazku? Tyto a další pokročilé funkce pro řízení a plánování výroby nabízí řešení EasyTechnologyIntegrace EasyTechnology s POHODOU společnosti Stormware s.r.o., se osvědčilo u mnoha našich zákazníků. Můžete ho mít také ….

 

EasyTechnology – pohodové řízení vaší složité výroby

EasyTechnology (ET) je komplexním systémem zajišťujícím správu a řízení výroby, včetně potřebných podpůrných komponent, jako jsou součásti/kusovníky, technologické postupy, dále nářadí/stroje a skladové hospodářství. Jedinečnou a unikátní vlastností systému je přímé provázání se systémem EasyArchiv (DMS/PLM).

Systém je primárně určen pro výrobce na zakázku, a to zejména pro nástrojárny, strojírenské výroby, kovovýroby, výrobu strojů, nábytku, oken, technického skla a další odvětví. Tito zákazníci požadují krátké průběžné doby dodávek se současným zajištěním vysokých kvalitativních nároků.

Vzhledem k široké konfigurovatelnosti je ET určen pro nasazení jak v malých, tak ve středních a velkých firmách. Na jednoduchost systému byl od počátku kladen maximální důraz.

 

Integrace EasyTechnology s Pohodou

Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1

Integrace je realizována přímým propojením databází obou programů, díky propojení na úrovni databáze je dosaženo okamžitého přenosu dat z EasyTechnology do POHODA, z POHODA jsou data přenášena v určitém časovém intervalu (obvykle 5 minut). Před editací v EasyTechnology je záznam vždy nejprve aktualizován vůči POHODA.

 

 

Různé agendy programu POHODA mohou být propojeny obousměrně (EasyTechnology <-> POHODA), případně jen jedním směrem (EasyTechnology -> POHODA / POHODA -> EasyTechnology), a to dle potřeb zákazníka.

 

Hlavní přínosy pro uživatele
 • Vaše účetní nemusí měnit systém, na který je zvyklá.
 • Získáte okamžitý přehled o plnění zakázek – přesná evidence výroby a nákladů na ni.
 • Vytíženost strojů, prostoje, opravy, dohledání konkrétního stroje, dělníka, materiálu pro jakoukoliv operaci zpětně dle požadavků odběratelů.
 • Neomezená možnost customizace – v menších firmách nedocenitelné.
 • Bezpečné přílohy – každému objektu ET lze připojit libovolný počet dokumentů a formátů (office, PDF, CAx modely, výkresy), které dále spravuje EasyPLM.
 • Systém barev pro rychlou orientaci. V praxi to znamená, že např. na první pohled vidíte, kterých položek si nemusíte všímat (zelená – hotovo, vyfakturováno), na které pozor (žlutá – blíží se termín) a problém (červená – zakázky po termínu).
 • Kapacitní a materiálové plánování.
 • Generování materiálových požadavků – automatizované objednávání přímo na zakázku.
 • Použité technologie čárových kódů maximálně zjednoduší vkládání dat. Například přihlašování a odhlašování práce provádí dělníci čtečkou čárového kódu.
 • Zadání počtu vyrobených kusů v sériové výrobě lze provádět přímou komunikací s přesnou váhou, propojenou na řídící systém výrobního stroje apod. Tímto způsobem se navíc eliminuje riziko chyb způsobených “uklepnutím” na klávesnici.
 • Pohoda BI a EasyTechnology – data z účetnictví i výroby v kostce.

 

 

 

TD-IS, s.r.o. 

Sladkovského 43

Plzeň

32600

Česká republika

 

Tel.:+420 377 441 025

Mob.:+420 724 301 741

Fax: +420 373 730 303

E-mail: jana.maresova@td-is.cz

Internet: www.td-is.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/td-is-s-r-o 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU