banner
5 nejnovějších poptávek
Obnova chlazení
Oprava zdravotechniky
Kanalizační a vodovodní přípojka
Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ
Opravy a udržovací práce na objektech pavilonů
5 nejnovějších nabídek
STŘIHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SIMA CEL-36P
Soustruh S50 CNC (ZPS Zlín) GO mechanické části ukončena 9/22
VOLNÁ KAPACITA ! NA VÝROBU VSTŘIKOVACÍCH FOREM
Barevné struny ABS, ABS-T, PLA, PET-G
Provádíme ochranný nano nástřik vnitřních a venkovních ploch.

Profily ocelové uzavřené svařované speciální od CZ FERRO - STEEL, spol. s r.o.

09/07/2019

 

 

Uzavřené podélně svařované profily speciální se vyrábějí z pásové oceli válcované za tepla nebo za studena. Pro svařování se používá vysokofrekvenčního proudu s indukčním přenosem proudu na povrch profilu, který zaručuje dokonalé provedení homogenního svaru s minimálním přechodovým pásmem. Kvalitativní parametry svařovaných profilů jsou uvedeny v příslušných normách ČSN. 

Specifikace:

Profily ocelové uzavřené svařované speciální jsou dodávány podle příslušných norem ČSN uvedených u rozměrových tabulek.

 

Jakost materiálu:
Nabídka ocelí dle:

EN 10305-3 E155,E190,E195,E220,E235,E260,E275,E320,E355,E370,E420
EN 10305-5 E155,E190,E195,E220,E235,E260,E275,E320,E355,E370,E420
ČSN 11320,11343
DIN St12, USt34-2
GOST 08kpProfil a rozměrová tabulka:
ke stáhnutí 

 

Povrch:

Profily se dodávají podle použitého výchozího materiálu s povrchem:

  • okujeným
  • lesklým

Na povrchu jsou dovoleny vady a rýhy, které nepřekročí mezní úchylky tolerance síly stěny. Vnější výronek po svaření je odstraněn, svar může být na vnějším povrchu znatelný, vnitřní výronek ve výšce podle normy v závislosti na tloušťce stěny.

 Mezní úchylky rozměrů:

Rozměry A, B, C Mezní úchylky
nad [mm] do [mm] vnější rozměr [mm] tloušťka stěny [mm] přímost [mm/1m]
- 50 ± 0,5 t ± 10% 3
50 100 ± 1,0 t ± 10% 3
100 výše ± 1,2 t ± 10% 3Délky a tolerance délek:

Označení Délky [m] Tolerance [mm]
Výrobní 4 - 7  
Přibližné 4 - 7 ± 500
Přesné 4 - 7 + 100
Servisní 0,3 - 2 ± 0,5

Konce profilů jsou dodávány, pokud není dohodnuto jinak, s otřepy po řezu v rozsahu síly stěny. 

Balení a označování:

Profily se dodávají ve svazcích o hmotnosti do 2000 kg, vázány cyklopáskou. Každý svazek je označen štítkem s údaji:

  • rozměr
  • jakost oceli
  • délky
  • číslo tavby
  • množství v kg, dle požadavku v m, počet kusů
  • odběratel

Profily jsou po dohodě po dobu přepravy k odběrateli chráněny proti atmosférické korozi vrstvou konzervačního prostředku. Dodávky profilů jsou závislé na celkově poptávaném množství, dodávky a podmínky je nutné předem projednat.

 

 

 

 

CZ FERRO - STEEL, spol. s r.o.

2. května 1548

Napajedla

763 61

Česká republika

 

Tel.:+420 577 941 187, 577 941 446

Fax: +420 577 941 043

E-mail: obchod@czferrosteel.cz

Internet: www.czferrosteel.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/cz-ferro-steel-spol-s-r-o

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU