banner
5 nejnovějších poptávek
Poptáváme LDPE vstřikovací
Zámečnické práce
Výroba plast
CNC obrábění
Hutní materiály
5 nejnovějších nabídek
Brusný kotouč na hliník
NAFTOVÉ INFRAČERVENÉ TOPIDLO XL9 E
Zvýhodněná nabídka nového lisu za skladovou cenu !!!!
Barevný Masterbatch
Plnič / Filler Masterbatch

PYROLÝZA ( termická depolymerizace ) - materiálové využití odpadů od společnosti ENRESS s.r.o.

10/04/2018

 

 

V současné době se upřednostňuje materiálové využití odpadů před jeho energetickým využitím. Velmi perspektivním způsobem materiálového, ale i energetického využití odpadů se jeví jeho termická depolymerizace – pyrolýza. Termická depolymerizace (pyrolýza) organických materiálů je fyzikálně chemický endotermický proces, který vzniká v anaerobních prostředí v různých fázích při teplotách v rozsahu od 300 do 2.000°C. Tyto teploty přesahují limity chemické stability organických sloučenin, dochází při nich k jejich štěpení a ke vzniku nízkomolekulárních produktů a pevného zbytku. Tento způsob využití nabízí ekologicky i ekonomicky atraktivní metodu zpracování tuhých komunálních a průmyslových odpadů, jako jsou odpadové pneumatiky, odpadové polymery, vysušené kaly z ČOV a další různé typy organických materiálů a biomasy. Během procesu depolymerizace se štěpí uhlovodíkové řetězce a uvolňují se procesní produkty s relativně nízkou molekulární hmotností, které lze dále využít jako paliva, nebo jako zdroj cenných chemických sloučenin. Anorganický inertní materiál (popel, kovové materiály, saze) zůstane jako tuhý zbytek po depolymerizaci relativně nezměněný a může se proto dále recyklovat pro další praktické použití.

Navrhujeme a vyrábíme depolymerizační jednotky zásadně s elektrickým odporovým, nebo indukčním ohřevem. Převládá vždy environmentální aspekt. Indukční ohřev skýtá možnost autonomního provozu vlastní pyrolýzy ve spojení s vlastní periferií energobloku mikroturbínou pro výrobu elektrické energie a přes spalinový výměník taktéž tepelné energie..

V našem řešení doporučujeme prioritně využít získaný procesní plyn pro vlastní energetické nároky provozu depolymerizační technologie, neboť jeho další využití je vzhledem k velmi omezené možnosti stlačit jej, nebo skladovat jen velmi obtížné. Z tohoto hlediska je uplatnění získaného procesního oleje daleko jednodušší, v základní verzi např. jako čím dál výhodnější obchodní artikl k prostému prodeji, v případě zájmu k dalšímu zpracování.

Výsledek energetická bilance provozu technologie pyrolýzy, která zohledňuje, např. maximální ztráty při vlhkosti vstupního materiálu, ztráta prostupem tepla přes izolaci retorty, ztráta kondenzačním teplem oleje, ztráta tepla při chlazení plynu, ztráta tepla při chlazení oleje z kondenzační teploty na teplotu okolí, ztráta tepla při chlazení uhlíkového inertního zbytku a minimální účinnosti zařízení energobloku a je při použití indukčního ohřevu reaktoru přebytkový, tzn. že praktický provoz navrhované technologie je energeticky soběstačný a mírně přebytkový stran elektrické energie a výrazně přebytkový stran získané tepelné energie, využitelné pro další potřeby provozovatele, např. vytápění, nebo chlazení.

 

Energetická soběstačnost naší navrhované a konstruované technologie termické depolymerizace (pyrolýzy) je velmi důležitým aspektem při posuzovaní ekonomické stránky projektu. Máme však za to, že environmentální přínos realizace takovéhoto provozu je v dnešní době významově důležitější než všechny ostatní hodnotitelné faktory.

 

Vyhotovíme projekt, pomůžeme při schvalovacím procesu, vyrobíme a dodáme depolymerizační technologii (pyrolýzy) pro daný typ materiálu ve výkonovém rozsahu od 50 do 1.000 kg/hod., pro vyšší výkony navrhneme paralelní uspořádání reaktorů se některými společnými periferiemi.

 

 

Možná sestava technologie termické depolymerizace materiálů s výkonem 8.000 kg/hod. včetně olejového a plynového hospodářství a soustavy energobloků.

 

ENRESS s.r.o.

V zářezu 4

Praha

15800

Česká republika

 

Tel.:+420 733 710 631

Mob.:+420 733 710 631

E-mail: office@enress.eu

Internet: www.enress.eu

http://www.industry-eu.cz/firmy/enress-s-r-o

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU