banner
5 nejnovějších poptávek
Kovovýroba, zámečnické práce viz příloha
Povrchová úprava dílů
Dodávka hydraulické ruky s drápákem
Dodavatel dveří
Zhotovení stavebních a zednických prací v bytě
5 nejnovějších nabídek
0,18kW / 2800 IE1 GLEJ 63 B2 brzdový motor
Portálové obráběcí centrum FREP-D 20×40 A
Obráběcí centrum typ FFЕQ 100-R/A6
NAFTOVÉ INFRAČERVENÉ TOPIDLO XL9 E
HYDRAULICKÝ AGREGÁT 22 kW

Reliability – Made by Schaeffler: vyšší spolehlivost pro větrné elektrárny

22/01/2017

 

schaeffler_300_02

 

Reliability – Made by Schaeffler: vyšší spolehlivost pro větrné elektrárny

 

Hospodárné větrné elektrárny potřebují spolehlivé komponenty. Jako jeden z předních světových dodavatelů valivých ložisek i jako partner, který se v této oblasti spolupodílí na vývoji, vyrábí společnost Schaeffler již více než 30 let uložení pro větrné elektrárny. Díky tomuto rozsáhlému know-how má Schaeffler odpovídající řešení ložisek pro každou větrnou turbínu a nabízí ucelenou koncepci, umožňující další zvýšení spolehlivosti větrných elektráren.
Valivá ložiska hrají v konstrukci větrných turbín klíčovou roli. V posledních letech se podstatně zvýšily požadavky kladené na spolehlivost komponent větrných elektráren, ať už se nacházejí na pevnině, nebo na moři. Růst výkonu těchto elektráren až na úroveň několika megawattů vede ke stále vyššímu zatížení jejich komponent různými silami a momenty. Současně platí, že odstávky a provádění údržby především zařízení instalovaných na moři přinášejí stále vyšší náklady.

Schaeffler Wind-Power Standard (WPOS)
Standard pro větrné elektrárny společnosti Schaeffler zohledňuje rostoucí požadavky na spolehlivost zařízení a komponent používaných ve větrných turbínách. Tento nejvyšší kvalitativní standard výrobků a procesů zaručuje celosvětově optimální kvalitu a spolehlivost a uplatňuje také v oblasti větrné energie stejná měřítka jakosti, jaká už byla úspěšně zavedena v automobilovém průmyslu nebo v letectví a kosmonautice.

Abychom tyto vysoké standardy zajistili, sázíme v rámci celého procesního řetězce a v těsné spolupráci se svými zákazníky a dodavateli na vyladěné a transparentní procesy, definované řízení změn, přísnou kontrolu kvality a rozsáhlou dokumentaci. Cílený rozvoj dodavatelů je zárukou nejvyšší úrovně kvality od samého začátku, například pokud jde o jakost použité ocele. Společnost Schaeffler tak spolu se zákazníky vyvíjí optimální řešení pro každé místo uložení. Výrobky značek FAG a INA, které odpovídají standardu pro větrné elektrárny společnosti Schaeffler, nesou označení WPOS.

Slogan „Spolehlivost – Made by Schaeffler“ zde dostává ještě hlubší význam. Vedle tohoto standardu pro větrné elektrárny zavedla společnost Schaeffler i další opatření ke zvýšení spolehlivosti větrných elektráren.

Optimální navrhování pomocí moderních výpočetních a simulačních programů
Zárukou optimálních návrhů větrných elektráren jsou kromě dlouholetých zkušeností a komplexního know-how specialistů společnosti Schaeffler především používané moderní výpočetní a simulační programy. Společnost Schaeffler přitom bere v úvahu celý systém – od jednotlivého valivého ložiska a jeho součástí přes připojovací konstrukci až po kompletní hnací ústrojí, k jehož zobrazování a optimalizování se využívají speciálně vyvinuté víceprvkové simulační programy.

Realistické testy na zkušební stolici Schaeffler ASTRAIOS
Výpočty se doplňují a ověřují testy na výkonné zkušební stolici. Na jednom z nejmodernějších a největších zařízení světa určených ke zkoušení velkorozměrových ložisek lze testovat ložiska do vnějšího průměru až 3,5 metru. ASTRAIOS simuluje reálná zatížení a momenty, které působí na větrnou elektrárnu. Jedná se o významný příspěvek společnosti Schaeffler k úsilí o to, aby konstrukční návrhy větrných elektráren netrvaly tak dlouho a byly spolehlivější, a to při zajištění vyšší hospodárnosti a bezpečnosti těchto zařízení.

Asymetrická naklápěcí soudečková ložiska FAG pro zvýšenou axiální únosnost
Asymetrická naklápěcí soudečková ložiska FAG mají vyšší stykový úhel u axiálně zatěžované řady a nižší stykový úhel u především radiálně zatěžované řady. Asymetrické stykové úhly omezují díky ještě vyšší axiální tuhosti ložisek kluzné pohyby v pohonném ústrojí. Valivé prvky jsou potaženy lamelární amorfní uhlovodíkovou vrstvou Triondur C, která dále snižuje tření a zajišťuje vysokou ochranu proti opotřebení při smíšeném tření.

Inovativní řešení fenoménu „White Etching Cracks“ (WEC)
Společnost Schaeffler má k dispozici rozsáhlé možnosti testování, díky nimž dokáže vytvořit bílé trhliny typu WEC, prozkoumat příslušné příčiny a vyvinout řešení omezující rizika vzniku WEC. Ta mohou spočívat například v optimalizovaném návrhu ložiska, ve výběru materiálů odolných proti vzniku trhlin typu WEC nebo také ve zdokonalené koncepci mazání. Řešením na úrovni produktů, které doporučuje společnost Schaeffler, je užití prokalených a brynýrovaných valivých ložisek. Systém povlakování Durotect B nabízí kromě dalších výhod i zvýšenou ochranu před WEC, která je statisticky doložená prostřednictvím rozsáhlých provozních zkušeností.

Vysoká míra disponibility zařízení díky monitorování stavu
Společnost Schaeffler nabízí rozsáhlé služby a produkty týkající se sledování stavu zařízení, např. dálkové monitorování a diagnostiku, offline měření, endoskopii, termografii a měření krouticího momentu. Lze tak dosáhnout nižších nákladů na údržbu a vyšší disponibility větrných elektráren.

 Celou tiskovou zprávu najdete zde

Schaeffler CZ s.r.o., ložiska všeho druhu

 

Průběžná 74 a
Praha 10 - Strašnice
100 00
Česká republika

Tel.: +420 267 298 111
Fax: +420 267 298 110
E-mail:
Internet:Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU