banner
5 nejnovějších poptávek
Obnova chlazení
Oprava zdravotechniky
Kanalizační a vodovodní přípojka
Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ
Opravy a udržovací práce na objektech pavilonů
5 nejnovějších nabídek
STŘIHAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SIMA CEL-36P
Soustruh S50 CNC (ZPS Zlín) GO mechanické části ukončena 9/22
VOLNÁ KAPACITA ! NA VÝROBU VSTŘIKOVACÍCH FOREM
Barevné struny ABS, ABS-T, PLA, PET-G
Provádíme ochranný nano nástřik vnitřních a venkovních ploch.

Řešení koncepce „Průmysl 4.0“ pro průmyslové aplikace - Schaeffler CZ s.r.o.

05/01/2019

 

 

Údržba 4.0 pro intralogistiku

Společně se SSI Schäfer, jedním z předních světových poskytovatelů řešení v oblasti intralogistiky, realizuje společnost Schaeffler inteligentní údržbu důležitých provozních zařízení ve svém nejnovějším skladovém a distribučním centru. Cílem je eliminovat neplánované výpadky, výrazně snížit náklady na údržbu a zvýšit disponibilitu zařízení. Přitom se mimo jiné nasazuje systém ke sledování stavu důležitých pohonných systémů a využívají se i částečně automatizované systémy údržby.

 

Prevence neplánovaných výpadků

Systém sledování stavu SmartCheck od společnosti Schaeffler slouží k trvalému monitorování stavu pohonných ústrojí se zásadním významem pro provoz skladovacích systémů, například regálových zakladačů, zdvihacích stanic nebo elevátorů (šnekových dopravníků). Díky integrované diagnostice vibrací je možné včas zjistit počínající poškození strojů a spolehlivě je identifikovat.

 

Snížení nákladů na údržbu – zvýšení disponibility zařízení

Kontinuální a bodově přesné domazávání řetězových a válečkových dopravníků za provozu zajišťují centrálně řízené systémy Concept8 se speciálně vyvinutými mazacími pastorky. Tímto způsobem lze spolehlivě předcházet přemazání a následným výpadkům, stejně jako znečišťování zařízení nadbytečným mazivem.

 

Digitální služby poskytují doporučení ohledně činnosti

V blízké době bude společnost Schaeffler využívat svou digitální cloudovou službu „LifetimeAnalyzer“ k výpočtům zbývající životnosti ložisek v pohonných ústrojích a službu „ConditionAnalyzer“ k hlubší analýze stavu a zajištění prediktivní údržby. Servis tak automaticky obdrží konkrétní doporučení ohledně své činnosti, aby mohl snadno a rychle zavést vhodná opatření pro zajištění funkčnosti zařízení.

Minimalizace náročnosti manuální údržby

Integrací dat ohledně stavu a dalších centrálních provozních parametrů do systému vizualizace v dozorně lze definovat klíčové ukazatele KPI a cíleně je řídit.

 

„Údržba 4.0 pro intralogistiku znamená více sledování stavu, více samohlásících systémů, více automatické údržby a tomu odpovídající redukci prostojů a také efektivní nasazování servisních pracovníků.“

Egon Grief, vedoucí údržby centra EDZ-střed společnosti Schaeffler

 

 

 

 

Schaeffler CZ s.r.o., ložiska všeho druhu

Průběžná 74 a

Praha 10 - Strašnice

100 00

Česká republika

 

Tel.:+420 267 298 111

Fax: +420 267 298 110

E-mail: info.cz@schaeffler.com

Internet: www.schaeffler.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/schaeffler-cz-s-r-o-loziska-vseho-druhu

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU