banner
5 nejnovějších poptávek
Kovovýroba, zámečnická výroba dle přílohy
Obrábění kroužků dle přílohy
Zámečnická výroba, práce
Výroba dílů viz příloha, kvalita !
Zakázková kovovýroba dílů, stálá spolupráce
5 nejnovějších nabídek
FLEXO KABEL 3m 2x1,5mm2 H07RN-F PRYŽ
HUTNÍ Materiál, trubky - ihned k prodeji!
HUTNÍ Materiál - ihned k prodeji!
Prodej nadbytečného materiálu - PA6 GRILON PVS-25H 7021/31 GRAU
Výroba výlisků

Skupina Schaeffler dosáhla v roce 2018 svých cílů

06/03/2019

 

 

  • V náročných podmínkách vzrostl v roce 2018 obrat o 3,9 % (po očištění o měnové vlivy), marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů poklesla na 9,7 % (hodnota v předchozím roce: 11,3 %)
  • Proti poklesu hospodářských výsledků obou divizí Automotive stojí výrazné zlepšení výsledků divize Industrie (plus 47 %)
  • Hodnota volného cash flow (FCF) ve výši 384 milionů eur před započtením peněžních příjmů a výdajů za aktivity v oblasti fúzí a akvizic (M&A) předčila očekávání
  • Návrh dividend ve výši 55 centů na prioritní akcii odpovídá hodnotě z předchozího roku
  • Opatrná prognóza na rok 2019

 

Koncern Schaeffler, který je dodavatelem automobilek a dalších průmyslových odvětví s celosvětovou působností, dnes zveřejnil své hospodářské výsledky za účetní rok 2018. Ve vykazovaném období dosáhla skupina Schaeffler obratu přibližně 14,2 miliardy eur (hodnota v předchozím roce: 14,0 miliard eur). Po očištění o měnové vlivy to v tomto období představuje nárůst o 3,9 %. K tomuto růstu obratu (očištěného o měnové vlivy) přispěly všechny tři divize koncernu a všechny čtyři regionální oblasti. Největší růst přitom opět vykázal region Čína, jeho dynamika však byla podstatně nižší než v předchozích letech. V roce 2018 dosáhla skupina Schaeffler zisku před zdaněním a úroky (EBIT před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 1 381 milionů eur, tedy hodnoty nižší než v předchozím roce (1 584 milionů eur). To odpovídá marži EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 9,7 % (hodnota v předešlém roce: 11,3 %).

Výsledek hospodaření koncernu, který lze připsat podílníkům mateřského podniku, obnášel ve vykazovaném období 881 milionů eur a nedosáhl tak úrovně předchozího roku (980 milionů eur). Hospodářský výsledek připadající na prioritní akcii činil 1,33 eura (hodnota v předchozím roce: 1,48 eura). Na základě těchto ukazatelů představenstvo společnosti Schaeffler AG navrhne, aby se stejně jako loni vyplácela dividenda ve výši 55 centů na prioritní akcii. To odpovídá přibližně 40% dividendovému výplatnímu poměru (v předchozím roce se jednalo asi o 35 %) ve vztahu k výsledku hospodaření koncernu před uplatněním zvláštních vlivů, který lze připsat podílníkům.

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva společnosti Schaeffler AG, popisuje průběh obchodování v roce 2018 takto: „Po prvním pololetí, které se pro skupinu Schaeffler vyvíjelo dobře, se ve druhé polovině roku podmínky panující na celosvětovém trhu s automobily výrazně zhoršily. To se nepříznivě projevilo i na našem hospodářském výsledku. Těšit nás může velmi dobrý vývoj u divize Industrie, který pokračoval i během roku 2018 a dokázal tak částečně vykompenzovat slabší výsledky obou divizí Automotive. To svědčí o tom, že jsme potvrdili své postavení globálního dodavatele automobilek a dalších průmyslových odvětví.“

Nespokojenost vyjádřil Klaus Rosenfeld se situací týkající se zisků divize Automotive OEM. „Rozhodující vliv na pokles výnosů divize Automotive OEM měly především obtížné podmínky na trhu a ve vysoce konkurenčním prostředí a také rostoucí tlak na změny. Vedle toho však existuje i řada vnitrofiremních faktorů, jimiž se musíme zabývat. Proto jsme zahájili program RACE, zaměřený na zvyšování efektivity a optimalizaci portfolia. Chceme-li zvýšit svou produktivitu a konkurenceschopnost, potřebujeme být lépe zaměření a rychlejší.“

Podrobný popis cílů a opatření programu RACE je uveden v tiskové a IR zprávě, která byla rovněž zveřejněna k dnešnímu datu.

Pokles zisku divize Automotive OEM ve druhém pololetí
Divize Automotive OEM dosáhla ve vykazovaném roce tržeb ve výši přibližně 8 997 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 8 991 milionů eur). Po očištění o měnové vlivy to oproti předchozímu roku představuje nárůst obratů o 2,1 %. Po pozitivním vývoji obratu v prvním pololetí zaznamenala divize Automotive OEM ve druhé polovině roku z důvodu přetrvávající náročné situace v automobilovém průmyslu slabší růst obratu, než jaký vykazovala v předchozím roce. Přesto byl tento růst ve vykazovaném roce o 3,2 procentní body vyšší než průměrný růst celosvětové produkce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, který ve vykazovaném období klesl o 1,1 %. Ve vykazovaném období roku 2018 měly získané objednávky, takzvané „lifetime-sales“, hodnotu 12,8 miliardy eur. To odpovídá poměru „book-to-bill“, tzn. hodnotě objednávek ve vztahu ke generovaným tržbám v uplynulém obchodním roce, ve výši 1,4 (hodnota v předešlém roce: 1,3).

Nižší růst obratu způsobila především slabší poptávka ve druhém pololetí v obchodních regionech Evropa a Čína. V Evropě sehrála hlavní roli zpoždění výroby kvůli přechodu na novou emisní normu WLPT, zatímco v Číně se citelně projevila zdrženlivost spotřebitelů a také obchodní válka s USA. Všechny čtyři obchodní oblasti divize Automotive OEM přispívaly ve vykazovaném roce k růstu obratu, přičemž nejvyšší růst zaznamenal se svými 18,1 % (po očištění o měnové vlivy) obchodní úsek „E-mobilita“. Největší růst obratu (po očištění o měnové vlivy) vykázala divize Automotive OEM v regionu Amerika, kde došlo k nárůstu o 5,6 %, následoval region Asie/Pacifik s 2,3 % a Evropa s 0,9 %.

Ve vykazovaném roce dosáhla tato divize zisku EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 693 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 973 milionů eur). Provozní zisk EBIT se tak před uplatněním zvláštních vlivů ve stejném období pohyboval kolem 7,7 %, což je podstatně nižší hodnota než v předchozím roce, kdy se jednalo o 10,8 %. Tento pokles zapříčinila především nižší dynamika trhů ve druhém pololetí, s níž také souviselo nízké vytížení vybudovaných výrobních kapacit. Ve vykazovaném roce se navíc nepodařilo dosáhnout dostatečného zvýšení efektivity, které by umožnilo kompenzovat nepříznivé dopady prodejních cen a smíšených vlivů. Předpoklady uvedené v upravené prognóze na celý rok 2018 z 30. října téhož roku, podle nichž mělo být dosaženo růstu obratu (po očištění od měnových vlivů) ve výši 3,5–4,5 % a provozního zisku EBIT (před uplatněním zvláštních vlivů) v rozmezí 8–8,5 %, se nenaplnily.

Výsledky divize Automotive Aftermarket v rámci prognózy
Po celkem solidním prvním pololetí zaznamenala divize Automotive Aftermarket ve třetím čtvrtletí 2018 dočasný pokles obratu oproti ukazatelům z předchozího roku. Tento pokles obratu souvisel především s výrazným růstem ve třetím čtvrtletí předchozího roku v regionech Evropa a Amerika. Ve srovnání s předchozím rokem tato divize docílila růstu obratu o 2,2 % (po očištění o měnové vlivy) a dosáhla tržeb ve výši 1 859 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 1 880 milionů eur). K největšímu růstu obratu (po očištění o měnové vlivy) došlo ve vykazovaném roce v regionu Čína, kde došlo k nárůstu o 36,5 %, následoval region Asie/Pacifik s 12,5 % a Evropa s 2,5 %. V regionu Amerika došlo k poklesu obratu o 5,2 % (po očištění o měnové vlivy). Bylo to způsobeno jednorázovými dodatečnými požadavky zákazníka v oblasti Original Equipment Service (OES) v předchozím roce.

Provozní zisk EBIT divize Automotive Aftermarket činil ve vykazovaném období před uplatněním zvláštních vlivů 316 milionů eur (hodnota v předchozím roce: 358 milionů eur). Marže EBIT před uplatněním zvláštních vlivů vypočtená na tomto základě dosáhla 17,0 % (hodnota v předchozím roce: 19,0 %). Pokles oproti předchozímu roku byl způsoben mj. i negativními dopady vývoje prodejních cen a také zvýšenými logistickými náklady. Podařilo se splnit ukazatele uvedené v upravené prognóze na obchodní rok 2018 z 30. října téhož roku, podle nichž měla divize Automotive Aftermarket dosáhnout růstu obratu ve výši 1,5–2,5 % (po očištění od měnových vlivů) a marže EBIT v rozmezí 17–17,5 % (před uplatněním zvláštních vlivů).

 

Více informací k článku najdete zde

 

Schaeffler CZ s.r.o., ložiska všeho druhu

Průběžná 74 a

Praha 10 - Strašnice

100 00

Česká republika

 

Tel.:+420 267 298 111

Fax: +420 267 298 110

E-mail: info.cz@schaeffler.com

Internet: www.schaeffler.cz

https://www.industry-eu.cz/firmy/schaeffler-cz-s-r-o-loziska-vseho-druhu

 

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU