banner
5 nejnovějších poptávek
Olověné autobaterie s elektrolyty
Obrábění dle výkresové dokumentace
Kovovýroba
Zámečnická výroba, svařování
CNC obrábění
5 nejnovějších nabídek
Dvouobrátkový patkový elektromotor B3.
Balící linky - Ovinování palet
PC vytlačovací - čirá - 20 t.
HDPE vstřikovací , MFI 5-7 40 t tříděno na jednotlivé barvy
OHÝBAČKA BETONÁŘSKÉ OCELI - SPECIAL 42S

Stabilizační pece

10/12/2016

 

Pod tímto zkráceným názvem jsou míněna zařízení pro zkoušky tepelné stability rotorů parních turbín. Zkouška se označuje jako HST (heat stability test) a provádí se podle metodiky příslušných norem, např. SEP 1950, ASTM 472-98 a jiných. Cílem zkoušky je ověřit chování – změny radiálního házení obrobeného výkovku nebo svařence turbinového rotoru při tepelných stavech simulujících provozní podmínky rotoru v turbíně. V zařízení lze provádět také žíhání na odstranění vnitřních pnutí u svařovaných rotorů. 

Ve skupině E-therm byla na základě potřeb zákazníků vyvinuta zkušební a stabilizační pec nové koncepce, splňující ve všech směrech požadavky norem platných pro tato zařízení. Součástí zařízení a výsledkem výzkumu a vývoje jsou rovněž čidla vlastní konstrukce pro měření radiální házivosti rotorů. Měření radiálního házení se provádí v průběhu zkoušky v zadaných časových intervalech. Přesnost měření při aktuální teplotě v peci je ± 2 μm.

Zařízení umožňuje tepelně testovat jak kované, tak i svařované turbínové rotory. Standardní teplota pro zkoušky tepelné stability je o 150°C vyšší než provozní teplota rotoru. Pro vysokotlaké rotory bývá okolo 670°C.

Žíhání svařovaných rotorů je možno v zařízení provádět až do teploty 800°C. U heterogenních svařenců lze do určité míry diferencovat teplotu tepelného zpracování jednotlivých částí rotoru podle druhu a kvality oceli, z níž jsou vyrobeny.

Současně s pecí byla též vyvinuta originální metodika vyhodnocení výsledků měření radiálního házení a procesu tepelné stabilizace a byl vypracován SW pro automatické zhodnocení shody výsledků s požadavky jednotlivých norem uplatňovaných pro tento technologický proces.

Průběh testu je plně automatizován a rovněž jeho zdokumentování, včetně zpracování certifikátu v konfiguraci a formátu zvoleném podle aplikovaných standardů, probíhá automaticky. 

Důkazem kvality a vysoké užitné hodnoty nově vyvinutého zařízení jsou dodávky celkem pěti kompletů stabilizační pece v průběhu tří let a úspěšné provedení stovek zkušebních cyklů na těchto zařízeních.

Zařízení obsahuje zejména následující komponenty:

 • Vlastní stabilizační pec skládající se z elektricky topených modulů o různé délce, sestavitelných v různých kombinacích do délky a provedení podle rozměrů zkoušeného resp. tepelně zpracovávaného rotoru
 • Mechanická zařízení pro přesné a spolehlivé uložení rotoru při zkoušce nebo žíhání a zajištění jeho rotace požadovanou rychlostí
 • Měřidla radiálního házení pro měření radiální házivosti rotoru a jejích změn během zkoušky
 • Nosnou konstrukci a polohovací zařízení měřidel radiálního házení
 • Elektrické zařízení pro napájení elektrického odporového topení, pohonů, čidel a akčních členů
 • Řídicí systém provozu zkušebního a stabilizačního zařízení
 • Software pro záznam, zpracování a vyhodnocení výsledků měření a porovnání s požadavky příslušných norem

Na základě požadovaného sortimentu zkoušených resp. tepelně zpracovávaných rotorů byla zkonstruována a dodána zařízení dvou velikostí.

Stabilizační pec HST60

 • Maximální hmotnost rotoru do 60 tun
 • Maximální délka rotoru v peci  6 000 mm
 • Maximální průměr rotoru v peci  1 800 mm
 • Maximální provozní teplota pece 700 °C

Stabilizační pec HST135

 • Maximální hmotnost rotoru do 135 tun
 • Maximální délka rotoru v peci  10 000 mm
 • Maximální průměr rotoru v peci  2 150 mm
 • Maximální provozní teplota pece 800 °C

Stabilizační pec a její příslušenství pro jiné požadované parametry navrhneme a dodáme podle konkrétních potřeb zákazníka. 

 

 

E-therm TZ s.r.o.

K Letišti 908

Klatovy

339 01

Česká republika

 

Tel.:+420 378 603 251

Fax: +420 378 603 270

E-mail: ethermtz@ethermtz.cz

Internet: www.ethermtz.cz

Chcete být informování o poptávkách dříve než ostatní? Registrovat se k odběru novinek
banner

Proč využívat Industry-EU? Cíle portálu Industry-EU Poptávky a nabídky Industry-EU